שנה טובה

19 ספטמבר, 2017 |

11שנה טובה 2017

סקירת פסיקה- אוגוסט 2017

18 ספטמבר, 2017 |

במסגרת הסקירה החודשית, באדיבות משרד לפידור ושות', פורסמו מספר תקנות העוסקות בתנאי הסף של מועמדים ללימודי בודק מוסמך, והיקף הלימודים המכסימלי הנדרש לגשת לבחינות "בודק שכר מוסמך", גיל הזכאות לפרישה מעבודה של אישה, המתכונת והדרך לחלוקת החסכון הפנסיוני בעת בקשה לרישום חלוקת זכויות בחסכון פנסיוני בגוף המשלם, תקנות בעניין יציגות ארגון המורים את המורים בחטיבת הביניים ואשר קבעו שארגון המורים אינו מוסמך להכריז סכסוך עבודה של עובדי הוראה בחטיבות הביניים. בנוסף, נקבע בפסק דין שעל המעביד חלה חובה להתאים את מקום העבודה לעובד עם מוגבלות עקב הרעה שחלה בבריאותו או בסביבתו וכן ,ככל האפשר, למצוא מקום עבודה חילופי.
בית הדין דן באופן התייחסות שונה של המעסיק לשביתות המתבצעות ע"י העובדים כגון שביתה חלקית, שביתה מלאה ותשלומי השכר אותם  ניתן "לקזז" בתגובה. המעסיק, כמפורט, רשאי, בין היתר, לפנות לבית הדין שיאשר במקרה מסוים על שביתה בלתי מוגנת ועם האשור הוא רשאי לשלם רק חלק מהתשלום מהשכר ההסכמים כפי שהחוק מאפשר. עם התפתחות השביתה מפורטים בתקנות הדרך בה רשאי המעסיק לפעול בהמשך.
בהמשך הסקירה מפורטת הפסיקה החוזרת וקובעת שעובד אינו יכול לעשות דין לעצמו ולהחליט מתי מגיע לעבודה ומתי לא. היעדרות יכולה להיעשות רק על רקע מחלה, חופשה, או חל"ת. נקבע במפורש שהצגת אשור מחלה בידיעה שהיא כוזבת פסולה היא. חברות בוועד עובדים או בוועד פעולה אינה מעניקה כל חסינות להתנהגות פסולה. נהפוך הוא: חברות בוועד עובדים מחייבת למתן דוגמא ומופת.

לסיכום הסקירה מוגדר מהי "שביתה בלתי מוגנת" שהיא למעשה שביתה שאינה חוקית והמעסיק רשאי על פי הנסיבות שתוארו לפעול על פי האמצעים שבידיו.

לקריאת הסקירה המלאה, לחץ כאן.

בברכת שנה טובה,
יעקב אגמון

נפתחה עונת הקורסים תשע"ח- תשע"ט של מרכז השלטון המקומי- קורסים ראשונים לבחירתכם

14 ספטמבר, 2017 |

נפתחה עונת הקורסים תשע"ח- תשע"ט  של מרכז השלטון המקומי, קורסים ראשונים לבחירתכם. כמדי שנה, מפרסמת מחלקת ההדרכה במרכז השלטון המקומי את רשימת הקורסים המקויימים מטעמה והמיועדים לעובדי הרשויות המקומיות. אחד התחומים המבוקשים ביותר הינו בתחום הכרת ההסכמים הקיבוציים ומערכת יחסי העבודה, בה מקבלים וךמשתתפי הקורסים את הידע הדרוש לעבודתם את הכלים הדרושים להתמודדות עם הסוגיות השונות, תוך הבנה רחבה של מטרות ההסכמים והרציונל הנמצא בכל סעיף, לצד הדרך לממושו. מטרות אלו מושגות תוך מפגש עם נציגי הממשלה (משרד האוצר, פנים, חינוך, רווחה ועוד), מרכז השלטון המקומי, הסתדרות  מרצים מומחים ונציגי אקדמיה ומשפט.
הקורס המבוקש ביותר עד כה הינו הקורס להסכמי שכר  (הורחב ל-84 שעות) ואשר מקיף את מירב הנושאים הדרושים למשתתף. עד כה קיימנו 8 קורסים בהשתתפות של כ-300 משתתפים ב-4 שנים. הקורס שיפתח ביום ג' 21.11.2017 מקנה ניקוד לחשבי שכר המבקשים לצבור 84 ש' מתוך 168 הדרושות לתוספת 10% – תוספת ענפית. שעות אלו מוכרות גם לגמול השתלמות (לעיון בסילבוס הקורס לחץ כאן).
הקורס לשכר עובדי הוראה מספק ידע ופרקטיקה בניהול שכר עובדי הוראה, בעיקר במסגרת "עוז לתמורה" וכן ב"אופק חדש", הקורס מלווה בתרגיל הסוגיות לביצוע ועונה על שאלות מורכבות של שכר המורים. הקורס בן 49ש', מוכר לגמול השתלמות, ומתחיל ביום ד' 6.12.2017 (לעיון בסילבוס הקורס לחץ כאן).
קורס לבדיקת שכר ואכיפה עצמית, מעניק ידע וכלים לבחינת שכר עובדי הרשות ועובדי הקבלן המועסקים בשירותיה. הקורס מהווה נדבך בן 42 ש' לחשבי שכר המבקשים להשלים 168 ש' לצורך קבלת תוס' ענפית בשעור 10% וכן מוכר לגמול השתלמות . הקורס מתחיל ביום ד'  20.11.2017 (לעיון בסילבוס הקורס לחץ כאן).
הנכם מוזמנים לעיין בתכניות הקורסים ולהרשם בהקדם. נשמח לפגוש כל אחד מכם.

