אינדקס חברים

גב' נטלי מועלם
חשבת שכר וכא
שם רשות מקומית
אחר 
סוג רשות
 
טלפון במשרד
04-6533221
פקס במשרד
04-6533383
דוא"ל
natali@hagilboa.org.il
מר ניר גורליצקי
מנהל משאבי אנוש
שם רשות מקומית
באר שבע 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
08-6840466
פקס במשרד
08-
דוא"ל
nirg@br7.org.il
מר ניר נאמן
מנהל אגף משאבי אנוש
שם רשות מקומית
רמת השרון 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
03-5483828
פקס במשרד
02-
דוא"ל
nir_n@ramat-hasharon.muni.il
מר נסים כהן
מנהל אגף משאבי אנוש
שם רשות מקומית
אור עקיבא 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
04-6108832
פקס במשרד
04-6262294
דוא"ל
nc@oraqiva.muni.il