אינדקס חברים

גב' מאור שושן
מנהלת מחלקת מש"א
שם רשות מקומית
קרני שומרון 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
09-7940323
פקס במשרד
02-7940339
דוא"ל
maor@karneishomron.co.il
מר מאיר שיבר
ס. מנהל אגף משאבי אנוש
שם רשות מקומית
בני ברק 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
03-5776234
פקס במשרד
03-6143205
דוא"ל
mshiber@bbm.org.il
מר מאיר כהן
סמנכ"ל משאבי אנוש
שם רשות מקומית
טבריה 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
04-6739525
פקס במשרד
04-6739551
דוא"ל
meirc@tiberias.muni.il
מר מאיר אבידן
מנהל אגף כח אדם וחשבות מינהל שפע
שם רשות מקומית
ראשון לציון 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
03-7768011
פקס במשרד
03-7768011
דוא"ל
meira@rishonlezion.muni.il