בברכה שנה טובה,
יעקב אגמון

הזמנה להרמת כוסית לראש השנה- 14.9.2017

5 ספטמבר, 2017 |
להרשמה יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי, לחץ כאן ( דפדפן כרום בלבד).
לדף הנחיות ועזרה באופן הרישום, לחץ כאן.

יום עיון 14.9 והרמת כוסית

 

 

 

מאולמו של ביה"ד למשמעת- סקירת החלטות מחודש אוגוסט 2017

5 ספטמבר, 2017 |

 

בחודש אוגוסט 2017 התקבלו אצלנו 4 פסקי דין מבית הדין למשמעת של הרשויות המקומיות  בראשות אב בית הדין עו"ד ענת איילון. להלן עיקרם:

מקרה ראשון:
עוסק בדיון בבית הדין למשמעת בעקבות הליך פלילי בבית המשפט כנגד עובד שהואשם בפתיחת תיקי רישום נכסים חדשים ללא אשור מורשה חתימה ושלא במסגרת תפקידו ובהפניית תושבים שנזקקו למדידת נכסים למודד פרטי שגבה תשלום בגין שירות זה.
העובד זוכה מהרשעתו  בהליך הפלילי בבית המשפט וביה"ד למשמעת ששקל את דרגתו הזוטרה של העובד והעובדה שהפנים  את העבירה הסתפק בנזיפה, פיטורין על תנאי ל-3 שנים ולהעברה לתפקיד שאין בו קהל ומתן היתרים.

מקרה שני:
עוסק בערעור של עובד בבית משפט מחוזי על פסק דין של בית הדין למשמעת. ערעור העובד נדחה והפיטורים נשארו על כנם.

מקרה שלישי:
דן בעובד שדיווח דיווחים כוזבים על שעות שלא היה נוכח בהן. לאור מקרים שהיו בעבר נדון העובד לנזיפה ופיטורין.

מקרה רביעי:
ביה"ד דן בעובד שפרסם פרסומים פוגעים נגד הממונה עליו ועל ראש הרשות. העובד הודה על מעשיו וביה"ד התחשב בעובדה זו ועל כן הושת על העובד עונש של נזיפה, פיטורין על תנאי ופרסום פסק הדין.

לקריאת הדיווח המלא, לחץ כאן.

חברות של עובד בוועד עובדים אינה נותנת לו חסינות להתנהגות פסולה- פס"ד סודהסטרים 2017

2 ספטמבר, 2017 |

"חברות של עובד בוועד עובדים אינה נותנת לו חסינות להתנהגות פסולה" – פסק דין של השופטת יעל אנגלברג – שוהם בבית הדין האזורי לעבודה

