קורס דיני עבודה תשתית חוקית ונורמטיבית לניהול המשאב האנושי – ההרשמה בעיצומה

26 פברואר, 2019 |

שלום רב,
נמשכת ההרשמה בקורס "דיני עבודה תשתית חוקית ונורמטיבית לניהול המשאב האנושי" מועד פתיחת הקורס: 04.03.19 ימי שני בין השעות: 15:15- 09:00 מספר המקומות מוגבל, אנא שריינו את מקומכם בהקדם!! !

לעיון בפרטי הקורס ואופן הרשמה, לחץ כאן

קורס מכלול מינהל כללי ברשות המקומית 23.5.19

20 פברואר, 2019 |

שלום לכולם,

  1. המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית בהובלת רח"ל מקיים קורסים להכשרת בעלי התפקידים ברשויות המקומיות שבמערך החירום (מנהלי מכלולים וסגנים).

      2. מצורף קול קורא להכשרת מנהלי מכלול מינהל כללי אשר ייפתח בתאריך 23.5.2019. לצורך הרישום נדרש להיכנס לקישור המצורף באודות הקורס ולמלא בטופס את כל הפרטים הנדרשים.

לפרטים אודות המרכז, לחץ כאן.
לפרטים אודות הקורס המוצע לחץ כאן

 

 

קול קורא להפעלת תנאי סיום העסקה מטיבים לעובדי הרשויות המקומיות

19 פברואר, 2019 |

לכבוד
מנהל משאבי אנוש
ברשויות המקומיות

קול קורא להפעלת תנאי סיום העסקה מטיבים לעובדי הרשויות המקומיות

שלום רב,
משרד האוצר פרסם ביום 5.2.19 בחתימת הסגן הבכיר לממונה על השכר, מר דיאא אסדי, מסמך בו פורטו העקרונות והתהליכים הנדרשים כדי לקיים יישום תכניות התייעלות ברשוית שבמסגרתן ינתנו הטבות, כפי שמתואר במסמך זה. "חלון הזמן" לתכנית הינו עד יום 30.6.19 , למעט עובדי מוסדות חינוך כפי שפורט במסמך. אנא קראו בעיון את התכנית והמעוניינים מוזמנים להיערך.
לשאלות והבהרות ניתן לפנות לגב' גלי אמיר במשרד האוצר, במייל:  porshim@mof.gov.il

לפרטים המלאים ואופן הצטרפות אנא עיינו במסמך כאן.
לנוחיותכם, צורף אקסל מסמך הפרישה הנדרש.  לעיון לחץ כאן.
בתאריך ה18.2.2019, הופץ מסמך הבהרות, לעיון לחץ כאן
לעיון בפרק החוקה העוסק במדריכה טיפולית של הרשות לחינוך מיוחד או במעונות יום לילדים בחינוך מיוחד, לחץ כאן 

נאחל לכולנו בהצלחה בהטמעת התוכנית.

בברכה,
ליאוניד סמוליאנוב
יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש

הזמנה לכנס מעסיקים הראל 20/02/2019

9 פברואר, 2019 |

שלום רב,
חברת הראל מזמינה את מנהלי משאבי אנוש לכנס מעסיקים "שיח משותף על עולם הפנסיה", שיערך ביום 20.2.2019., באולם "הגן" בקיבוץ שפיים.

לעיון במודעה ופרטים לחץ כאן.

לרישום לכנס, אנא לחץ כאן.

לפרטים נוספים: זוהר זריהן 052-5481144.

 

כנס הראל

 

נחתם הסכם מנהלי מחלקות לחינוך 29.1.2019

31 ינואר, 2019 |

נחתם הסכם למנהלי מח' לחינוך ביום 29.1.2019. תוקף ההסכם הינו עד ליום 31.12.2020.
בהגדרה "מנהלי מח' לחינוך" נוספו הגדרות של "מנהל מח' לחינוך אוכלוסיות מיוחדות" ותנאי הזכאות  המתייחס לאוכלוסיות בזרם החינוך הערבי (ממלכתי ומוכר שאינו רשמי) ולמנהלים באוכלוסיות בתחום החינוך החרדי (ממלכתי מוכר שאינו רשמי).

תשומת לבכם לסעיף 13 על חובת הסדרת תשלומי השכר למנהלים שלא עשו כן, עפ"י ההוראות בהסכם משנת 2012 .

