הודעה מטעם האגף לשכר והסכמי עבודה במשרד האוצר – יחידת האכיפה של הממונה על השכר – בנושא הסדרה עצמית של חריגות השכר

2 יולי, 2019 |

שלום לכולם, להלן הודעה שנתקבלה מיחידת האכיפה של הממונה על השכר בנושא הסדרה עצמית של חריגות השכר. והרי ההודעה כלשונה: שלום רב לכולם, לאחרונה הובאו לידיעתנו כי הגופים מעוניינים לבצע אכיפה עצמית של חריגות השכר שמתגלות בשכרם של העובדים או הגמלאים. חשוב להבהיר כי הסדרת חריגות השכר כוללת הפחתת  הרכיבים החורגים וכן ההשבה בגין התשלומים החורגים ששולמו.הסדרה […]

סקירת חקיקה ופסיקה- מרץ 2019

16 אפריל, 2019 |

להלן סקירת חקיקה ופסיקה לחודש מרץ 2019 , פרי עבודתו של עו"ד חמי לפידור, היועמ"ש לענייני עבודה של מרכז השלטון המקומי. להלן הנושאים העיקריים בסקירה: הרחבת תחום סמכותו של הדין המשמעתי גם על גופים נתמכים, לפי חוק יסודות התקציב לרבות הרחבת סמכות הענישה. התיקון יכנס לתוקף ביום 3.9.19 . החלטת ביהמ"ש העליון עוסקת בנושא ההטרדה המינית ורואה בה נסיבות אחרות […]