סקירת פסיקה- ינואר 2018

12 פברואר, 2018 |

מצ"ב סקירת פסיקה מחודש ינואר 2018 , אשר נערכה ע"י עו"ד חמי לפידור, היועץ המשפטי של מרכז השלטון המקומי.

להלן הנושאים שנדונו החודש:

 • קיצור אורך המנוחה שבועית
 • העברת מקום דיון – נציג ציבור שסיים את כהונתו
 • עבודה בשעות נוספות – נטל ההוכחה
 • תביעת השבה
 • הזכות לבחור את הגוף המבטח
 • הסכם התוספות המקומיות – פנסיה תקציבית
 • שיבוץ בתפקיד חלופי
 • השכר הקובע לחישוב פיצוי פיטורים לעובד בשכר יומי
 • טרדה מינית – בירור
 • הנחת יד
 • מסירת פרטים – ייצוג ע"י עו"ד
 • תלונה אנונימית
 • שימוע – עובד שטרם החל לעבוד
 • עבודת נשים – שיבוץ לעבודה לאחר חזרה מחופשת לידה
 • עבודת לילה
 • הפסקה בעבודה שאינה עבודת כפיים  ..וכו'

 

לפרוט כל הנושאים, לחץ כאן.

לכניסה לאתר עו"ד לפידור ושות' ולעיון בסקירות נוספות, לחץ כאן.

 

 

 

שכר מינימום-עדכון דצמבר 2017

12 פברואר, 2018 |

מצ"ב חוזר הממונה על השכר בדבר עדכון שכר המינימום החל מחודש דצמבר 2017:

 • שכר המינימום לעובד במשרד מלאה הינו 5,300 ₪ לחודש.
 • שכר המינימום לשעה 28.49 ₪.
 • שכר המינימום היומי לעובד המועסק שבוע עבודה בן 6 ימים ,הינו 212 ₪.
 • שכר המינימום היומי לעובד המועסק שבוע עבודה בן 5 ימים הינו 244.62 ₪.
 • שכר "המינימום הבסיסי" לא השתנה והוא בהתאם לעדכון מיום 1.4.17  4,532.93 ₪.
 • הסכום הבסיסי לשעה הינו 24.37 ₪.
 • הסכום הבסיסי היומי לעובד המועסק 6 ימים בשבוע הינו 181.32 ₪.
 • הסכום הבסיסי לעובד המועסק 5 ימים בשבוע הינו 209.21 ₪.

לעיון בחוזר הממונה על השכר מיום 6 בדצמבר 2017, לחץ כאן
לעיון בעידכון חוק שכר מינימום, הוראת תיקון 2017, לחץ כאן.

אנא פעלו בהתאם.

בברכה,
יעקב אגמון

החזרי קצובת נסיעה בתחבורה הציבורית לאחר הרפורמה בתחבורה הציבורית

12 פברואר, 2018 |

ביום 28.1.2018 וביום 29.1.2018 פורסמו חוזרים העוסקים ביישום הרפורמה בתחבורה הציבורית בנושא קצובת הנסיעה. החוזר מציג מתווה לפתרון סוגיית הפגיעה בעובדים ותיקים (התקבלו לפני 1.1.2016) אשר נפגעו עקב הרפורמה. חוזר זה פונה לעובדי מדינה ויש לצפות שיותאם לעובדי הרשויות המקומיות.

לעיונכם במכתבו של החשב הכללי בנושא, חוזר מיום 28 לינואר, היכנסו לכאן.
לעיונכם בחוזר הממונה על השכר , חוזר מיום 29 לינואר, היכנסו כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

SAVE THE DATE 27/2/2018

3 פברואר, 2018 |

SAVE THE DATE 27.2

 

מיקום: יד בנימין, מועצה אזורית נחל שורק

עידכון תוספת מעונות

29 ינואר, 2018 |

תוספת המעונות אשר אושרה בהסכם מיום 12.1.2011, לילדים גיל 5 עודכנה כדלקמן בחוזר הממונה על השכר מיום 16.1.2018.

 1. בעד ילד אחד/ראשון 313 ₪ לחודש.
 2. בעד ילד שני 211 ₪ לחודש.

מצ"ב חוזר הממונה על השכר.
נא לפעול בהתאם.

בברכה,
יעקב אגמון

 

עדכון תוספת שקלית לעובדים סוציאליים

29 ינואר, 2018 |

התוספת השקלית, פרי הסכם 2011 שהיתה  בבסיס 1,000 ₪, עודכנה החל מיום 1.1.2018 ל-1,024 ₪ לחודש למשרה מלאה.
נא לפעולה בהתאם.

מצ"ב הודעת הממונה על השכר מיום 16.1.2018 .

