ועדת הדרכה והשתלמויות

תפקיד הוועדה לעמוד בקשר עם הרשויות והגופים הרגולטוריים בנושא הצרכים של  מנהל משאבי אנוש. להכין תכנית אסטרטגית לטווח ארוך ותכנית לטווח קצר בנושאי ההתמקצעות המקצועית של מנהלי משאבי אנוש.

ועדת מכרזים

תפקיד הוועדה לדון ולאשר הצעות מחיר למצרכים ושירותים שהאיגוד מזמין על מנת להתקשר לנותני השירותים והספקים השונים.

ועדת הביקורת

תפקיד הוועדה לקיים ביקורת עניינית משפטית וכספית על עבודת האיגוד, לאשר את הדו"ח הכספי ולייעץ להנהלה בנושאי ניהול תקין של האיגוד.