החלטת ביה"ד הארצי לעבודה בעניין תשלום כוננות למנהלי מח' לחינוך

16 דצמבר, 2020 |

 

ביום 15.12.20 דן ביה"ד הארצי לעבודה בבקשת הסתדרות המורים ואיגוד מנהלי מח' לחינוך, בהחלטת משרד האוצר לבטל את תשלומי הכוננות למנהלי מח' לחינוך כפי שבא לידי ביטוי במכתבו של שאדי עאזם מספטמבר 2020.
ביה"ד קיבל בינתיים החלטה חשובה (ראו עמוד 9 בהחלטה) לפיו המצב בינתיים חוזר לקדמותו כפי שהיה ערב המכתב וקבע שעד לסיום ההליך המשפטי יפעלו הרשויות כפי שנהגו עד כה ומתן הכוננויות למנהלי המח' לחינוך חוזר לרשות ולשיקולה.
כמובן שההליך לא מסתיים והאוצר ימשיך לטעון בהמשך כנגד התנגדות של הסתדרות המורים והאיגוד.
אנא עיינו במסמך.
לעניות דעתי מגיעה בהחלט הערכה לאיגוד וליו"ר מר אבי קמינסקי ולהסתדרות המורים בהנהגת גב' יפה בן דוד וכמובן לעורכי הדין אשר עסקו במלאכה והביאו להישג הזה – אומנם זמני – אבל נותן מקום לאופטימיות.
אנא ראו במצורף גם חוזר מרכז השלטון המקומי בנדון.

בברכה,
יעקב אגמון

הנחיות בדבר צבירת ימי חופשה וקצובת הבראה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

7 דצמבר, 2020 |

   חוזר האוצר המצ"ב מיום 3.12.20 עוסק בשני נושאים:
1. צבירת ימי חופשה.
2. קצובת הבראה
עפ"י החוזר ניתן לעובדים שהוגדרו "כחיוניים" בתקופת הקורונה או סורבו לצאת לחופשה לנצל את יתרות חופשתם שמעבר למכסה המרבית גם בשנים 2021 , 2022.
בנושא ההבראה, מאשר החוזר תשלום קצובת הבראה לעובד חיוני אשר בשל תקופת נגיף הקורונה לא ניצל לפחות 10 ימי חופשה בשנת 2020.

לעיונכם. 

בברכה,
יעקב אגמון

הענקת דרגות אישיות לעובדים בחוזה שכר דירוגי

16 נובמבר, 2020 |

מרכז השלטון המקומי הוציא חוזר  מיום 9.11.20 בעניין אשור למתן דרגות אישיות לעובדים המועסקים בשכר כולל.

בחוזר מפורטים התנאים המצטברים למתן הדרגה האישית:

 1. 4 שנים לפחות בדרגת השיא התקנית.
 2. הישגים מיוחדים, כפי שמפורט וקריטריונים ברורים ושקופים.

אנא פעלו בהתאם.

לצפייה בחוזר, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

ניצול ימי מחלה של "מנהלי מח' לחינוך במקרה של פסילה מטעמי נכות- ספטמבר 2020

6 ספטמבר, 2020 |

 

שלום רב,

מצ"ב מכתבה של גב' חגית מגן, מנהלת מינהל יחסי עבודה ושכר במ.ש.מ, אשר נענתה לפניית איגוד מנהלי מח' לחינוך בנוגע לזכאותו של עובד המועסק עפ"י דרוג מנהלי מח' לחינוך לניצול ימי מחלה במקרה של פסילה מעבודה עקב נכות.
ההתנהלות ברשות, איפוא, תהיה על בסיס הזכאות של עו"ה שנפסל כאמור מעבודה וניצול ימי מחלה העומדים לרשות העובד, דוגמא להוראות עפ"י חוקת העבודה ואף מאפשר לפנות למעביד גם אם הנכות שנקבעה לו פחותה מ-50%.
ניתן למצוא את ההוראות בנושא זה, לגבי עו"ה בחוזר מנכ"ל אכ"אב, תשנ"ב 1 או בהודעת נש"מ נב 6 מיום 17.10.91.

