דירוג אחים ואחיות – הסכם מיום 28.2.2017 ליישום הסכם המסגרת 2016

13 מרץ, 2017 |

ביום 28.2.17 נחתם הסכם ליישום מסגרת השכר 2016. במסגרת זו הוגדלה התוספת השקלית 2016, אשר החל משולמת ב-1.7.2016  ל-227.62 ₪, החל מ-1.3.2017  וכן נקבעו השיעורים במפורט בהסכם ביוני 2018, דצמבר 2018 ומארס 2019. כמו כן הוגדלה תוס' המינהל מ-5.1% ל-6.3% החל ממארס 2017.
התוספת משולמת מהשכר המשולב התחילי של אחות מוסמכת ברמה 10. כמו כן שונו תקני הרכב של האחיות בבתי חולים איכילוב ובני ציון.

לעיון בחוזר משרד האוצר, לחץ כאן.
לעיון בהסכם, לחץ כאן

יישום תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש מרץ 2017

13 מרץ, 2017 |

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 – יישום תוס' השכר השקלית והאחוזית החל מחודש מרס 2017 (חוזר הממונה על השכר מיום 5.3.17). בהתאם להסכם מיום 18.4.16 ובהמשכו ביום 8.8.16 פורסמו בחוזר הממונה על השכר מיום 5.3.17 התוספות המעודכנות של התוספת השקלית והאחוזית באגודים השונים ביום 1.3.2017.

ראה הנחיות המפורטות בחוזר זה.

יישום תוספות השכר של ההסכם הקיבוצי לדירוגים הפארא רפואיים

9 מרץ, 2017 |

 

בהתאם לחוזר הממונה על השכר מיום 5.3.17 הוגדלו התוספות השקליות והאחוזיות, החל מיום 1.3.2017 כדלקמן:

הדירוג

תוס' שקלית 2016

תוספת אחוזית 2016

פיזיוטרפיסטים
מרפאים בעיסוק
פארא רפואיים, לרבות,
קלינאי תקשורת
וטכנולוגים רפואיים

202.7 ₪

2.625%

 

לעיון בחוזר, אנא היכנס כאן.

אירוע השקה של איגוד חשבי השכר ברשויות המקומיות

6 מרץ, 2017 |

הידד לאגוד החדש של חשבי השכר ברשויות המקומיות. 

איגוד חדש קם!

איגוד מנהלי משאבי אנוש שמח לברך את כל החשבים ברשויות ובראשם את הגב' רינת לגל, יו"ר איגוד החשבים. איגוד חדש זה, ישמש בית וכתובת לכל חשבי השכר ברשויות המקומיות. כנס ההשקה יתקיים בחסות חב' הראל, בבית הראל ברמת גן ביום 16.3.17.
יישא דברי ברכה בכנס ליאוניד סמוליאנוב – יו"ר אגוד מנהלי משאבי אנוש.

לעיון בהזמנה, לחץ כאן.

 

"קול קורא" להגשת מועמדות לתכנית עתודות ניהול לדרג הבכיר בשלטון המקומי

6 מרץ, 2017 |

בימים אלו יצא "קול קורא" להגשת מועמדות לתכנית עתודות ניהול לדרג הבכיר בשלטון המקומי.
הננו מתכבדים להביא לידיעתכם קול קורא זה, היוצא מצוות משותף למשרד הפנים, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות לעידוד גיוס עובדים מוכשרים לתפקידי ניהול בשלטון המקומי. השלטון המקומי, כזרוע המטפלת ברוב אורחות חיים של האזרח, מצפה להשתתפות ולגיוס כח אדם מיטבי למען האזרח בשירותים המבוצעים על-ידו.

להלן פרטי התכנית:
לעיון ב"קול הקורא", לחץ כאן
לקריאת פניית מנכ"ל משרד הפנים, מר מרדכי כהן, לחץ כאן.
לקריאת תקציר התוכנית, לחץ כאן.

