חג שמח

7 אפריל, 2020 |

פסח 2020

התנהלות והנחיות בזמן משבר קורונה- מכתב איגוד מנהלי משאבי אנוש מיום 28.3.20

29 מרץ, 2020 |

בתאריך 28.3.2020, מוציאה סנדרה כהן, יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות  ומנהלת אגף משא"ב בעיריית לוד, מכתב פניה למשרד האוצר, למשרד הפנים ולמרכז השלטון המקומי, אשר בו מצויינים התייחסויות של מנהלי משאבי האנוש לקשיים ולאתגרים אשר הם נתקלים בעבודה אל מול ההנחיות, בתקופה זו.

להלן חלק מההתייחסויות:

 1. גמישות בתחום המסגרת 30%
 2. מסגרת עבודה של עובד חיוני
 3. שילוב עבודה מהבית ומהמשרד
 4. זכאות לחל"ת
 5. סייעות צמודות שהוצאו לחופשה
 6. דיווח והעברת רשימות למשרדי ממשלה

לעיון בפניה המלאה ובפרוט הסעיפים לרגולטורים, לחץ כאן

נמשיך לעדכן

באיחולי בריאות איתנה וחזרה מהירה לשיגרה

משבר קורונה- מדינה במצב חרום החל מה-22.3.20- תקנות, הנחיות והסכמים

29 מרץ, 2020 |

החל מתאריך 22.3.20 נכנסה מדינת ישראל למשק במצב חרום.

החל מיום זה, יום א ה- 22/3/2020, ייכנסו לתוקף תקנות לשעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התשף- 2020 – המצ"ב.

 

להלן ההסכמים, ההנחיות וההמלצות ממרכז השלטון המקומי ומשרדי הממשלה השונים:

הסכם קיבוצי- קורונה מיום 18.3.20- עבודה בשעת חרום, לחץ כאן

מש"מ- יישום ההסכם הקיבוצי על עובדי ההסתדרות הלאומית – הבהרה- קורונה- 20.3.20, לחץ כאן

הסכם קיבוצי בדבר יציאה לחופשה בשירות המדינה בתקופת חירום – נגיף הקורונה מיום 21.3.20- לחץ כאן

הנחיית הממונה על השכר לעבודת עובדי רשויות מקומיות, חברות עירוניות ואיגודי ערים במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה- מיום 22.3.20, לחץ כאן

משרד האוצר – הסכם קיבוצי בדבר יציאה לחופשה במגזר הציבורי בתקופת חרום- מיום 22.3.20- קורונה, לחץ כאן

מדינה ישראל -קובץ תקנות- מדינה בזמן חרום מיום 22.3.20, לחץ כאן

ביטוח לאומי- קורונה- 22.3.20-הנחיות לשלטון המקומי בדבר הוצאת עובדים לחל"ת, לחץ כאן

טופס יציאת עובדים לחלת עבור ביטוח לאומי- משבר קורונה, לחץ כאן

הנחיות הממונה על השכר, שעת חרום "משבר הקורונה", מיום 22.3.20, לחץ כאן

משרד האוצר- מכתב נילווה- הנחיות הממונה לשכר לעבודה ברשויות בתקופת משבר קורונה  22.3.20, לחץ כאן

החרגת עובדי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, מיום 22.3.20, לחץ כאן

מש"מ -הבהרה לעניין הוצאת עובדים לחלת- קורונה- 23.3.20, לחץ כאן

מש"מ: הבהרות לעניין: 1. מתנדבים ומיקור חוץ  2. הבהרה לעניין תקופת מחלה ל"עובד רגיל" 3. הנחיות הביטוח הלאומי לשלטון המקומי בדבר חל"ת- לחץ כאן

משרד החינוך- אי הוצאת עובדים לחלת בתקופת חירום נגיף הקורונה- רשויות חינוך מקומיות מיום 24.3.2020, לחץ כאן 

הצהרה בדבר בעלי תפקידים חיוניים בשעת חירום-משרד הפנים, לחץ כאן

מש"מ= עידוד עבודה מהבית עקב התפשטות נגיף הקורונה מיום 29.3.2020, לחץ כאן

היערכות לעבודה בעידן "משבר קורונה"

16 מרץ, 2020 |

 

שלום רב,

הממונה על השכר הוציא לאחרונה מספר הנחיות המתייחסות להתנהלות המעסיקים "בצל משבר הקורונה".