נא לפעול בהתאם

 

 

להלן הציטוט מכתבה של גב' חגית מגן: 

בוקר טוב,

לאחר בחינה מחודשת של הנושא אנו מאמצים את פרשנות הסתדרות המורים והאיגוד לפיה למנהלי מחלקות חינוך זכאים לניצול ימי מחלה במקרה של פסילה מטעמי נכות כמקובל לעובדי הוראה. עמדתנו זו בצירוף חוו"ד משפטית של עו"ד חמי לפידור הובאה לידיעת מנכ"ל הרשות המקומית.

בריאות לכולם!

 

הסכם עבודה מיום 4.8.20

11 אוגוסט, 2020 |

ביום 4.8.20 נחתם הסכם עבודה בין המעסיקים הציבוריים והסתדרות המעוף הנוגע לתקופה שבין 1.8.20 ועד  30.9.2020 (תקופת חירום זמנית) . עפ"י ההסכם יוכל המעסיק לרענן את רשימת העובדים שבהסדר ולערוך תחלופה בין העובדים לגבי אופן ביצוע ההסדר.

ההסכם כולל גם התייחסות לסטודנטים המועסקים ברשות.

לעיון בהסכם המלא, לחץ כאן

אי תשלום שכר – שביתה של העו"סים – יולי 2020

28 יולי, 2020 |

כלל העובדים הסוציאלים נקראו ע"י איגוד העובדים הסוציאלים לצאת לשביתה כללית החל מתאריל 6.7.2020, וזאת בהמשך לסכסוך עבודה שעליו הכריז האיגוד החל מיום 14.6.2020. ביום 22.7.20 חזרו העו"סים לעבודה לאחר השביתה.

משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי הוציאו הנחיות. לעיונכם מכתבה של גב' חגית מגן ומכתב משרד האוצר בעניין פריסת הפחתת תשלום שכר לעו"סים אשר השתתפו בשביתה.

ההפחתה תהיה ב-10 תשלומים שווים .

בברכה,
יעקב אגמון

למכתבה של גב' חגית מגן, מש"מ, לחץ כאן

למכתבה של גב' אתי גבאי מורלי,  משרד האוצר, לחץ כאן

 

 

 

קצובת ביגוד לשנת הלימודים תש"פ, 2020

22 יולי, 2020 |

חוזר משרד החינוך לבעלויות תש"פ /11 בעניין קצובת ביגוד לשנת הלימודים תש"פ, קצובת ביגוד לעובדי הוראה בחינוך הגופני קצובת ביגוד לעובד הוראה בחינוך הטכנולוגי

שלום רב,
להלן הנחיות משרד החינוך, על בסיס הסכמי העבודה עם השלטון המקומי בנושאים כדלקמן:

 1. קצובת ביגוד, תשולם בחודש יולי, לפי רמה 4 , דהיינו 2,116 ₪ למשרה מלאה (עד משרה) ועפ"י תקופת הזמן בה הועסק  העובד במהלך השנה.
 2. קצובת ביגוד נוספת למורה בחינוך גופני (הכוללת גם מוצרים להגנה בפני שמש) עפ"י הפרוט התשלום משליש משרה ומעלה 675.5 ₪. התשלום מעל חצי משרה 1,348 ₪.
 3. קצובת ביגוד בחינוך הטכנולוגי יהיה זכאי עובד הוראה עפ"י רשימה 1 א' לזוג נעליים ו-2 חלוקים בסך 557 ₪ ועפ"י רשימה 1 ב' ל-2 חלוקים במחיר 346 ₪. קבוצה זו היא בנוסף לביגוד לכלל עובדי ההוראה ומשולמת יחסית להיקף המשרה ולא יותר ממשרה אחת ויחסית לתקופת השירות בתקופה המזכרה.

