אינדקס חברים

גב' עוזית אקנין
מנהלת משאבי אנוש
שם רשות מקומית
נתיבות 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
08-9938759
פקס במשרד
08-6259913
דוא"ל
uzit@netivot.muni.il
מר עומר עואד
מנהל משאבי אינוש
שם רשות מקומית
טמרה 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
04-8270915
פקס במשרד
04-9940648
דוא"ל
omaro_a@iula.org.il
מר עומר עואד
מנהל משאבי אינוש
שם רשות מקומית
טמרה 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
04-8270915
פקס במשרד
04-9940648
דוא"ל
abuamin36@gmail.com
מר עופרה טרגובניק
מנהלת משאבי אנוש ופרסום עמותת היכל התרבות
שם רשות מקומית
נתניה 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
09-8308824
פקס במשרד
09-8617555
דוא"ל
ofra@netanya-culture.co.il