אינדקס חברים

מר גדעון בן אברהם
מזכיר ומנהל משאבי אנוש
שם רשות מקומית
רכסים 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
04-8308402
פקס במשרד
04-8308444
דוא"ל
gideonba@rekhasim.muni.il
מר גדעון גבאי
סמנכ"ל , ראש המינהל הממונה על משאבי אנוש
שם רשות מקומית
חולון 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
03-5027314
פקס במשרד
03-6999500
דוא"ל
gimelg@gmail.com
מר גדעון בן אברהם
מזכיר המועצה
שם רשות מקומית
רכסים 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
04-8308402
פקס במשרד
04-8308444
דוא"ל
tovi@rekhasim.muni.il
מר גדעון צרפתי
מנהל משאבי אנוש
שם רשות מקומית
רמלה 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
08-9771558
פקס במשרד
08-9771558
דוא"ל
gidonz@ramla.muni.il