פסק דין, בעל חשיבות עקרונית, ניתן בבית הדין האזורי בבאר-שבע, ע"י השופטת יעל אנגלברג-שוהם, הסתדרות העובדים החדשה כנגד חברת סודהסטרים ואשר קבע, בין היתר, (ולא בפעם הראשונה) ש"חברות בוועד העובדים אינה מעניקה לעובד חסינות להתנהגות פסולה". פסק דינה של השופטת אנגלברג-שוהם התקבל בתביעת ההסתדרות כנגד מפעל סודה –סטרים וקבע שההסתדרות לא הוכיחה שפיטורי העובדת נעשו מנימוקים לא ענייניים ואלו ההנהלה הוכיחה שהתנהגות חברת הוועד היתה פסולה ביותר בכך שנעדרה רבות מעבודתה, ללא אישור כלשהו, ואף הציגה בדיעבד אשורי מחלה כוזבים רטרואקטיבית.
השופטת קבעה, בין היתר, שהפיטורין לא נעשו, כאמור, "כדי לפגוע בעבודה המאורגנת" כפי שטענה ההסתדרות ומתחה ביקורת על ההסתדרות בהקשר זה. הלכה זו אינה חדשה וברור שהמעסיקים רשאים להסיק מפסק הדין של בית הדין האזורי בבאר שבע, שלחברי וועד אין כל "פריבילגיות" בהקשר לחובתם לעבוד ביחס לעובדים אחרים, ובוודאי שלא להעדר באורח חריג, אך מאידך, אין גם להסיק מכך כלל שמעסיקים רשאים לנצל לרעה עובדה זו "ולהצר" את צעדי חברי הועד על מנת "להחליש"  את כוחם האירגוני.
המסקנה החשובה ששני הצדדים חייבים להיות מודעים לזכויותיהם ולחובותיהם וכל יחס מחמיר מדי או סלחני מדי הינו בעייתי ולא רלוונטי במערכת יחסי העבודה  הקיבוציים.

לקריאת הפסק דין המלא, לחץ כאן. (מתוך אתר נבו)

שכר עידוד לסייעות/ צפריר רוזן, מנהל משאבי אנוש בעיריית כפר סבא

27 אוגוסט, 2017 |

מנהלי ומנהלות משאבי אנוש בשלטון המקומי שלום רב,

עיריית כפר סבא יצאה בתוכנית חדשה שנקראת  "תמריץ לסייעות" בשיתוף פעולה מול משרדו של מר יעקב אגמון. התוכנית יצאה לפועל מתוך הכוונה לשפר את המערך החינוכי בגן וליצור יציבות בקשר שבין הילדים למחנכים (סייעות). כחלק מתוכנית זו שנרקמה לפני כשנה וחצי בשיתוף עם משרד האוצר ,קיבלה העירייה אישור לתקופת פיילוט בת שנה אחת ואשר בסיומה של אותה שנה נציג את התוצאות למשרד האוצר לטובת בחינת המשך כדאיותה.התוכנית למעשה מתמרצת את הסייעות בגני הילדים אשר לא ייעדרו ואו יאחרו ובכך הילדים לא יצטרכו להסתגל להחלפות רבות מידי בגני הילדים.

המודל התימרוץ שנבנה מבוסס על 3 אלמנטים מרכזיים והם:
1. עמידה ביעדים אישיים – בהם הסייעת נבחנת על עשייתה
2. עמידה ביעדים קבוצתיים – בהם הסייעת נבחנת על עשייתה ועשיית חבריה לגן (האם סייעת מוכנה להחליף סייעת אחרת שנעדרת בלא צורך לבקש החלפה מאגף החינוך )
3.רמת איכות ביצוע אישית

לכל אלמנט נקבע סכום מקסימאלי אותו ניתן לצבור רק חשוב לזכור כי במידה וסייעת תיעדר פעמיים בחודש אזי תשלל זכאותה לקבל תמריץ באותו חודש לאלתר …. בנוסף, נקבע מקדם איכות  (בין 0.8-1.2, שאנו בעיריית כפר סבא החלטנו לחלק אותו למספר מרכיבים, ויהווה רכיב נוסף בתמריץ (הרכיבים שנבחרו בעירייה הינם : נכונות להחלפה בשגרה, נכונות להחלפה בחגים ובחודשי יולי, יציאה להשתלמות – התפתחות אישית , הערכת תפקוד כללית – שתמולא על ידי מחלקת גני ילדים – מנהלי אזור).
בתוכנית רתמנו את הוועד באופן מלא וכן את אגף המחשוב – אשר בנה למעננו תוכנת שליטה אינטרנטית (אפליקציה) שבאמצעותה יוכלו הסייעות לדווח על שעות הגעה וסיום העבודה , באגף החינוך ומשאבי אנוש תהיה האפשרות לראות בזמן אמת איזה גן נפתח ובאיזו שעה , מי נמצא בכל רגע נתון בכל גן , התוכנה תחשב לבד את גובה התמריץ , תשלוט בנוכחות , תתחבר למערכת הנוכחות ובאמצעותה למערכת השכר של העירייה , וכן תיצור ממשק מול חברת מל"מ – אתו העירייה עובדת.

