אינדקס חברים

גב' מיטל טובול
מנהלת משאבי אנוש
שם רשות מקומית
נשר 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
04-8299258
פקס במשרד
04-8299278
דוא"ל
meital@nesher.muni.il
גב' מיטל כרמלי
מנהלת משאבי אנוש
שם רשות מקומית
ברנר 
סוג רשות
מועצה איזורית 
טלפון במשרד
08-9399992
פקס במשרד
153-89399992
דוא"ל
meital@brener.org.il
גב' מיכל ליבוביץ פרץ
מנהלת משאבי אנוש
שם רשות מקומית
חוף השרון 
סוג רשות
מועצה איזורית 
טלפון במשרד
09-9596546
פקס במשרד
09-9583791
דוא"ל
michall@hof-hasharon.co.il
גב' מיכל שמר
מנהלת משאבי אנוש
שם רשות מקומית
נתניה 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
03-7267333
פקס במשרד
02-7267333
דוא"ל
mshemerd@gmail.com