סקירת פסיקה וחקיקה- מרס 2017

15 אפריל, 2017 |

הסקירה המשפטית החודשית, המוגשת באדיבות עו"ד חמי לפידור ממשרד לפידור ושות' מביאה את נושאי החקיקה שנידונו בבתי הדין לעבודה, הן הארצי והאזורי. להלן רשימת רוב נושאי החקיקה שהובאו בסקירה:

 • שכר מינימום
 • הטרדה מינית – סמכות בית הדין לעבודה
 • משיכת כספי תגמולים וכספי קרן השתלמות על ידי המעסיק
 • שעות נוספות גלובליות
 • שעון נוכחות ביומטרי מבוסס מאגר
 • הטרדה מינית – שמועה
 • ראש רשות מקומית – הרחקה – שכר
 • שעות נוספות – הפסקה בין יום עבודה אחד לשני

לקריאת כל הנושאים ופרוט הסקירה בחודש מרס 2017, אנא לחץ כאן.
לקריאת סקירות קודמות, אנא היכנס כאן.

חג שמח

5 אפריל, 2017 |

ברכה פסח- 2017

SAVE THE DATE – יום עיון למנהלי משאבי אנוש – 29 במאי 2017

3 אפריל, 2017 |

SAVE THE DATE - יום עיון למנהלי משאבי אנוש - 29 במאי 22222222222

מאולמו של בית הדין למשמעת-מרץ 2017

1 אפריל, 2017 |

לאחרונה, במרס 2017, פורסמו תמצית ארבעה מקרים חשובים שנדונו בבית הדין למשמעת, בפני ראשת בית הדין למשמעת עו"ד ענת איילון. המקרים עוסקים בנושא התנהגות בלתי הולמת של עובד, בנושא דיווחים כוזבים על עבודה נוספת ללא קבלת אישור, ועל בקשה להשעיה בגין חקירה משטרתית המתנהלת בעבירות רישום כוזב, מרמה והפרת אמונים.
מומלץ מאוד לעיין בדיווח.

לעיון לחץ כאן.

הסכם שכר שנחתם ביום 16.2.17 בין המעסיקים והסתדרות המהנדסים, הטכנאים וההנדסאים

28 מרץ, 2017 |

ביום 16.2.17 נחתם הסכם בין המעסיקים ובין הסתדרות המהנדסים, ההנדסאים הטכנאים והלבורנטים. ההסכם  אינו חל  על עובדי בתי חולים ועובדים המועסקים במסגרת רפורמת הועדות לתכנון ובניה. התוספות שהוסכמו:
1. תוספת מדורגת 2017  (עד לדרגה 41 כולל).
2. הגדלת תוספת אחוזית 2016 ותוספת שקלית 2016 ללבורנטים.

לעיון  בהסכם, לחץ כאן.

 

הבהרות להסכמים שנחתמו בשנת 2016 – הודעה בענייני עובדים 6/2017

28 מרץ, 2017 |

 

ביום 15.2.17 חתמו נציגי השלטון המקומי, העיריות הגדולות וההסתדרות על מסמך הבהרות בעניין הסכמים קיבוציים שנחתמו בשנת 2016 :
הסכם מיום 14.7.2016 :בעניין אחראי משק ותחזוקה, פקוח חניה ותעודת חשב מוכרת.
הסכם מיום 13.6.2016 : בעניין זכאות לתשלומים לעובדים במסגרת הרפורמה בועדות לתכנון ובניה.

לקריאת חוזר ההבהרה, אנא לחצו כאן.

רציפות זכויות למנהלי אגפים ומחלקות לחינוך העוברים לרשויות המקומיות

26 מרץ, 2017 |

השבוע הופץ חוזר שנשלח ע"י מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מח' לחינוך, בעניין סוגיית רציפות זכויות לעובדים העוברים משירות המדינה אל הרשויות המקומיות. חוזר זה נשלח לאחר היוועצות עם גורמי האוצר ומ.ש.מ והח"מ .
לידיעתכם.

לעיון בחוזר אנא לחץ כאן.

