אודות

אתר אינטרנט זה שהוקם ביוזמת איגוד מנהלי משאבי האנוש ברשויות המקומיות נועד להוות צומת מידע מקצועי לכל העוסקים בתחומים הנוגעים לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות בישראל ובכלל זה בעיריות, במועצות המקומיות, במועצות האזוריות, בתאגידים עירוניים ובעמותות  הפועלות בסביבת הרשויות.

בעלי מקצוע העוסקים בתחומים השונים הנוגעים למשאבי אנוש ברשויות המקומיות כולל מנהלי היחידות,  חשבי שכר, עובדי רווחה, עובדים מתחום תנאי השירות וכו' מוזמנים להירשם כמנויים באתר.

תהליך ההרשמה פשוט יחסית אך מחייב מסירת מספר פרטים אישיים מזהים, פרטים  אודות התפקיד הספציפי ברשות וכן פרטי שמירת קשר.

הנרשמים יעברו הליך קצר של אישור ע"י מערכת האתר ובסופו יקבלו הרשאה להיכנס לכל אזורי האתר שחלקם כוללים מידע שאינו פתוח לציבור כגון פרוטוקולים של ישיבות הנהלת האיגוד, פרטי טלפונים ניידים של חברי האיגוד, גישה לאזור בו יתנהלו בעתיד דיונים מקוונים וכן גישה לסביבה בה יאוחסנו מסמכים שונים כגון הסכמי שכר, חוזרי אוצר, חוזרי מרכז השלטון המקומי ועוד.

גולשי האתר מוזמנים לפנות למערכת האתר בכל הצעת ייעול בנושאי תוכן ובנושאים טכניים הנוגעים לאתר זה.

"גלישה נעימה"