סקירת חקיקה ופסיקה- מרץ 2019

16 אפריל, 2019 |

להלן סקירת חקיקה ופסיקה לחודש מרץ 2019 , פרי עבודתו של עו"ד חמי לפידור, היועמ"ש לענייני עבודה של מרכז השלטון המקומי. להלן הנושאים העיקריים בסקירה: הרחבת תחום סמכותו של הדין המשמעתי גם על גופים נתמכים, לפי חוק יסודות התקציב לרבות הרחבת סמכות הענישה. התיקון יכנס לתוקף ביום 3.9.19 . החלטת ביהמ"ש העליון עוסקת בנושא ההטרדה המינית ורואה בה נסיבות אחרות […]

קידום בדרגה של יועצות למעמד האשה בדירוגי עוסי"ם חינוך ונוער

3 אפריל, 2019 |

בהמשך להנחיות לגבי דרגותיהן של היועצות למעמד האשה ברשויות המקומיות, פורסמו הנחיות מ.ש.מ  המצורפות, מיום 21.3.19, המאפשרות מתן קידום בדרגה ליועצות למעמד האשה בדירוג עוסי"ם וחנוך ונוער, כפי שניתן לעובדים בדרוגים המועסקים עפ"י הדרגות  המנהליות (מנהלי, מח"ר, וכו'). עפ"י החוזר, עוסי"ם המשמשים בתפקיד יוכלו להיות מקודמים ברמה אחת מעל מתח הרמות לו הם זכאים. עובדות חינוך ונוער המשמשות בתפקיד […]