הודעה בעניני עובדים 6/17- הבהרות להסכמים שנחתמו ב-2016

22 פברואר, 2017 |

הודעה בענייני עובדים 6/2017  –הבהרות להסכמים שנחתמו בשנת 2016

מרכז השלטון המקומי הוציא הודעה בענייני עובדים, הודעה 6/2017, בה נכללו הבהרות להסכמים שנחתמו בשנת 2016 בנוגע לשכר אחראים למשק ותחזוקה ונקיון במוסדות חינוך ובמתנסים, שכר פקחי חניה, תעודת חשב מוכרת ועובדי הועדות המקומיות לתכנון ובניה.
לעיון בהודעה ובהבהרות, לחצו כאן.

בברכה,
ליאוניד סמוליאנוב – יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש

 

היעדרות עובד מעבודתו עקב חקירת משטרה מעצר או כלא

22 פברואר, 2017 |

לאחרונה נשאלתי מספר שאלות הנוגעות לאופן ההתייחסות לעובד אשר נבצר ממנו להגיע לעבודתו עקב חקירת משטרה, מעצר או כלא. בשל חשיבות הנושא וההתייחסות הציבורית לשאלה זו, ראוי לבחון את השאלות הקשורות להעדרות מסוג זו, היחס הראוי מצד העירייה, הכללים והפסיקות.

ברור לכל שיחס סלחני מדי מחד עלול להתפרש כהתעלמות ממעשים לכאורה חמורים המחייבים יחס חמור ומאידך יחס נוקשה ותקיף עלולים להיתפס כהתעלמות מכך שלעובד נתונה "חזקת החפות" והרשות אינה מתייחסת בחמלה הראויה לעובד בעת צרה. לשם כך, בין היתר, נקבעו הכללים המחייבים מושכלת יסוד של קיום יחסי עבודה הינה ביצוע עבודה כתמורה לשכר, כאשר העובד מעמיד עצמו לטובת המעביד.

מקום שבו נמנע, איפוא, מהעובד לבצע את עבודתו, לא ניתן לשלם לעובד שכר עבודה. הוראות התקשי"ר מאפשרת לעובד לזקוף את תקופת העדרותו (כולה או חלקה) על חשבון חופשה המנוחה שלו, ובגין התקופה שלא שולמה חופשה כחופשה ללא שכר. בתקופה זו לא יהיה העובד זכאי לזכויות בגין מחלה.

סקירת פסיקה וחקיקה- ינואר 2017

15 פברואר, 2017 |

 

הננו מתכבדים להמציא לכם את סקירה של חקיקה ופסיקה מבתי הדין לעבודה, בחודש ינואר 2017. שנערכה ע"י עו"ד חמי לפידור, ממשרד לפידור ושות'. להלן חלק מרשימת הנושאים שנדונו בבתי הדין בחודש ינואר:

  • הפקדה לפיצויי פיטורין
  • צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש
  • גמלאות – תקיפת גובה הגמלה
  • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – סעיף 29 בחוק יסודות התקציב – הסכם מרץ 99
  • תוספת שכר
  • חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
  • הוצאה לחופשה
  • מחלה- השתלמות
  • צו ההרחבה בענף המתכת החשמן והאלקטרוניקה – עובד כפיים

לעיון בכל הנושאים ובפרטי פסקי הדין, לחודש ינואר 2017, אנא לחץ כאן.
לעיון בסקירות קודמות ניתן למצוא באתר המשרד.

הכשרת ממונים על תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות

8 פברואר, 2017 |

לכבוד

מנהלי משאבי אנוש ברשויות

בינואר 2017, נכנס לתוקף תיקון 15 לחוק שיויון זכויות לעובדים עם מוגבלויות, הקובע, בין היתר, על חובת מינוי בכל רשות בה מועסקים מעל 25, עובדים של ממונה על תעסוקה אנשים עם מוגבלויות. לעידכונכם.

לקריאת החוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי המפנה את הרשויות למח' ההדרכה במ.ש.מ, אשר פיתחה הכשרה לבעלי תפקידים אלו, לחץ כאן.

לקריאת סילבוס הקורס, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

דמי השתתפות המעסיק בדמי חבר בלשכת עורכי הדין – 2017

8 פברואר, 2017 |

בימים אלו פורסם חוזר הממונה על השכר מיום 5.2.17, המאשר את תקרת סכומי השתתפות המעביד, לשנת 2017, בלשכת עורכי הדין.

לקריאת החוזר לחץ כאן.