סקירת פסיקה וחקיקה- ינואר 2017

15 פברואר, 2017 |

  הננו מתכבדים להמציא לכם את סקירה של חקיקה ופסיקה מבתי הדין לעבודה, בחודש ינואר 2017. שנערכה ע"י עו"ד חמי לפידור, ממשרד לפידור ושות'. להלן חלק מרשימת הנושאים שנדונו בבתי הדין בחודש ינואר: הפקדה לפיצויי פיטורין צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש גמלאות – תקיפת גובה הגמלה חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – סעיף 29 […]