אינדקס חברים

ע עלאא ריאן
יועץ משפטי לאיגוד
שם רשות מקומית
אחר 
סוג רשות
 
טלפון במשרד
04-99433184
פקס במשרד
02-
דוא"ל
rayan@rayan.co.il
מר ואפי גנאמה
ה
שם רשות מקומית
אבו גוש 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
04-6788800
פקס במשרד
04-6788889
דוא"ל
wafigh@gmail.com
גב' ורד פליישר
מנהלת מחלקת משאבי אנוש ושכר
שם רשות מקומית
רמת נגב 
סוג רשות
מועצה איזורית 
טלפון במשרד
08-6564126
פקס במשרד
02-
דוא"ל
veredf@rng.org.il
גב' ורדה ראובן
מנהלת משאבי אנוש ושכר
שם רשות מקומית
מטה יהודה 
סוג רשות
מועצה איזורית 
טלפון במשרד
02-9958860
פקס במשרד
02-9958610
דוא"ל
varda@m-yehuda.org.il