הודעה מטעם האגף לשכר והסכמי עבודה במשרד האוצר – יחידת האכיפה של הממונה על השכר – בנושא הסדרה עצמית של חריגות השכר

2 יולי, 2019 |
  • שתף ברשת
  • שלח לחבר
  • הדפס עמוד

שלום לכולם,

להלן הודעה שנתקבלה מיחידת האכיפה של הממונה על השכר בנושא הסדרה עצמית של חריגות השכר.

והרי ההודעה כלשונה:

שלום רב לכולם,
לאחרונה הובאו לידיעתנו כי הגופים מעוניינים לבצע אכיפה עצמית של חריגות השכר שמתגלות בשכרם של העובדים או הגמלאים. חשוב להבהיר כי הסדרת חריגות השכר כוללת הפחתת  הרכיבים החורגים וכן ההשבה בגין התשלומים החורגים ששולמו.הסדרה עצמית של חריגות השכר הינה כשלעצמה מבורכת ואף רצויה.
יחד עם זאת, נבקש להבהיר כי אין בסמכות הרשות לפתור את העובד מההשבה בגין העבר או להפחית רק חלק מהרכיבים החורגים שנמצאו בשכרו ו/או בגמלתו.
על מנת לבצע הליך הסדרה עצמית, אשר יכלול בתוכו את נושא ההפחתה של הרכיבים החורגים וכן את נושא ההשבה, אשר עונה לקריטריונים שנקבעו על ידינו, אתם מוזמנים לפנות ליחידת האכיפה של הממונה על השכר לקבלת ההנחיות. כך תוכלו להעניק לעובדים אשר יטופלו במסגרת ההסדרה, רמת וודאות לגבי העבר.

למען הסר ספק, הפחתת חריגות השכר והשבת הסכומים החורגים, במסגרת האכיפה העצמית, דורשת הסכמת העובד/גמלאי.