פסיקה וחקיקה- אוקטובר 2017

26 נובמבר, 2017 |
 • שתף ברשת
 • שלח לחבר
 • הדפס עמוד

הסקירה המשפטית החודשית שמוגשת באדיבות עו"ד חמי לפידור ממשרד לפידור ושות' עוסקת הפעם בנושאי החקיקה הבאים של בתי הדין :

 • שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה (הנחייה)
 • חוק שעות עבודה ומנוחה (בית המשפט העליון)
 • חוק הגנת השכר – מעסיק נוכחי – מעסיק קודם (בית הדין הארצי לעבודה)
 • קרן לרווחת העובד – סמכות עניינית (בית הדין הארצי לעבודה)
 • פיטורים פוליטיים – מועד הפיטורים (בית הדין הארצי לעבודה)
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) – הסכם קיבוצי  (בית הדין הארצי לעבודה)
 • עבודת נשים – חזרה לעבודה לאחר חופשת לידה  (בית הדין האזורי לעבודה)
 • פיצויים – בונוס  (בית הדין האזורי לעבודה)
 • חופשה – היעדרות מהעבודה – קיזוז (בית הדין האזורי לעבודה)
 • מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי – השוואת תנאים – עובדים מנהליים (בית הדין האזורי לעבודה)
 • רשויות מקומיות – העסקת קרובי משפחה (בית הדין האזורי לעבודה)

לסקירה המשפטית החודשית המלאה,  לחץ כאן