בברכה,
יעקב אגמון

 

סקירה פסיקה וחקיקה- דצמבר 2017

20 ינואר, 2018 |

הסקירה החודשית המשפטית המוגשת באדיבות עו"ד חמי לפידור ממשרד לפידור ושות' עוסקת בחודש דצמבר 2018, בנושאי החקיקה הבאים:

 • חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)(הוראות שעה), התשע"ח – 2017
  פסיקות מבית המשפט העליון:
 • בית הדין לעבודה – סמכות
 • משמעת – עבירת סמים – עובד הוראה
  פסיקות בית הדין הארצי לעבודה:
 • וועדת איתור – התערבות בית הדין
 • שיחה בהמשך לשימוע
 • פיצויי פיטורים – שינוי מהותי באופי מקום עבודה
 • הקלטה
 • תלונה לממונה על המנהל הישיר – פיטורים
 • סכסוך קיבוצי – ערעור – ימי פגרה
 • הסכם רציפות לבר תקנוני – קרן פנסיה ותיקה
 • טיפולי פוריות – היעדרות מהעבודה
  פסיקות מבתי דין אזוריים לעבודה:
 • שעות נוספות – בניגוד להוראות המעסיק
 • עיכוב הליכים – הליך פלילי – הליך אזרחי 

לקריאת כל פרטי הסקירה המלאים, לחץ כאן

לקריאת כל הסקירות, באדיבות משרד לפידור ושות', לחץ כאן

חוזרי אוצר, ינואר 2018

20 ינואר, 2018 |

שלום רב,

הנכם מוזמנים לעיין בחוזרי האוצר שהופצו לאחרונה:

 

השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים – סכום מירבי 2018, לחץ כאן

תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת, לחץ כאן

עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים, לחץ כאן

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2018, לחץ כאן

לחוזרי מנכל משרד הפנים 1 או 2 לשנת 2018, לחץ בהתאם.

לכל החוזרים במרכז המידע, לחץ כאן.

שופט ביה"ד האזורי לעבודה בחיפה ביטל הפחתת שכר מעובדת של רשות מקומית

8 ינואר, 2018 |

שופט ביה"ד האזורי לעבודה בחיפה, נוהאד חסן, ביטל הפחתת שכר של רשות מקומית מעובדת. העובדת ר.ח., אשר יוצגה ע"י עו"ד הילית ינאי מן ההסתדרות, טענה שהמועצה פעלה, בין היתר, בחוסר סמכות והתבססה בפעולתה החד צדדית על חוו"ד של יועץ פרטי. עוד טענה העובדת, שהמועצה ידעה על הדו"ח עוד בשנת 2011 ואצה לה הדרך פתאום משום שהעובדת דרשה כנגד ההפחתה, זכויות אשר מגיעות לה והמועצה סרבה לדון בהן. מלבד זאת, לטענת העובדת, בוצעה הפחתת שכר רטרואקטיבית בניגוד לכללים. בטרם הדיון, הגיע מכתב ממשרד האוצר אשר הודיע שהמשרד שוקל להפחית את שכרה של העובדת ועל כן הסכימה המועצה להקפיא את הפחתת השכר אותו בקשה לממש, כאמור, לטענת העובדת, ללא סמכות. המועצה, עוד טענה, הגיעה להסדר עם העובדים האחרים.
העובדת טענה מחוץ לכתלי הדיון, בתביעה אחרת, שהמועצה סירבה להתדיין עמה כפי שהודתה שעשתה עם שאר העובדים, ולא מסרה לה לאורך כל הדרך מה פרטי ההפחתה.
כאמור בין הדין הקפיא את ההפחתה עד לבירור סופי של הסוגיות שבמחלוקת.

בברכה,
יעקב אגמון

לעיון בהחלטת בית הדין האזורי לעבודה, לחץ כאן.

 

אשור תמריצים למצויינות בוועדות לתכנון ובניה ברשויות המקומיות

3 ינואר, 2018 |

החל מיום ב' 1.1.18, מופעלת ברשויות מערכת תמריצים על בסיס ההסכם שנחתם ביום 13.6.2016. מהנדסי הועדות והעובדים עודכנו על דרכי הפעלת המערכות והתשלומים המתבססים על ביצועי העובדים והישגיהם.

מומלץ לעובדים בכ"א וחשבות ללמוד את פרטי ההסכם. עובד/ת הנמצא במסגרת ההסכם יוכל להגיע עד תוס' 1,000 ₪ לחודש, בגין התמריצים אם יעמוד בכל הדרישות (התשלום לזכאים יתבצע פעמיים בשנה). מנהלי משאבי אנוש וחשבי השכר חייבים להתעדכן, כל אחד ברשות על מתכונת התשלומים ולודא שהם מדווחים בהתאם למיתווה שנקבע ובהתאם לכך גובה התמריצים. כמו כן, נתבעים הרשויות המקומיות למנות מבקר חיצוני  שיבצע בדיקות תקופתיות (רצוי כל 3 חודשים)ויבחן את ביצוען המפורט.

לעיון בהסכם ובהוראות הביצוע להסכם, יוני 2016, לחץ כאן

בברכה,
יעקב אגמון