בהזדמנות זו מבקש לברך את אגף המחשוב, אגף החינוך, הוועד, מר יעקב אגמון , מנהלת אגף משאבי אנוש הקודמת , שנרתמו לסייע והיו שותפי אמת בהצלחת התוכנית. כאמור,  זהו פיילוט שניתן לעירית כפר סבא למשך שנה אחת בלבד. הפיילוט מותנה בחתימה של שעון נוכחות בכניסה וביציאה מן הגן, וכן בהורדת האפליקציה למכשיר הסלולארי . (ניתן גם מענה למי שלא ברשותו מכשיר).

כל מה שנדרש מהסייעת הוא להגיע לגן ולעבוד – בלי לאחר ובלי להיעדר……….

כולי תקווה כי פיילוט זה יצליח ובכך יקדם את כולנו לכיוון המאה ה 21.

בברכה
צפריר רוזן
מנהל אגף משאבי אנוש והדרכה
עיריית כפר סבא

לצפיה בפרוספקט ובקמפיין שהופץ לסייעות, לחץ כאן.

כפר סבא – FIRST

25 אוגוסט, 2017 |

בימים אלו, כך התבשרנו, החלה עיריית כפר סבא להפעיל מערכת תמריצים ב-160 גנ"י בכפר סבא לסייעות לגננות.
במרבית גני הילדים מופעל יום לימודים ארוך עד שעה 17:00. כידוע, קיימת בעייתיות קשה ברשויות המקומיות בנושא היעדרויות עובדים ולה משמעות רבה ביותר על עבודת הגן. במקרי היעדרויות בגני הילדים מתקשות הרשויות המקומיות למצוא מחליפות מתאימות, וכמובן, הילד שבגן נחשף שלא בטובתו לדמויות רבות חלקן לא מוכרות וחלקן כאלו שאינן יודעות את עבודת הגן ובכלל לתחלופה גבוהה וחוסר יציבות.
לאחר בחינה עמוקה של הנושא ומתוך כוונה לשפר את השירות בגן, את העבודה החינוכית, להגביר את שיתופי הפעולה ולהתמודד עם תופעות של חיסורים, איחורים וכו' הוכנה תכנית ע"י העירייה, בשיתוף הצוות המקצועי של חב' אגמון ייעוץ מוסדי: יעקב אגמון, קרן אגמון-נעים, והמהנדס אבי גרי אשר אושרה ע"י משרד האוצר.
תכנית התמריצים הוצגה בפגישה, ביום 20.8.17 בהשתתפות כל הסייעות לגננות , יו"ר ועד עובדי עיריית כפר סבא גב' חיה שפירא, מנהלת מח' גנ"י באגף החינוך גב' אביבה מורדקוביץ, גב' שרית עקיקי מאגף משאבי אנוש, מר מוטי סרודי מנהל אגף המיחשוב ועוד כלל אנשי הצוות שעסקו בהכנת התכנית.
עפ"י התכנית מרכיבי התגמול כוללים עמידה ביעדים אישיים, עמידה ביעדים קבוצתיים ורמת איכות ביצוע אישית. סייעת בגן יול"א שתעמוד בכלל היעדים יכולה להגיע לתוספת 15% משכרה, סכום נכבד לכל הדעות. עיריית כפר סבא היא הראשונה והחלוצה בקידום נושא זה וראויה  לכל שבח על יזמתה זו אשר מיושמת הלכה למעשה בימים הקרובים.

בברכה,
יעקב אגמון

לעיון בפרסום הפניה לסייעות, לחץ כאן.

חוזר הממונה על השכר מיום 16.7.17 בעניין קבלת אשור מראש לכל התחייבות בנושא שכר

16 אוגוסט, 2017 |

הממונה על השכר, מר ערן יעקב, פרסם ביום 16.7.17 חוזר בעניין הצורך בקבלת אשור מראש לכל התחייבות בנושא שכר.

