אינדקס חברים

מר שי לוי
מנהל אגף משאבי אנוש
שם רשות מקומית
נצרת עילית 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
04-6478801
פקס במשרד
04-6565766
דוא"ל
shaynava@gmail.com
גב' שירה ליבמן
מנהלת משאבי אנוש
שם רשות מקומית
בית אל 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
02-9972350
פקס במשרד
02-9700529
דוא"ל
shiral@bet-el.muni.il
גב' שירי קנפו
מנהלת מחלקת משאבי אנוש
שם רשות מקומית
נצרת עילית 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
04-6478943
פקס במשרד
04-6565689
דוא"ל
shiri@nallit.org.il
גב' שירלי אורגד
מנהלת משאבי אנוש
שם רשות מקומית
אחר 
סוג רשות
 
טלפון במשרד
04-8685810
פקס במשרד
04-8685910
דוא"ל
shirlyor@mei-carmel.co.il