פסיקה וחקיקה יולי 2016

11 אוגוסט, 2016 |

הסקירה המשפטית החודשית שמוגשת באדיבות עו"ד חמי לפידור ממשרד לפידור ושות' עוסקת הפעם בנושאי החקיקה הבאים של בתי הדין לעבודה: תיקון לחוק עבודת נשים תיקון לצו העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי שמירה וניקיון בגופים ציבוריים תקנות עובדים זרים לעניין פיקדון לעובדים זרים. בנוסף עוסקת הסקירה בפסיקות בתי המשפט בנושאים הבאים: פיצויי פיטורים הודעת פיטורים בהריון/לידה מינוי עובדים בגוף ציבורי שעות […]