חיוב עובדים להחתמת נוכחות "באמצעים ביומטריים"- פס"ד קלאנסואה

21 מרץ, 2017 |

בית הדין הארצי לעבודה מקבל את ערעור ההסתדרות בעניין חיוב עובדים להחתמת נוכחות "באמצעים ביומטריים". 


ביום 15.3.17, ניתן פסק דין חשוב ע"י בית הדין הארצי לעבודה בהרכב השופטת ואב"ד לאה גליקמן והשופטים אילן איטח וסיגל דוידוב –מוטולה ונציגי הציבור ישראל דורון (עובדים) ואמנון גדעון (מעבידים) שקיבל את ערעור ההסתדרות על פסק הדין שניתן בביה"ד הארצי לעבודה בנושא עיריית קלנסוואה. בפסק הדין ארוך ומנומק מתוארים השיקולים השונים הנוגעים לסוגיה ואשר לפיהם התקבל הערעור בסוגיה זו. ביה"ד הארצי קבע בפסק דינו העקרוני שמסירת טביעת אצבע "פוגעת בזכות לפרטיות ובזכות לאוטונומיה – שתיהן זכויות המוגנות בחוקי יסוד כבוד האדם" , שמוש בשעון ביומטרי פוגע לא רק בעצם מסירת טביעות האצבע אלא גם באגירתן לצורכי שימוש. לדעת בית הדין ניתן להכשיר פגיעה זו רק בחוק או בהסכמה כדין של העובדים.
בית הדין דן באריכות בטענות המשיבים, העירייה, מרכז השלטון המקומי ונציגי גופים נוספים שהצטרפו אשר הפנו את בית הדין לחוקת העבודה, לזכותו של המעסיק לנהל את עניניו תוך שמירה על עקרונות ניהול העומד בכללי הצדק והמוסר אך דחה את הטענות אל מול הטענות המוקנות בחוקי היסוד, הנוגעות לזכות העובד לפרטיות ולאוטונומיה על גופו.
פסק הדין המנומק מצורף בזה וראוי לדעתי שיילמד על ידי המעסיקים והעובדים במערכות השונות.

לקריאת פסק הדין המלא, לחץ כאן.
לקריאת סקירת חקיקה בנושא, מאת עו"ד חמי לפידור במשרד לפידור ושות' משרד עורכי דין, לחץ כאן

סקירת פסיקה וחקיקה – פברואר 2017

16 מרץ, 2017 |

הסקירה המשפטית החודשית, לחודש פברואר שמוגשת באדיבות עו"ד חמי לפידור ממשרד לפידור ושות' עוסקת בנושאי החקיקה שנידונו בבתי הדין לעבודה, הן הארצי והאזורי. להלן רשימת רוב נושאי החקיקה שהובאו בסקירה:

  • ניכוי משכר לעובדים זרים
  • גמול בגין עבודה במוצ"ש ומוצאי חג – חוק שעות עבודה ומנוחה
  •  משרת אמון אישי – חוק שעות עבודה ומנוחה
  • חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין)
  • עובד עם מוגבלות – חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
  • שכר כולל

לעיון בפרטי הסקירה החודשית המלאה, אנא ליחצו כאן.

חוברת תאגידים – 2017

16 מרץ, 2017 |

הננו שמחים להביא בפניכם חוברת המאגדת את הוראות הדין, ההנחיות, חוזרי מנכ"ל, הסכמים חדשים ופסיקה מהשנים האחרונות בתחום השכר וכוח האדם בתאגידים עירוניים. לנוכח אי בהירויות רבות וחשש ליישום שכר בלתי ראוי, לכאורה, מומלץ ליישם את ההנחיות, ככל שנדרש.
"בסביבה משתנה ומתעדכנת בתחום זה במגזר הציבורי והרשויות המקומיות בכלל ובתאגידים עירוניים בפרט, חוברת זו יכולה לשמש לכם כמורה נבוכים להתמצאות בדינים השונים החלים על העסקת עובדים בתאגידים עירוניים.." כך נאמר בדברי המבוא ע"י מר יצחק בורבא, יו"ר איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות.

לעיון בחוברת המלאה, אנא לחץ על "תוכן העיניינים".

תאגידים-שער

 

תוספות שכר לפסיכולוגים ולחלק מהדירוגים הרפואיים החל מ-1.3.17

15 מרץ, 2017 |

 

משרד האוצר פרסם חוזר הממונה על השכר מיום 6.3.2017 בנוגע לעדכוני התוס' השיקלית והתוספת האחוזית החל מ-1.3.17. החוזר רלבנטי בנוגע לפסיכולוגים וכן במידה ומועסקים ברשויות עובדי מעבדה מיקרוביולוגים וכימאים, רוקחים ורנטגנאים.

לקריאת החוזר, לחץ כאן.

