קידום בדרגה של יועצות למעמד האשה בדירוגי עוסי"ם חינוך ונוער

3 אפריל, 2019 |

בהמשך להנחיות לגבי דרגותיהן של היועצות למעמד האשה ברשויות המקומיות, פורסמו הנחיות מ.ש.מ  המצורפות, מיום 21.3.19, המאפשרות מתן קידום בדרגה ליועצות למעמד האשה בדירוג עוסי"ם וחנוך ונוער, כפי שניתן לעובדים בדרוגים המועסקים עפ"י הדרגות  המנהליות (מנהלי, מח"ר, וכו'). עפ"י החוזר, עוסי"ם המשמשים בתפקיד יוכלו להיות מקודמים ברמה אחת מעל מתח הרמות לו הם זכאים. עובדות חינוך ונוער המשמשות בתפקיד […]