משולחן בית הדין למשמעת- חודש אפריל 2017

23 אפריל, 2017 |

לאחרונה הופץ הדיווח מבית הדין למשמעת של חודש אפריל 2017. בדיווח מתוארים 4 מקרים כדלקמן:

 1. תלונה כנגד עובד בגין  עשרה אירועים משמעתיים הכוללים התנהלות שאינה הולמת.
 2. תלונה כנגד עובד שהואשם בהתנהגות שאינה הולמת הכוללת צעקות ואיומים.
 3. הוגשה תלונה  כנגד עובד על בסיס הרשעתו בתהליך פלילי על עברות מסוג חבלה חמורה ואיומים נגד שכנו.
 4. עוסק בהארכת השעיה לעובד בגין חקירה משטרתית.

מוצע לעיונכם, לרבות התייחסות בית הדין לתובענות המתוארות.

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה- תביעת עובדות בנמל אשדוד להשוואת שכר

18 אפריל, 2017 |

בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעתן של שתי עובדות נמל אשדוד בעניין אפליתן בשכר לבין גבר העובד באותה חטיבה. בפסק דינו, בחן השופט צבי פרנקל את השאלה האם העבודות שמבצעות העובדות, שוות ערך לעבודתו של העובד לרבות, האחריות הנדרשת משלושתם והגיע למסקנות שעל אף שהעובד משמש כראש מחלקה והעובדה שהוא מועסק בהסכם קיבוצי אין בכך "תרוץ" ליצור פערי שכר.
ראוי שנושא שכר שווה לעבודה שווה מקבל לאחרונה ביטוי בולט בפסקי בתי הדין לעבודה וראוי שמקבלי ההחלטות ברשות ובעיקר מנהלי משאבי אנוש יתנו ליבם לנושא השיויוניות בשכר בכלל ובתחום המגדרי בפרט, לנוכח פערי השכר הניכרים כיום במגזר הציבורי.

הדיווח מלא מפסק הדין פורסם במאגר המשפטי באתר "נבו", לקריאת המסמך במלואו, לחץ כאן.

סקירת פסיקה וחקיקה- מרס 2017

15 אפריל, 2017 |

הסקירה המשפטית החודשית, המוגשת באדיבות עו"ד חמי לפידור ממשרד לפידור ושות' מביאה את נושאי החקיקה שנידונו בבתי הדין לעבודה, הן הארצי והאזורי. להלן רשימת רוב נושאי החקיקה שהובאו בסקירה:

 • שכר מינימום
 • הטרדה מינית – סמכות בית הדין לעבודה
 • משיכת כספי תגמולים וכספי קרן השתלמות על ידי המעסיק
 • שעות נוספות גלובליות
 • שעון נוכחות ביומטרי מבוסס מאגר
 • הטרדה מינית – שמועה
 • ראש רשות מקומית – הרחקה – שכר
 • שעות נוספות – הפסקה בין יום עבודה אחד לשני

לקריאת כל הנושאים ופרוט הסקירה בחודש מרס 2017, אנא לחץ כאן.
לקריאת סקירות קודמות, אנא היכנס כאן.

חג שמח

5 אפריל, 2017 |

ברכה פסח- 2017

SAVE THE DATE – יום עיון למנהלי משאבי אנוש – 29 במאי 2017

3 אפריל, 2017 |

SAVE THE DATE - יום עיון למנהלי משאבי אנוש - 29 במאי 22222222222

מאולמו של בית הדין למשמעת-מרץ 2017

1 אפריל, 2017 |

לאחרונה, במרס 2017, פורסמו תמצית ארבעה מקרים חשובים שנדונו בבית הדין למשמעת, בפני ראשת בית הדין למשמעת עו"ד ענת איילון. המקרים עוסקים בנושא התנהגות בלתי הולמת של עובד, בנושא דיווחים כוזבים על עבודה נוספת ללא קבלת אישור, ועל בקשה להשעיה בגין חקירה משטרתית המתנהלת בעבירות רישום כוזב, מרמה והפרת אמונים.
מומלץ מאוד לעיין בדיווח.

לעיון לחץ כאן.

