מימון סייעות שילוב לפעוטות הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים

25 אוגוסט, 2016 |
  • שתף ברשת
  • שלח לחבר
  • הדפס עמוד

ביום 15.8.2016 הודיע מנכ"ל מרכז השלטון המקומי באמצעות חוזר שנשלח לראשי הרשויות המקומיות, ליועצים המשפטיים ואל מנהלי המחלקות והאגפים לשירותים החברתיים ברשויות המקומיות, על המלצתו המקצועית שלא לממן מתקציב הרשויות המקומיות 12 ש"ש לטובת אחזקת סייעות שילוב לפעוטות הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים.

הרקע להודעה, הנחיות מדיניות זמניות בנושא שהפיץ לאחרונה מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים מבלי שהסוגיה סוכמה – על רקע מסקנות וועדה בין-משרדית שדנה בנושא – ראו קישור

מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל מש"מ וכן קישור למסמך נוסף שהפיץ בנושא באוקטובר 2015 למנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים – טרם הקמת הוועדה הבין-משרדית.