אינדקס חברים

גב' קרן קורנפלד
מנהלת תחום משאבי אנוש
שם רשות מקומית
חולון 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
03-5027359
פקס במשרד
02-
דוא"ל
kerenk@holon.muni.il
גב' קרן רוזן
מנהלת משאבי אנוש
שם רשות מקומית
שער הנגב 
סוג רשות
מועצה איזורית 
טלפון במשרד
077-9802609
פקס במשרד
08-6806220
דוא"ל
hr@sng.org.il
גב' קרן בצלאל-פטל
מנהלת מחלקת מש"א
שם רשות מקומית
חולון 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
03-5027269
פקס במשרד
03-5010171
דוא"ל
kerenb@holon.muni.il
גב' קרן ענבר
מנהלת משאבי אנוש
שם רשות מקומית
אורנית 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
03-9360465
פקס במשרד
02-
דוא"ל
keren-hr@oranit.org.il