חיוב עובדים להחתמת נוכחות "באמצעים ביומטריים"- פס"ד קלאנסואה

21 מרץ, 2017 |

בית הדין הארצי לעבודה מקבל את ערעור ההסתדרות בעניין חיוב עובדים להחתמת נוכחות "באמצעים ביומטריים". 


ביום 15.3.17, ניתן פסק דין חשוב ע"י בית הדין הארצי לעבודה בהרכב השופטת ואב"ד לאה גליקמן והשופטים אילן איטח וסיגל דוידוב –מוטולה ונציגי הציבור ישראל דורון (עובדים) ואמנון גדעון (מעבידים) שקיבל את ערעור ההסתדרות על פסק הדין שניתן בביה"ד הארצי לעבודה בנושא עיריית קלנסוואה. בפסק הדין ארוך ומנומק מתוארים השיקולים השונים הנוגעים לסוגיה ואשר לפיהם התקבל הערעור בסוגיה זו. ביה"ד הארצי קבע בפסק דינו העקרוני שמסירת טביעת אצבע "פוגעת בזכות לפרטיות ובזכות לאוטונומיה – שתיהן זכויות המוגנות בחוקי יסוד כבוד האדם" , שמוש בשעון ביומטרי פוגע לא רק בעצם מסירת טביעות האצבע אלא גם באגירתן לצורכי שימוש. לדעת בית הדין ניתן להכשיר פגיעה זו רק בחוק או בהסכמה כדין של העובדים.
בית הדין דן באריכות בטענות המשיבים, העירייה, מרכז השלטון המקומי ונציגי גופים נוספים שהצטרפו אשר הפנו את בית הדין לחוקת העבודה, לזכותו של המעסיק לנהל את עניניו תוך שמירה על עקרונות ניהול העומד בכללי הצדק והמוסר אך דחה את הטענות אל מול הטענות המוקנות בחוקי היסוד, הנוגעות לזכות העובד לפרטיות ולאוטונומיה על גופו.
פסק הדין המנומק מצורף בזה וראוי לדעתי שיילמד על ידי המעסיקים והעובדים במערכות השונות.

לקריאת פסק הדין המלא, לחץ כאן.
לקריאת סקירת חקיקה בנושא, מאת עו"ד חמי לפידור במשרד לפידור ושות' משרד עורכי דין, לחץ כאן

סקירת פסיקה וחקיקה – פברואר 2017

16 מרץ, 2017 |

הסקירה המשפטית החודשית, לחודש פברואר שמוגשת באדיבות עו"ד חמי לפידור ממשרד לפידור ושות' עוסקת בנושאי החקיקה שנידונו בבתי הדין לעבודה, הן הארצי והאזורי. להלן רשימת רוב נושאי החקיקה שהובאו בסקירה:

 • ניכוי משכר לעובדים זרים
 • גמול בגין עבודה במוצ"ש ומוצאי חג – חוק שעות עבודה ומנוחה
 •  משרת אמון אישי – חוק שעות עבודה ומנוחה
 • חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין)
 • עובד עם מוגבלות – חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
 • שכר כולל

לעיון בפרטי הסקירה החודשית המלאה, אנא ליחצו כאן.

חוברת תאגידים – 2017

16 מרץ, 2017 |

הננו שמחים להביא בפניכם חוברת המאגדת את הוראות הדין, ההנחיות, חוזרי מנכ"ל, הסכמים חדשים ופסיקה מהשנים האחרונות בתחום השכר וכוח האדם בתאגידים עירוניים. לנוכח אי בהירויות רבות וחשש ליישום שכר בלתי ראוי, לכאורה, מומלץ ליישם את ההנחיות, ככל שנדרש.
"בסביבה משתנה ומתעדכנת בתחום זה במגזר הציבורי והרשויות המקומיות בכלל ובתאגידים עירוניים בפרט, חוברת זו יכולה לשמש לכם כמורה נבוכים להתמצאות בדינים השונים החלים על העסקת עובדים בתאגידים עירוניים.." כך נאמר בדברי המבוא ע"י מר יצחק בורבא, יו"ר איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות.

לעיון בחוברת המלאה, אנא לחץ על "תוכן העיניינים".

תאגידים-שער