קורס חדש – היבטים ניהוליים של עבודת החשב ברשות המקומית

15 מרץ, 2017 |

 

מחלקת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי מודיעה על פתיחת הרשמה לקורס להיבטים ניהוליים של חשב הרשות המקומית. הקורס בן 42 שעות במשך 6 מפגשים מיועד בעיקר לחשבי שכר.
הקורס יפתח ביום ד' 10.5.17 וימשך עד יום ד' 5.7.17.
 בקורס ילמדו נושאי התוכן והידע של חשב הרשות המקומית לרבות חידושים טכנולוגיים ויישומיים, נושא ניהול והתנהלות ועוד. השעות יחושבו לצורך גמול השתלמות ולקבלת התוספת הענפית לחשבי השכר.

לעיון בסילבוס אנא לחץ כאן.

דירוג אחים ואחיות – הסכם מיום 28.2.2017 ליישום הסכם המסגרת 2016

13 מרץ, 2017 |

ביום 28.2.17 נחתם הסכם ליישום מסגרת השכר 2016. במסגרת זו הוגדלה התוספת השקלית 2016, אשר החל משולמת ב-1.7.2016  ל-227.62 ₪, החל מ-1.3.2017  וכן נקבעו השיעורים במפורט בהסכם ביוני 2018, דצמבר 2018 ומארס 2019. כמו כן הוגדלה תוס' המינהל מ-5.1% ל-6.3% החל ממארס 2017.
התוספת משולמת מהשכר המשולב התחילי של אחות מוסמכת ברמה 10. כמו כן שונו תקני הרכב של האחיות בבתי חולים איכילוב ובני ציון.

לעיון בחוזר משרד האוצר, לחץ כאן.
לעיון בהסכם, לחץ כאן

יישום תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש מרץ 2017

13 מרץ, 2017 |

הסכם המסגרת לשנים 2013-2017 – יישום תוס' השכר השקלית והאחוזית החל מחודש מרס 2017 (חוזר הממונה על השכר מיום 5.3.17). בהתאם להסכם מיום 18.4.16 ובהמשכו ביום 8.8.16 פורסמו בחוזר הממונה על השכר מיום 5.3.17 התוספות המעודכנות של התוספת השקלית והאחוזית באגודים השונים ביום 1.3.2017.

ראה הנחיות המפורטות בחוזר זה.

יישום תוספות השכר של ההסכם הקיבוצי לדירוגים הפארא רפואיים

9 מרץ, 2017 |

 

בהתאם לחוזר הממונה על השכר מיום 5.3.17 הוגדלו התוספות השקליות והאחוזיות, החל מיום 1.3.2017 כדלקמן:

הדירוג

תוס' שקלית 2016

תוספת אחוזית 2016

פיזיוטרפיסטים
מרפאים בעיסוק
פארא רפואיים, לרבות,
קלינאי תקשורת
וטכנולוגים רפואיים

202.7 ₪

2.625%

 

לעיון בחוזר, אנא היכנס כאן.

אירוע השקה של איגוד חשבי השכר ברשויות המקומיות

6 מרץ, 2017 |

הידד לאגוד החדש של חשבי השכר ברשויות המקומיות. 

איגוד חדש קם!

איגוד מנהלי משאבי אנוש שמח לברך את כל החשבים ברשויות ובראשם את הגב' רינת לגל, יו"ר איגוד החשבים. איגוד חדש זה, ישמש בית וכתובת לכל חשבי השכר ברשויות המקומיות. כנס ההשקה יתקיים בחסות חב' הראל, בבית הראל ברמת גן ביום 16.3.17.
יישא דברי ברכה בכנס ליאוניד סמוליאנוב – יו"ר אגוד מנהלי משאבי אנוש.

לעיון בהזמנה, לחץ כאן.

 

"קול קורא" להגשת מועמדות לתכנית עתודות ניהול לדרג הבכיר בשלטון המקומי

6 מרץ, 2017 |

בימים אלו יצא "קול קורא" להגשת מועמדות לתכנית עתודות ניהול לדרג הבכיר בשלטון המקומי.
הננו מתכבדים להביא לידיעתכם קול קורא זה, היוצא מצוות משותף למשרד הפנים, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות לעידוד גיוס עובדים מוכשרים לתפקידי ניהול בשלטון המקומי. השלטון המקומי, כזרוע המטפלת ברוב אורחות חיים של האזרח, מצפה להשתתפות ולגיוס כח אדם מיטבי למען האזרח בשירותים המבוצעים על-ידו.

להלן פרטי התכנית:
לעיון ב"קול הקורא", לחץ כאן
לקריאת פניית מנכ"ל משרד הפנים, מר מרדכי כהן, לחץ כאן.
לקריאת תקציר התוכנית, לחץ כאן.