נחתם הסכם מנהלי מחלקות לחינוך 29.1.2019

31 ינואר, 2019 |

נחתם הסכם למנהלי מח' לחינוך ביום 29.1.2019. תוקף ההסכם הינו עד ליום 31.12.2020.
בהגדרה "מנהלי מח' לחינוך" נוספו הגדרות של "מנהל מח' לחינוך אוכלוסיות מיוחדות" ותנאי הזכאות  המתייחס לאוכלוסיות בזרם החינוך הערבי (ממלכתי ומוכר שאינו רשמי) ולמנהלים באוכלוסיות בתחום החינוך החרדי (ממלכתי מוכר שאינו רשמי).

תשומת לבכם לסעיף 13 על חובת הסדרת תשלומי השכר למנהלים שלא עשו כן, עפ"י ההוראות בהסכם משנת 2012 .

אנא עיינו בהסכם.
לעיון בהסכם, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

 

MUNI EXPO 2019

21 ינואר, 2019 |

מרכז השלטון המקומי, בשיתוף איגוד מנהלי משאבי האנוש, שמחים להזמין את מנהלי משאבי האנוש ברשויות המקומיות לאירוע המוניציפלי הגדול והחשוב ביותר של השנה:

MUNI EXPO 2019

יריד חדשנות אורבנית, שיערך 27-28.2.2019, בביתן 2 בגני התערוכה.

לעיון בהזמנה ולינק לרישום, לחץ כאן

מרכז השלטון המקומי הינחה, שהתשלום לעובדים המשתתפים בימי הוועידה, היעדרותם תיחשב כעבודה לכל דבר ועניין. לעיון בהנחייה זו, לחץ כאן.

 

 

ארוע השקה UniverCity

20 ינואר, 2019 |

מנהלי משאבי אנוש
ברשויות המקומיות

ארוע השקה UniverCity

ידידיי,

איגוד מנהלי משאבי אנוש מתכבד לברך את מרכז השלטון המקומי, מינהל ההדרכה ומנהלי משאבי אנוש וההדרכה ברשויות המקומיות על הקמת מרכז הדרכה, ראוי לשמו, ה-UniverCity. אכן, כל מי שמגיע למרכז ההדרכה מתפעל מיופיו של המרכז, מהמתקנים אשר בו ובעיקר "מהמולת" המשתתפים הרבים אשר נוטלים בו חלק, מדי יום, ולומדים בו את הנושאים החשובים ומתמודדים עם האתגר המקצועי של השירות המוניציפלי בכל התחומים.
איגוד מנהלי משאבי אנוש שותף מלא לתכנון ולמלאכה חשובה זו.

נשמח לראותכם בחגיגת ההשקה ביום 21.2.19 בתל אביב.

לעיון בפרטי ההזמנה, לחץ כאן.

בברכה,
ליאוניד סמוליאנוב
יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש

 

שכר השעה של עובדים שעתיים עקב קיצור שבוע העבודה

13 ינואר, 2019 |

 

ביום 25.12.18, פרסם הממונה על השכר הודעה בעניין שכר לשעה של עובדים שעתיים (בשירות המדינה) עקב קיצור שבוע העבודה. כידוע, עפ"י החוזר מיום 26.4.2018 , נקבע ששכר המינימום לשעה, יעלה החל מיום 1.4.2018 מ-28.49 ₪ לשעה ל-29.12 ₪ לשעה (5,300 חלקי 182) .
עפ"י החוזר, לא יחול שינוי, בשכרם של עובדים שעתיים המועסקים בחוזים אישיים אשר שכרם לשעה גבוה מסך 29.12 ₪ לשעה.
מרכז השלטון המקומי אימץ חוזה זה, כמקובל.

לעיון בחוזר, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

הפעלת מוקדי קליטה ברשויות- 1.1.2019

11 ינואר, 2019 |

מצ"ב חוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מיום 1.1.2019 וחוזר משרד החינוך מיום 30.12.18, העוסק בהפעלת מוקדי הקליטה ברשויות מקומיות. לעיונכם. בשל חשיבות הנושא הנני ממליץ לשקול את הנושא ברשות ובעיקר להתמקד באיתור הבעיות העיקריות, בבחירת העובדים, מספר המשרות והשתתפות משרד החינוך בהוצאות. יש לדרוש השתתפות מרבית שכן מדובר בבעיות הדרושות טיפול מעמיק.

לעיון בחוזר, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

פסק דין שניתן בבין הדין הארצי לעבודה בעניין עיצומי ארגון המורים העל יסודיים – דצמבר 2018

30 דצמבר, 2018 |

 

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את דרישת מרכז השלטון המקומי, ארגון המועצות האזוריות והערים הגדולות כנגד ארגון המורים העל-יסודיים להפסיק את העיצומים המקוימים על ידם והורה לארגון המורים לחזור לעבודה תקינה.