לעיון בחוזר לחץ כאן

בברכה,
יעקב אגמון

חג שמח

7 אפריל, 2020 |

פסח 2020

התנהלות והנחיות בזמן משבר קורונה- מכתב איגוד מנהלי משאבי אנוש מיום 28.3.20

29 מרץ, 2020 |

בתאריך 28.3.2020, מוציאה סנדרה כהן, יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות  ומנהלת אגף משא"ב בעיריית לוד, מכתב פניה למשרד האוצר, למשרד הפנים ולמרכז השלטון המקומי, אשר בו מצויינים התייחסויות של מנהלי משאבי האנוש לקשיים ולאתגרים אשר הם נתקלים בעבודה אל מול ההנחיות, בתקופה זו.

להלן חלק מההתייחסויות:

 1. גמישות בתחום המסגרת 30%
 2. מסגרת עבודה של עובד חיוני
 3. שילוב עבודה מהבית ומהמשרד
 4. זכאות לחל"ת
 5. סייעות צמודות שהוצאו לחופשה
 6. דיווח והעברת רשימות למשרדי ממשלה

לעיון בפניה המלאה ובפרוט הסעיפים לרגולטורים, לחץ כאן

נמשיך לעדכן

באיחולי בריאות איתנה וחזרה מהירה לשיגרה

משבר קורונה- מדינה במצב חרום החל מה-22.3.20- תקנות, הנחיות והסכמים

29 מרץ, 2020 |

החל מתאריך 22.3.20 נכנסה מדינת ישראל למשק במצב חרום.

החל מיום זה, יום א ה- 22/3/2020, ייכנסו לתוקף תקנות לשעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התשף- 2020 – המצ"ב.

 

להלן ההסכמים, ההנחיות וההמלצות ממרכז השלטון המקומי ומשרדי הממשלה השונים:

הסכם קיבוצי- קורונה מיום 18.3.20- עבודה בשעת חרום, לחץ כאן

מש"מ- יישום ההסכם הקיבוצי על עובדי ההסתדרות הלאומית – הבהרה- קורונה- 20.3.20, לחץ כאן

הסכם קיבוצי בדבר יציאה לחופשה בשירות המדינה בתקופת חירום – נגיף הקורונה מיום 21.3.20- לחץ כאן

הנחיית הממונה על השכר לעבודת עובדי רשויות מקומיות, חברות עירוניות ואיגודי ערים במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה- מיום 22.3.20, לחץ כאן

משרד האוצר – הסכם קיבוצי בדבר יציאה לחופשה במגזר הציבורי בתקופת חרום- מיום 22.3.20- קורונה, לחץ כאן

מדינה ישראל -קובץ תקנות- מדינה בזמן חרום מיום 22.3.20, לחץ כאן

ביטוח לאומי- קורונה- 22.3.20-הנחיות לשלטון המקומי בדבר הוצאת עובדים לחל"ת, לחץ כאן

טופס יציאת עובדים לחלת עבור ביטוח לאומי- משבר קורונה, לחץ כאן

הנחיות הממונה על השכר, שעת חרום "משבר הקורונה", מיום 22.3.20, לחץ כאן

משרד האוצר- מכתב נילווה- הנחיות הממונה לשכר לעבודה ברשויות בתקופת משבר קורונה  22.3.20, לחץ כאן

החרגת עובדי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, מיום 22.3.20, לחץ כאן

מש"מ -הבהרה לעניין הוצאת עובדים לחלת- קורונה- 23.3.20, לחץ כאן

מש"מ: הבהרות לעניין: 1. מתנדבים ומיקור חוץ  2. הבהרה לעניין תקופת מחלה ל"עובד רגיל" 3. הנחיות הביטוח הלאומי לשלטון המקומי בדבר חל"ת- לחץ כאן

משרד החינוך- אי הוצאת עובדים לחלת בתקופת חירום נגיף הקורונה- רשויות חינוך מקומיות מיום 24.3.2020, לחץ כאן 

הצהרה בדבר בעלי תפקידים חיוניים בשעת חירום-משרד הפנים, לחץ כאן

מש"מ= עידוד עבודה מהבית עקב התפשטות נגיף הקורונה מיום 29.3.2020, לחץ כאן