 1. בחוזר מיום 9.3.20 המצ"ב מפרט הממונה על הצורך בהיערכות לתרחיש בו עובדים רבים יצטרכו לשהות בבידוד.
  לפי כך קובע הממונה יש להיערך למצב בו יתאפשר לחלק מן העובדים לעבוד מן הבית. הממונה ממליץ לערוך תכנית לאילו עובדים ניתן לאפשר תעסוקה מן הבית. החוזר מפרט במדוייק אילו עובדים ניתן להעסיק במתכונת זו (סעיף 3,4 לחוזר).
  כמובן שבשלב זה מדובר על היערכות בלבד.
 2. "יתרה שלילית" של ימי מחלה.
  ראו חוזר מרכז השלטון המקומי המצ"ב מיום 11.3.20 המאפשר לעובד שנדרש לבידוד בשל חשש מקורונה, במידה ואין לו ימי מחלה צבורים לצבור ימי מחלה "שליליים" ע"ח מכסה עתידית. במידה והעובד מסיים עבודתו טרם קיזוז היתרה יש לבצע, עפ"י ההוראות קיזוז מחשבונו הסופי.
 3. הוצאת עובדים לחל"ת
  עו"ד לפידור זינגר, עו"ד שחר בן עמי ועו"ד ספיר כהן סטביסקי פרסמו  חוזר בעניין הוצאת עובדים לחל"ת בעקבות משבר הקורונה.  החוזר המפרט בשלב ראשון התנאים לקבלת דמי אבטלה כשהעובד נימצא בחל"ת. (יוזמת המעביד, חל"ת
  מעל 30 יום, היעדר תשלום חליפי ,היעדר ימי חופשה לא מנוצלים). עקב משבר הקורונה לא חייב העובד לנצל את כל ימי חופשתו. בהמשך מפרט החוזר מי לא זכאי לתשלום דמי אבטלה ואופן הטיפול "הבירוקרטי" בקבלת דמי האבטלה.
 4. .

להלן ההנחיות מהממונה, מש"מ והנחיות משרד החינוך שעניינם בנידון:

אישור ליתרה שלילית בימי מחלה, לחץ כאן

הערכות לעבודה מהבית בתקופת חירום – התפשטות וירוס הקורונה, לחץ כאן

תשלום שכר לעובדי הרשויות המקומיות בעת היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה מיום 15.3.20, לחץ כאן.

שכר עובדי הרשויות המקומיות ריענון הנחיה – 16.3.2020- לחץ כאן

תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף – 2020, לחץ כאן

הנחיות משרד החינוך- נהלי מוסדות החינוך – נגיף הקורונה מיום 19.2.20, לחץ כאן

משרד הפנים-הנחיות בדבר העסקת עובדי השלטון המקומי עם התפשטות נגיף הקורונה תוך שמירת רצף תפקודי מיום 15.3.2020- לחץ כאן

משרד הבריאות – צו בריאות העם-  -נגיף קורונה החדש- הגבלת פעילות מוסדות חינוך -צו השעה-  התשף 2020, לחץ כאן

משרד הרווחה- הנחיות לקבלת היתר להוצאה לחופשה עובדים מוגנים בחוק עבודת נשים- קורונה 16.3.20, לחץ כאן

משרד הפנים- רשימת בעלי תפקידים חיוניים בשלטון המקומי- קורונה- 15.3.20, לחץ כאן

משרד האוצר, משבר הקורונה: הסכם קיבוצי לעובדי המגזר הציבורי לעת חירום 16.3.20-  לחץ כאן

מרכז השלטון המקומי- עידכון שכר (בעניין שמרטפיות וסייעות צמודות) -17.3.2020 קורונה, לחץ כאן

הנחיות משפטיות בעניין מצב החרום כולל נספחים- קורונה- שרקון, בן עמי, אשר ושות' משרד עורכי דין מיום 15.3.2020, לחץ כאן

בברכה,
יעקב אגמון

עדכון שכר בכירים לשנת 2020

9 פברואר, 2020 |

ביום 19.1.2020, פרסם הממונה על השכר את טבלת עדכון שכר בכירים לשנת 2020.

להמשך טיפולכם.

לעיון בחוזר לחץ כאן

המרת תואר אקדמי בשנות ניסיון ברשויות המקומיות

9 פברואר, 2020 |

 

משרד הפנים, בחוזר מנכ"ל 1/2020, האריך את הוראה השעה להמרת תואר אקדמי בוותק בשנה נוספת. השנה נוספה דרישה, בנוסף לדרישות הקיימות, המחייבת את המבקשים להרשם ללימודים אקדמאים .

העובד יצטרך לחתום  שהוא מתחייב לסיים את לימודיו  עד שנת 2024.

לעיון בחוזר לחץ כאן.

 

ברכות ליו"ר החדש של האיגוד- גב' סנדרה כהן

1 דצמבר, 2019 |

לכבוד
גב' סנדרה כהן
יו"ר איגוד מנהלי מח' משאבי אנוש

סנדרה יקרה,

ברכות להיבחרך לתפקיד רב החשיבות של יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש. הננו בטוחים שתמשיכי במסורת קודמיך ותסייעי בקידום המקצוע והתפקיד למנהלי משאבי אנוש.
הננו עומדים לרשותכם בעל עת.