עילת העצומים הייתה "אי קידום סביבת העבודה של המורים" במסגרת "עוז לתמורה" תשלום ימי מחלה ושעות עבודה במסגרת "מסע ישראלי".

ראוי לציין את עו"ד חמי לפידור וצוות עורכי הדין שלו עו"ד סיגל פעיל ועו"ד טל איסק שליוו אותו.

פסק הדין מכונן ובעל חשיבות.

מצ"ב ההחלטה ופסק הדין תוך פירוט הסיבות לקבלת בקשות המעסיקים. לעיון לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

בוררות בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות המעו"ף בעניין ד"ר עדנאן אבו ראס – עיריית אום אל פחם

16 דצמבר, 2018 |

בוררות בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות המעו"ף בעניין ד"ר עדנאן אבו ראס – עיריית אום אל פחם

החלטת בוררות בעניין זכאותו של עובד לרציפות זכויות פנסיה 

בימים אלו ניתנה החלטת בוררות ע"י כבוד השופטת בדימוס, דינה אפרתי, בעד זכאותו של רופא וטרינר לרציפות זכויות לפנסיה עם עיריית אום אל פחם. כב' הבוררת דחתה את טענות העירייה בעניין העדר מסמכים ברשותה, שיפוי והתיישנות וחייבה את העירייה להכיר בתקופת עבודתו בעירייה כחלק מהפנסיה לה הוא זכאי עפ"י הסכם הרציפות.

להלן אנו מפרסמים את פסק הבוררות בשל חשיבותו. לעיון בפסק הבוררות, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

 

תקנון הספורט (חיוב בתעודת הסמכה) – 2018

22 נובמבר, 2018 |

בחודש יוני 2018 פורסמו תקנות המחייבות בתוך 30 יום הערכות מקצועית בתחום אימון הספורט על בסיס תעודות מדריך, ומאמן, (ישנם תחומים, עפ"י התקנות שאינם מחייבים תעודה). על פי התקנות על הרשויות להקפיד שבכל אמון ספורט או חוג המתקיים מטעמן יהיו המאמנים או המדריכים מצוידים בתעודות המתאימות. למאמנים ומדריכים  המשרתים כיום ,שאין בידם תעודה נתנה שהות בת שנתיים להשלמת השכלתם. מעבר למועד זה חובה על הרשות לבחון ולהקפיד על קיום התקנות. כמו כן מומלץ לידע את הגופים העירוניים ואגודות הספורט המקומיות על מנת שיופעלו בהתאם.

לעיון בתקנות המפורטות, לחץ כאן.

(כפי שהופץ ע"י מרכז השלטון המקומי, בצירוף קובץ תקנון הספורט, מתוך המאגר המשפטי "נבו")

עיצומי העובדים הסוציאליים עליהם התבשרנו אתמול 11.11.2018

12 נובמבר, 2018 |

בוקר טוב,

לעיונכם הרצ"ב, מופץ לבקשת מרכז השלטון המקומי:

"החל מהבוקר ה- 11.11.18 פתחו העו"סים בעיצומים.
לידיעתכם, בעת עיצומים העובד אינו זכאי לתשלום שכר רגיל.
מצ"ב לנוחותכם הנחיות הממונה של השכר, משרד האוצר בדבר ניכוי שכר בגין שביתה מלאה או חלקית (עיצומים)".

לעיון בפנייתו של מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, לחץ כאן.

לעיון בהנחייתה של גב' חגית מגן, ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, לחץ כאן.

לעיון בהנחיות הממונה על השכר, לחץ כאן.

הנכם מתבקשים לפעול בהתאם.

 

מאולמו של ביה"ד למשמעת – אוקטובר 2018

1 נובמבר, 2018 |

בחודש אוקטובר מתוארים בדו"ח בית הדין למשמעת המצ"ב שלושה מקרים שכללו ערעורים על פסיקות בית הדין.

מקרה ראשון
עוסק בעובדת שהוגשה נגדה תובענה בגין שימוש במסמכים מזוייפים ולאחר פסיקת בית הדין למשמעת, הקל ביהמ"ש המחוזי בעונש בשל נסיבות אישיות של העובדת.

מקרה שני
נדחה ערעור עובד כנגד עונש פיטורין שהוטל עליו בשל איומים.

מקרה שלישי
הוגש ערעור ע"י עובד כנגד פסיקת ביה"ד למשמעת לעובד שהואשם בהתנהגות "בלתי הולמת" ו"בריונית". ביהמ"ש המחוזי קיבל את הערעור בחלקו, שכן הרשות לא הוכיחה הלכה למעשה שהעובד אכן איים. בנושא הפיטורין על תנאי הוחלט ":לצמצם" את העונש למקרה של אי מילוי הוראות והתנהגות בלתי הולמת בלבד.

לקריאת מסמך הסקירה ופירוט המקרים במלואם, לחץ כאן.