אינדקס חברים

מר מאהר משעור
מנהל מש"א
שם רשות מקומית
שפרעם 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
04-9059129
פקס במשרד
04-9504130
דוא"ל
cio@shf.org.il
גב' מאור שושן
מנהלת מחלקת מש"א
שם רשות מקומית
קרני שומרון 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
09-7940323
פקס במשרד
02-7940339
דוא"ל
maor@karneishomron.co.il
מר מאיר שיבר
ס. מנהל אגף משאבי אנוש
שם רשות מקומית
בני ברק 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
03-5776234
פקס במשרד
03-6143205
דוא"ל
mshiber@bbm.org.il
מר מאיר כהן
סמנכ"ל משאבי אנוש
שם רשות מקומית
טבריה 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
04-6739525
פקס במשרד
04-6739551
דוא"ל
meirc@tiberias.muni.il