בברכה,
יעקב אגמון
קרן אגמון נעים

סקירת פסיקה אוקטובר 2019

11 נובמבר, 2019 |

מצ"ב סקירת פסיקה לחודש אוקטובר 2019 אשר נערכה ע"י עו"ד חמי לפידור, ממשרד לפידור ושות', יועץ משפטי של מרכז השלטון המקומי, לענייני עבודה.
הסקירה עוסקת בנושאים הבאים:

בית הדין הארצי

 1. קבלת נכות ע"י המעביד האחרון במקרה של רציפות זכויות כפי שנהוג אצל המעביד האחרון.
 2. צו הרחבה בתעשיה בביטוח הפנסיוני אינו שולל זכותם של עובדים נכים להנות מההנחות והזכויות של כלל העובדים.
 3. חופשה שנתית. מטרתה שהעובד יצא בפועל לחופשה ואין לשלם חופשה במסגרת השכר או לפצות חופש במהלך העבודה.
 4. סמכות בית הדין לעבודה בתביעה כנגד ראש רשות מעוררת קושי של זיהוי
 5. הפסקת תובענה – שיקולים ואיזונים בדיון להפסקה בניהולך תביעה.

בתי דין אזוריים

 1. שימוע – מועד קבלת החלטה. זמן ההחלטה מאז התקיים השימוע.
 2. עבודת נשים – שימוע מועד השימוע יכול להתקיים גם בעת "תקופה מוגנת מפיטורין"
 3. אפליה בקבלה לעבודה. ביה"ד מביע דעתו בעניין אפליה בקבלת עובדת שלבשה חיג'אב.
 4. רישום שגוי בתלוש שכר. ביה"ד  מביע דעתו בעניין עבירה של רשום שגוי.
 5. שלילת פיצוי פיטורין בעת התנהלות לא ראויה של עובד' במסגרת התביעה, מקובלת.

לקריאת הסקירב במלואה, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

 

שנה טובה

26 ספטמבר, 2019 |

שנה טובה 2019

קורסים יחודיים ויעודיים המותאים למנהלי משאבי אנוש וחשבי שכר בנושאי שכר והסכמי עבודה ברשויות המקומיות

16 ספטמבר, 2019 |

לכבוד
מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות

            הנדון: קורסים מיוחדים למנהלי משאבי אנוש וחשבי שכר, בנושאי שכר והסכמי עבודה ברשויות המקומיות

 שלום רב,
חב' אגמון ייעוץ מוסדי בשיתוף גב' איילה פוגל שמחים להודיע על פתיחת קורסים מיוחדים והדרכות אישיות או קבוצתיות קטנות למנהלי משאבי אנוש וחשבי שכר ברשויות המקומיות. הקורסים יחלו מיד לאחר החגים בחודש נובמבר 2019 ויתקיימו בתחום הרשות המקומית אשר תבחר לבצע את התוכנית במסגרתה.
הקורסים מיועדים כאמור, למנהלים ועובדי משאבי אנוש, חשבי שכר, יועצים משפטיים, ובעלי תפקידי המתעניינים בתחום ועוסקים בו במסגרת עבודתם.

 ישנם לבחירה שלושה מסלולי קורסים:

 1. קורס קצר: 7 מפגשים אחת לשבוע במשך 6 שעות בכל מפגש, סה"כ 42 שעות.
 2. קורס מורחב: 10 מפגשים אחת לשבוע במשך 6 שעות בכל מפגש, סה"כ 60 שעות.
 3. הדרכה אישית או קבוצתית (קבוצות קטנות) תבוצע ע"י הח"מ, ההדרכה תעסוק בניתוח והצעת דרכי התמודדות לבעיות יום יומיות ובנושאים עקרוניים רחבים אחת לשבוע או לשבועיים בתאום עם המשתתפים.

בכל המסלולים, תכנית הקורס הינן גמישות והן יותאמו לצרכי המזמין. בתוכנית ישולבו, במידת הצורך, טובי המרצים שהינם מומחים מקצועיים מהתחומים השונים של הרשות המקומית.

 הקורסים יעסקו :
בכללים המחייבים את הרשות בתחום דיני עבודה, הסכמי עבודה עם האיגודים השונים, פנסיה, שכר מורים, דיני משמעת, חוזים אישיים, קליטת עובדים, סיום העסקה, "השחקנים בזירה" לרבות משרד הפנים, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות, הוועדים וכמובן סוגיות מיוחדות, דיוני מחלוקת ועוד.

לפרטים נוספים נא לפנות ליעקב אגמון ,הח"מ
טלפון 03-5373310
פלאפון :050-5334745
מייל: agmon_ic@bezeqint.net

פניות יענו בהקדם.

בברכה,
יעקב אגמון
לשעבר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי וכיום עורך תוכן מקצועי של אתר האיגוד ובעל חברת אגמון יעוץ מוסדי