הכשרת ממונים על תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות

8 פברואר, 2017 |

לכבוד

מנהלי משאבי אנוש ברשויות

בינואר 2017, נכנס לתוקף תיקון 15 לחוק שיויון זכויות לעובדים עם מוגבלויות, הקובע, בין היתר, על חובת מינוי בכל רשות בה מועסקים מעל 25, עובדים של ממונה על תעסוקה אנשים עם מוגבלויות. לעידכונכם.

לקריאת החוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי המפנה את הרשויות למח' ההדרכה במ.ש.מ, אשר פיתחה הכשרה לבעלי תפקידים אלו, לחץ כאן.

לקריאת סילבוס הקורס, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

דמי השתתפות המעסיק בדמי חבר בלשכת עורכי הדין – 2017

8 פברואר, 2017 |

בימים אלו פורסם חוזר הממונה על השכר מיום 5.2.17, המאשר את תקרת סכומי השתתפות המעביד, לשנת 2017, בלשכת עורכי הדין.

לקריאת החוזר לחץ כאן.

הבהרה בעניין תשלום תוספת ענפית לחשבי שכר ותוספת אקדמאית למנהלי משאבי אנוש -2017

31 ינואר, 2017 |

לכבוד
מנהלי משאבי אנוש ברשויות,

רצ"ב חוזר מיוחד אשר הוצא ע"י חגית מגן, ראש מינהל שכר ויחסי עבודה במש"מ, המבהיר את סוגית אופן תשלום התוספת הענפית לחשבי שכר ואת סוגיית התוספת האקדמאית פרופסיונאלית למנהלי משאבי אנוש ברשויות.
לעידכונכם. לעיון בהבהרה, אנא ליחצו כאן.

בברכה,
לאוניד סמוליאנוב
יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש ברשויות

הסכם מח"ר מיום 25.12.2016

29 ינואר, 2017 |

שלום חברים, סוף סוף זה הגיע!  

בפעם הראשונה בהיסטוריה, למקצוע משאבי אנוש ניתנת הכרה פרופסיונאלית לידע מקצועי ולעיסוק בתחום. נחתם הסכם לתוספת פרופסיונאלית לעוסקים במשאבי אנוש ברשויות הנמצאים בדירוג המח"ר.

לא מדובר רק בכסף (למרות שאין לזלזל בזה), אלא בפריצה שתהיה לה השפעה להסכמים הבאים (כמו הסכם עובדים סוציאלים, פסיכולוגים, חשבי שכר, רופאים וכו…).

בשם האיגוד וחבריו, מנהלי משאבי אנוש ברשויות, אנו מבקשים להודות על היוזמה והתמיכה: לחגית מגן, ראש מנהל עבודה והסכמי שכר, למוני מעתוק, מנהל אגף בכיר לניהול ההון האנושי במשרד הפנים ולדיאא אסדי, סגן בכיר לממונה על השכר במשרד האוצר.

אני משוכנע שמעמדו של מנהל משאבי אנוש ברשויות יעלה ויהיה הולם לאחריותו ברשות. יחד נעלה ונצליח.

לקריאת ההסכם, לחץ כאן.

לקריאת הוראות הביצוע, לחץ כאן.

בברכה,

לאוניד סמוליאנוב

יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש

קול קורא להשתתפות בתוכנית העמיתים לסגל הבכיר 2017

29 ינואר, 2017 |

מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות יקרים,

הופץ "קול קורא" מטעם האגף לניהול ההון האנושי במשרד הפנים בעניין השתתפות נציגי רשויות מקומיות בתכנית עמיתים לסגל הבכיר. אנא עיונכם והפצת החומר למנהלים ברשויות המקומיות.

לעיון ב"קול קורא", אנא ליחצו כאן.
לעיון בתיאור התוכנית, אנא ליחצו כאן.

בברכה,
לאוניד סמוליאנוב
יו"ר האיגוד וסמנכ"ל משאבי אנוש עיריית פתח תקוה

 

מאולמו של ביה"ד למשמעת – ינואר 2017

29 ינואר, 2017 |

לאחרונה הופץ דו"ח ובו 4 אירועים שנדונו והסתיימו בחודש ינואר 2017 בבית הדין למשמעת. האירועים נוגעים להתנהלות עובד "מחוץ לשעות עבודתו" אשר הואשם בפלילי, מקרי אלימות תוך כדי עבודה, מקרים של דיווחים כוזבים והיעדרות שלא ברשות מן העבודה.

לעיונכם בתאורי המקרים, אנא ליחצו כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

מצגת סיכום של כנס מנהלי משאבי אנוש – נובמבר 2016, אילת

26 ינואר, 2017 |

חברים שלום רב,

עברו חודשיים מאז הכנס באילת, חזרנו לעבודה הקשה, לאתגרים ולהתמודדויות. ועכשיו זה זמן טוב לעשות אתנחתא קלה, לחזור לרגע לאווירה הטובה, לחוויות הנעימות ולתובנות ש"השגנו" בכנס.

אנו שמחים להציג בפניכם את תוצרי השולחנות העגולים, ולצידם.. עוד קצת תמונות.

בברכה,

לאוניד סמוליאנוב
יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש ברשויות

 

לקריאה לחץ על המצגת:תמונה -לאתר

 

שכר מינימום- עידכון ינואר 2017

25 ינואר, 2017 |

בהוראת  חוזר הממונה על השכר מיום 28.12.16 עודכן שכר המינימום החל מינואר 2017 כמפורט בחוזר.

לקריאת החוזר לחץ כאן.

תקרת שכר לעניין דמי חבר ודמי טיפול ארגוני- 2017

22 ינואר, 2017 |

בהתאם לחוזר הממונה על השכר בפועל, מר יוסי כהן, יש לעדכן את סכום תקרת השכר לעניין דמי חבר ודמי טיפול ארגוני, החל מ-1.1.17 מסכום של 16,089 ₪ לסכום של 16,444 ₪ לחודש.

נא לידע את חשבי השכר ברשות.

ראו כאן, להודעה מיום 16.1.17 .

 

ישום תוספות השכר לחודש ינואר 2017 לחלק מהדרוגים הרפואיים ולפסיכולוגים

22 ינואר, 2017 |

ביום 29.12.2017, הוציא הממונה על השכר חוזר, המודיע על עדכון שכרם של חלק מהדירוגים הרפואיים (אלו שמופיעים בחוזר) ושל הפסיכולוגים.

החל מיום 1.1.2017 עודכנו התוספות השקליות 2016 והאחוזיות 2016 כמפורט בחוזר.

לצפיה בחוזר, לחץ כאן.