הסכם שכר שנחתם ביום 16.2.17 בין המעסיקים והסתדרות המהנדסים, הטכנאים וההנדסאים

28 מרץ, 2017 |

ביום 16.2.17 נחתם הסכם בין המעסיקים ובין הסתדרות המהנדסים, ההנדסאים הטכנאים והלבורנטים. ההסכם  אינו חל  על עובדי בתי חולים ועובדים המועסקים במסגרת רפורמת הועדות לתכנון ובניה. התוספות שהוסכמו:
1. תוספת מדורגת 2017  (עד לדרגה 41 כולל).
2. הגדלת תוספת אחוזית 2016 ותוספת שקלית 2016 ללבורנטים.

לעיון  בהסכם, לחץ כאן.

 

הבהרות להסכמים שנחתמו בשנת 2016 – הודעה בענייני עובדים 6/2017

28 מרץ, 2017 |

 

ביום 15.2.17 חתמו נציגי השלטון המקומי, העיריות הגדולות וההסתדרות על מסמך הבהרות בעניין הסכמים קיבוציים שנחתמו בשנת 2016 :
הסכם מיום 14.7.2016 :בעניין אחראי משק ותחזוקה, פקוח חניה ותעודת חשב מוכרת.
הסכם מיום 13.6.2016 : בעניין זכאות לתשלומים לעובדים במסגרת הרפורמה בועדות לתכנון ובניה.

לקריאת חוזר ההבהרה, אנא לחצו כאן.

רציפות זכויות למנהלי אגפים ומחלקות לחינוך העוברים לרשויות המקומיות

26 מרץ, 2017 |

השבוע הופץ חוזר שנשלח ע"י מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מח' לחינוך, בעניין סוגיית רציפות זכויות לעובדים העוברים משירות המדינה אל הרשויות המקומיות. חוזר זה נשלח לאחר היוועצות עם גורמי האוצר ומ.ש.מ והח"מ .
לידיעתכם.

לעיון בחוזר אנא לחץ כאן.

חיוב עובדים להחתמת נוכחות "באמצעים ביומטריים"- פס"ד קלאנסואה

21 מרץ, 2017 |

בית הדין הארצי לעבודה מקבל את ערעור ההסתדרות בעניין חיוב עובדים להחתמת נוכחות "באמצעים ביומטריים". 


ביום 15.3.17, ניתן פסק דין חשוב ע"י בית הדין הארצי לעבודה בהרכב השופטת ואב"ד לאה גליקמן והשופטים אילן איטח וסיגל דוידוב –מוטולה ונציגי הציבור ישראל דורון (עובדים) ואמנון גדעון (מעבידים) שקיבל את ערעור ההסתדרות על פסק הדין שניתן בביה"ד הארצי לעבודה בנושא עיריית קלנסוואה. בפסק הדין ארוך ומנומק מתוארים השיקולים השונים הנוגעים לסוגיה ואשר לפיהם התקבל הערעור בסוגיה זו. ביה"ד הארצי קבע בפסק דינו העקרוני שמסירת טביעת אצבע "פוגעת בזכות לפרטיות ובזכות לאוטונומיה – שתיהן זכויות המוגנות בחוקי יסוד כבוד האדם" , שמוש בשעון ביומטרי פוגע לא רק בעצם מסירת טביעות האצבע אלא גם באגירתן לצורכי שימוש. לדעת בית הדין ניתן להכשיר פגיעה זו רק בחוק או בהסכמה כדין של העובדים.
בית הדין דן באריכות בטענות המשיבים, העירייה, מרכז השלטון המקומי ונציגי גופים נוספים שהצטרפו אשר הפנו את בית הדין לחוקת העבודה, לזכותו של המעסיק לנהל את עניניו תוך שמירה על עקרונות ניהול העומד בכללי הצדק והמוסר אך דחה את הטענות אל מול הטענות המוקנות בחוקי היסוד, הנוגעות לזכות העובד לפרטיות ולאוטונומיה על גופו.
פסק הדין המנומק מצורף בזה וראוי לדעתי שיילמד על ידי המעסיקים והעובדים במערכות השונות.

לקריאת פסק הדין המלא, לחץ כאן.
לקריאת סקירת חקיקה בנושא, מאת עו"ד חמי לפידור במשרד לפידור ושות' משרד עורכי דין, לחץ כאן