אנא עיינו בהסכם.
לעיון בהסכם, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

 

MUNI EXPO 2019

21 ינואר, 2019 |

מרכז השלטון המקומי, בשיתוף איגוד מנהלי משאבי האנוש, שמחים להזמין את מנהלי משאבי האנוש ברשויות המקומיות לאירוע המוניציפלי הגדול והחשוב ביותר של השנה:

MUNI EXPO 2019

יריד חדשנות אורבנית, שיערך 27-28.2.2019, בביתן 2 בגני התערוכה.

לעיון בהזמנה ולינק לרישום, לחץ כאן

מרכז השלטון המקומי הינחה, שהתשלום לעובדים המשתתפים בימי הוועידה, היעדרותם תיחשב כעבודה לכל דבר ועניין. לעיון בהנחייה זו, לחץ כאן.

 

 

ארוע השקה UniverCity

20 ינואר, 2019 |

מנהלי משאבי אנוש
ברשויות המקומיות

ארוע השקה UniverCity

ידידיי,

איגוד מנהלי משאבי אנוש מתכבד לברך את מרכז השלטון המקומי, מינהל ההדרכה ומנהלי משאבי אנוש וההדרכה ברשויות המקומיות על הקמת מרכז הדרכה, ראוי לשמו, ה-UniverCity. אכן, כל מי שמגיע למרכז ההדרכה מתפעל מיופיו של המרכז, מהמתקנים אשר בו ובעיקר "מהמולת" המשתתפים הרבים אשר נוטלים בו חלק, מדי יום, ולומדים בו את הנושאים החשובים ומתמודדים עם האתגר המקצועי של השירות המוניציפלי בכל התחומים.
איגוד מנהלי משאבי אנוש שותף מלא לתכנון ולמלאכה חשובה זו.

נשמח לראותכם בחגיגת ההשקה ביום 21.2.19 בתל אביב.

לעיון בפרטי ההזמנה, לחץ כאן.

בברכה,
ליאוניד סמוליאנוב
יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש

 

שכר השעה של עובדים שעתיים עקב קיצור שבוע העבודה

13 ינואר, 2019 |

 

ביום 25.12.18, פרסם הממונה על השכר הודעה בעניין שכר לשעה של עובדים שעתיים (בשירות המדינה) עקב קיצור שבוע העבודה. כידוע, עפ"י החוזר מיום 26.4.2018 , נקבע ששכר המינימום לשעה, יעלה החל מיום 1.4.2018 מ-28.49 ₪ לשעה ל-29.12 ₪ לשעה (5,300 חלקי 182) .
עפ"י החוזר, לא יחול שינוי, בשכרם של עובדים שעתיים המועסקים בחוזים אישיים אשר שכרם לשעה גבוה מסך 29.12 ₪ לשעה.
מרכז השלטון המקומי אימץ חוזה זה, כמקובל.

לעיון בחוזר, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

הפעלת מוקדי קליטה ברשויות- 1.1.2019

11 ינואר, 2019 |

מצ"ב חוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מיום 1.1.2019 וחוזר משרד החינוך מיום 30.12.18, העוסק בהפעלת מוקדי הקליטה ברשויות מקומיות. לעיונכם. בשל חשיבות הנושא הנני ממליץ לשקול את הנושא ברשות ובעיקר להתמקד באיתור הבעיות העיקריות, בבחירת העובדים, מספר המשרות והשתתפות משרד החינוך בהוצאות. יש לדרוש השתתפות מרבית שכן מדובר בבעיות הדרושות טיפול מעמיק.

לעיון בחוזר, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

פסק דין שניתן בבין הדין הארצי לעבודה בעניין עיצומי ארגון המורים העל יסודיים – דצמבר 2018

30 דצמבר, 2018 |

 

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את דרישת מרכז השלטון המקומי, ארגון המועצות האזוריות והערים הגדולות כנגד ארגון המורים העל-יסודיים להפסיק את העיצומים המקוימים על ידם והורה לארגון המורים לחזור לעבודה תקינה.

עילת העצומים הייתה "אי קידום סביבת העבודה של המורים" במסגרת "עוז לתמורה" תשלום ימי מחלה ושעות עבודה במסגרת "מסע ישראלי".

ראוי לציין את עו"ד חמי לפידור וצוות עורכי הדין שלו עו"ד סיגל פעיל ועו"ד טל איסק שליוו אותו.

פסק הדין מכונן ובעל חשיבות.

מצ"ב ההחלטה ופסק הדין תוך פירוט הסיבות לקבלת בקשות המעסיקים. לעיון לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון