סקירת פסיקה וחקיקה- ינואר 2017

15 פברואר, 2017 |
 • שתף ברשת
 • שלח לחבר
 • הדפס עמוד

 

הננו מתכבדים להמציא לכם את סקירה של חקיקה ופסיקה מבתי הדין לעבודה, בחודש ינואר 2017. שנערכה ע"י עו"ד חמי לפידור, ממשרד לפידור ושות'. להלן חלק מרשימת הנושאים שנדונו בבתי הדין בחודש ינואר:

 • הפקדה לפיצויי פיטורין
 • צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש
 • גמלאות – תקיפת גובה הגמלה
 • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – סעיף 29 בחוק יסודות התקציב – הסכם מרץ 99
 • תוספת שכר
 • חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
 • הוצאה לחופשה
 • מחלה- השתלמות
 • צו ההרחבה בענף המתכת החשמן והאלקטרוניקה – עובד כפיים

לעיון בכל הנושאים ובפרטי פסקי הדין, לחודש ינואר 2017, אנא לחץ כאן.
לעיון בסקירות קודמות ניתן למצוא באתר המשרד.