תוכן החוזר אינו חדש במיוחד והוא למעשה מעין "ריענון" ההנחיות בנושא תשלומי שכר בגופים מתוקצבים (היינו ברשויות מקומיות והגופים הנלווים אליהם). החוזר מפרט בשלב ראשון את הבסיס החוקי להנחיה ולסמכותו – סעיף 29 ב' לחוק יסודות התקציב וחוזר על הקביעה שכל הסכמה או הנהגה של הסכמים שלא בהתאם לנהוג בשירות המדינה ובלא אישורו הינם אסורים, ומחייב דיווח של הרשות או הגוף המתקצב הנלווה (תאגיד עירוני, איגוד ערים וכו') לממונה על כל הליך משפטי או הליך בוררות בנושאי שכר בכל גוף. הממונה על השכר מדגיש שראוי שלקראת כל ניהול הסכם יש לקבל את עמדת הממונה לגבי מסגרת עלות ההסכם ויתר תנאי העבודה שבמו"מ. יתרה מכך, לקראת חתימת כל הסכם יש לקבל את ההסכמה בכתב של הממונה ובהמשך על ההסכם שנחתם. בכלל זה נכללים גם הסכמות שקיבלו תוקף פסק-דין ככל שאינה כדין ומנוגדת לדין. למען הסר ספק, קובע הממונה, כל הסכמה של גוף ממשלתי אחר אינה מייתרת את הצורך באשור הממונה.
בהמשך לחוזר, מביא הממונה לתשומת לב את סעיפים 35 , 35 א' ו-36 בחוק יסודות התקציב המטילים אחריות על מי שלא פעל בהתאם לחוק יסודות התקציב, לרבות קבלה  של עובדים מעבר לשיא כח האדם או שאין להם הקצבה מאושרת, וכן – כאן יש להדגיש – לא מנע באופן סביר מניעת העבירה או שלא הוכח שהעבירה נעשתה שלא בידיעתו. 
מנהלי משאבי אנוש ואנשי שכר חייבים להבין שסעיף 36 לחוק הינו סעיף המטיל על העובדים גם אחריות על מניעת העברה, ככל שהנושא ידוע להם. במסגרת סעיף 39 א' של החוק הוקם בית דין למשמעת שתהיה לו סמכות לשפוט עובדי מדינה ועובדי רשויות ותאגידים שעברו עבירות לפי סעיפים 35 א', 35 , 36 ובעצם קבע נורמה חשובה שלא רק העובד שקיבל את התוספת החריגה ייפגע אלא גם זה שאישר אותה או לא מנע אותה.
בהקשר לחוזר חשוב להזכיר את הסכם השכר מיום 3.3.99 שעסק בחריגות השכר, פסקי הדין הרלבנטיים וההסכמים שבאו בהמשך (קידום ראשון ושני) המחייבים את שינונם היטב ואת הצורך בבחינת תשלומי השכר שניתנו לעובדים מאז יישום ההסכם ואופן התשלומים "לעובדים חדשים" , עפ"י הסכם זה.
בהבהרות נוספות ניתן לפנות לח"מ.

לקריאת החוזר, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

סקירת פסיקה -יולי 2017

15 אוגוסט, 2017 |

מצ"ב סקירת חקיקה ופסיקה חודשית מיולי 2017  אשר הוכנה ע"י עורך-דין חמי לפידור, ממשרד לפידור ושות', היועץ המשפטי לענייני  עבודה במרכז השלטון המקומי. הסקירה עוסקת במספר נושאים. להלן נושאים רלבנטיים במיוחד:

  1. תיקון לחוק עבודת נשים המאפשר לעובד או עובדת שבן זוגו או זוגה נמצא במילואים, להעדר ברצף, במשך 5 ימים רצופים לפחות, פחות שעה ביום בעת המילואים בלי שיופחת משכרה. ראו פרטים נוספים.
  2. תיקון לחוק גימלאות לראש הרשות וסגניו הקובע שכללי "קופה ציבורית" יחולו רק במקרה שבו נבחר לשעבר המקבל פנסיה תקציבית מהרשות זכאי לקבל ממנה גם הכנסה כעובד.
  3. תקנות הגנת השכר. התקנות עוסקות בדרכי מסירת תלוש לעובד באמצעות שליחת דואר אלקטרוני, או באמצעות אתר אינטרנט מאובטח, או באמצעות דואר אלקטרוני פרטי של העובד (אם עובד אישר זאת למעסיק בכתב).
  4. בנוסף, קיימות פסיקות בנושא החזקת סמים ע"י עובד הוראה, סוגיית ייצוג הולם בהסכם קיבוצי ובנוסח זימון לשמוע.

לקריאת הסקירה במלואה ואת כל הפסיקות לחודש זה, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון