לשיקול דעת ראש העירייה אמת או חובה ?

23 יולי, 2019 |

מערכת כללי ההעסקה ברשויות המקומיות בארץ בנויה על מספר נדבכים עיקריים: חוקי היסוד, החוקים "הרגילים", ההסכמים הקיבוציים, ההסכמים המיוחדים, פסקי דין בבתי הדין לעבודה, החלטות ועדות פריטטיות ובוררויות. החלטות המוסד לבוררות מוסכמת, נוהגים, נוהלים ועוד. הרשויות המקומיות אמצו במסגרת חוקת העבודה את חוק שירות המדינה גימלאות וכמובן, יש לציין בהזדמנות זו במיוחד את ס' 29 לחוק יסודות התקציב ,אשר לשר האוצר באמצעות הממונה על השכר, סמכות לאשר סוגיות והסכמים שאינם חלים במדינה. ריבוי  זה של חוקים והנחיות יוצרים לעתים שאלות חשובות כיצד לנהוג ברשות  המקומית ויוצרים לעתים אי הבנות, טעויות וחוסר אחידות.
יתרה מכך, גופים נוספים שהבולט בהם הינו משרד הפנים שאינו היחיד, מוציאים הנחיות בנפרד שלעתים עומדים בסתירה להנחיות האוצר.

"רגולטור" נוסף הינו מרכז השלטון המקומי וכן 3 הערים הגדולות  אשר להם זכות ייצוג המעסיקים וזכות לפרש את הכללים, תורמים מדי פעם לפערים ומעמידים בסימן שאלה נוסף את המחלוקות.

אחד הנושאים הבולטים בדיון שלפנינו הוא מהי סמכותה של הרשות? מה ראש הרשות יכול להחליט מבלי להיחשף לביקורת ולטענות על חריגות שכר. ניקח לדוגמא 3 נושאים בולטים : אחזקת רכב, כוננות ושעות נוספות, בהם נטען שהם "לשיקולו של ראש הרשות". נושאים אלו הינם תוצאה ישירה של צרכי עבודה, לעתים הכרחיים וביצועם מותנה, כמובן, בהחלטה מקומית. אילו הדברים היו פשוטים כל כך לא היינו נדרשים אליהם. הכלל האומר שנושאים אלו הם "לשיקול" ראש העיר הינם נכונים ומובנים אך חובה עלינו לסייגם בשל מגבלות אחרות הקיימות על יחסי העבודה כמו בחוקים שונים כמו  "שכר שוה לעבודה שוה", חוקים נגד אפליה לרבות מגדרית או דתית, הסדרים עם ההסתדרות , עצם תכליתן של תוספות אלו, כללי שקיפות, אי עקיפת החוק ועוד.

אי התחשבות  במיגבלות אלו, ראוי לציון, עלול לפגוע רבות באמון הציבור והעובדים  ולגרום הוצאות מיותרות. אכן ראש העירייה או מי  שמונה  על ידו הם שמחליטים, אך אם נבחן כל נושא במגבלת שצוינו, חייב ראש הרשות או נציגו להביאם בחשבון בטרם הוא מקבל החלטה או נותן הוראה לביצוע.

דוגמא ראשונה באחזקת רכב: מדובר על החזר הוצאות נסיעה בתפקיד,בניגוד לקצובת נסיעה שהיא החזר של הוצאות נסיעה לעבודה וחזרה. נשאלת השאלה האם רשאי ראש הרשות לאשר אחזקת רכב לעובד שלא נזקק לרכב לצורך מימוש תפקידו? האם הוא רשאי לאשר אחזקת רכב למנהלת הלשכה שלו? למזכירת בית ספר או למנהלת חשבונות ברשות? אלו תפקידים ,כידוע,  שאינם מצריכים נסיעות בתפקיד. להלכה, נאמר כן אך התשובה כמובן :בלתי אפשרי. הרי המשותף לעובדים אלו,  כאמור, שאינם נזקקים להם לעבודתם. שאלה שניה כיצד עובדים אלו ידווחו? הרי הם צריכים לדווח שהם נסעו ברכבם, כיצד יאשר הממונה ביודעין דיווח לכאורה שקרי? שאלה נוספת  מה עם חשש לשיויון ואפליה כלפי שאר העובדים שאינם נזקקים לרכב לצורכי העבודה? מדוע הם אינם מקבלים? ומה אם אלו שזקוקים לאחזקת רכב לצורך מילוי תפקידם  ואינם מקבלים אחזקת רכב?

דוגמא נוספת :כוננות: לכוננות זכאים עובדים אשר הרשות המקומית דורשת שיהיו זמינים ובקרבת מקום למקרה שיקראו אחרי העבודה. הרשות המקומית חייבת להחליט מבעוד מועד מהם הנושאים הדורשים הערכות של כוננות. לדוגמא: תקלות  בחשמל, חסימות צירים, ילדים בסיכון, תקלות מים וביוב (במקום שאין תאגיד) ועוד. הרשות סוברנית להחליט מהם שטחי הכוננות ושעות הכוננות בנושאים שמן הראוי יועסקו  להם כוננים לאורך כל החודש, ובאופן שיוויוני בין העובדים הכשירים לכך. הרשות וראש הרשות יכולים להוסיף תחומי כוננות ושעות כוננות על פי הצרכים אך חובה עליה לשבץ באופן מלא, לאורך כל שעות הכוננות ובאורח שווה  כאמור, את כל העובדים הכשירים למלא תפקיד זה. מובן מאליו שאין אפשרות לרשות לשלם כוננות למי שאינו כונן, כאמור, ושאינו משולב במסגרת הכוננות. פעולה מעין זו מהווה חשש לאפליה, חוסר שקיפות, חוסר שיויוניות במתן שכר שווה בעד עבודה שווה, חשש לדיווחי כזב ועוד. כמובן, שכל גריעת כ"א או תוספות כ"א  משנה את היקף השעות שבכוננות. נכון, איפוא, שהנושא שבסמכות ראש הרשות אך לא בלי ההגבלות שצויינו.

דוגמא שלישית: שעות נוספות הן ענין של צורך משתנה או ידוע. העבודה במחלקה מתוקצבת מדי שנה עפ"י ההערכה של השעות הנדרשות. כל תוספת כח אדם מקטינה את מספר השעות וכל גריעת כח אדם  מגדילה את הצורך.  השעות אינן "צמודות" לעובד בכל תנאי ואינן "נגררות"  והן מייצרות חשש לתוס' בלתי מותנית לתשלום השעות הנוספות ללא צורך אמיתי . ללא שימת לב לכך, תפחת הגמישות הניהולית של הדרג המנהל ברשות ותייצר הוצאה מיותרת. בעת האחרונה, בלחץ הוועדים והעובדים רואים הכל בתוספות אלו "הטבה". הנושא קיבל חיזוק, למרבה הצער, גם במדינה. זו גם הסיבה שה"רגולטורים" חוששים להיכנס לכך פן  תחשף חולשתם במערכת בה הם עצמם פועלים.

נראה שנושאים כמו כוננות, אחזקת רכב ושעות נוספות ראוי שיישארו בסמכות הרשות המקומית  ואל לנו להתערב בהם, אך חשוב מכל להכיר בערך הענייני של התוספת, להבין את השפעות הלוואי והחששות עקב ההתנהלות הנוכחית  אשר לעתים בעייתית ומביאה לשירות המוניציפלי נזק ופגיעה ממשית באמון הציבור ובתדמיתו.

יודגש שסמכות העירייה וראש העירייה אינם אמורים להיפגע עקב התובנות שעלו במאמר זה אלא מבצרות ומחזקות את האמון בה.

קורסים מיוחדים למנהלי משאבי אנוש וחשבי שכר בנושאי שכר והסכמי עבודה ברשויות המקומיות

15 יולי, 2019 |

שלום רב,

חב' אגמון ייעוץ מוסדי בשיתוף גב' איילה פוגל שמחים להודיע על פתיחת קורסים מיוחדים למנהלי משאבי אנוש וחשבי שכר ברשויות המקומיות. הקורסים יחלו מיד לאחר החגים בחודש נובמבר 2019 ויתקיימו בתחומי הרשויות המקומיות, אשר יבחרו לבצע את הקורס במסגרתן או בתחום רשות מקומית שתבחר לעשות זאת יחדיו  עם רשויות נוספות יחדיו.
הקורס מיועד, כאמור, למנהלי ועובדי משאבי אנוש, חשבי שכר, יועצים משפטיים, ובעלי תפקידי המתעניינים בתחום ועוסקים בו במסגרת עבודתם.
ישנם לבחירה שני מסלולי קורסים:

קורס קצר: 7 מפגשים אחת לשבוע במשך 6 שעות בכל מפגש, סה"כ 42 שעות.

קורס מורחב: 10 מפגשים אחת לשבוע במשך 6 שעות בכל מפגש, סה"כ 60 שעות.

הקורס יעסוק :
בחוקת העבודה ובכללים המחייבים את הרשות בתחום דיני עבודה, הסכמי עבודה עם האיגודים השונים, דיני משמעת, שכר מורים, חוזים אישיים, קליטת עובדים, סיום העסקה, "השחקנים בזירה" לרבות משרד הפנים, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות, הוועדים וכמובן סוגיות מיוחדות, דיני מחלוקות ועוד.

תכנית הקורס הינה הצעה וניתן להתאימה עם הרשות המזמינה. בקורס ישתתפו טובי המרצים מכל תחום.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעקב אגמון, הח"מ  בטלפון 03-5373310 , בנייד:050-5334745 או במייל: agmon_ic@bezeqint.net  מענה ינתן בהקדם.

בברכה,
יעקב אגמון
לשעבר, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

 

מאולמו של ביה"ד למשמעת יוני 2019

14 יולי, 2019 |

מצ"ב דו"ח מבית הדין למשמעת של הרשויות המקומיות לחודש יוני 2019.
הדו"ח עוסק בשלושה מקרים: הראשון: בדין משמעתי של עובד אשר הורשע בדין פלילי בניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וזיוף. השני: תובענה כנגד עובד שביצע עבירה של הטרדה מינית ואשר זוכה בשל ספק סביר. השלישי: עוסק בעובד רשות שנתבע על ניגוד עניינים. פרטי המקרה לא פורסמו אך ראוי לדעת שהעבד (הבכיר) ננזף וקיבל פיטורין על תנאי לשנתיים.
לעיונכם.

בברכה,
יעקב אגמון

אישור מסגרת "לתנאי פרישה מיטיבים" לעובדים בכירים ברשויות המקומיות 2019

8 יולי, 2019 |

ביום 2.7.19 הוציא ס/הממונה על השכר, מר דיאא אסדי, את החוזר המצ"ב המאפשר תנאי פרישה מיטיבים לעובדים בחוזה בכירים ברשויות המקומיות. בחוזר פרטי הזכאות והעובדים עליהם יכולים לחול תנאי הפרישה. "חלון הפרישה" נקבע עד ליום 31.10.2019.

לעיון בחוזה, היכנסו לכאן.

בברכה,
יעקב אגמון

תשלום למועסקים בבתי ספר של החופש הגדול 2019

2 יולי, 2019 |

הודעה בענייני עובדים 12/2019 בעניין המועסקים בבתי הספר בחופש הגדול

מצ"ב הודעה בענייני עובדים מספר 12/2019 בעניין תשלום למועסקים בבתי ספר של החופש הגדול. הכוונה לתשלום סך- 1,000 ₪ לעובד שיועסק 10 ימים ויכלול מזכירת ביה"ס אחת, אב בית אחד וקב"ט אחד במוסדות חינוך שיסייעו בפרויקט. התשלום יהיה בדיווח לפי יום ויחשב כעבודה נוספת לצורך הפרשות וניכויים.

בברכה,
יעקב אגמון

לעיון בהודעה לעובדים, לחץ כאן.

הודעה מטעם האגף לשכר והסכמי עבודה במשרד האוצר – יחידת האכיפה של הממונה על השכר – בנושא הסדרה עצמית של חריגות השכר

2 יולי, 2019 |

שלום לכולם,

להלן הודעה שנתקבלה מיחידת האכיפה של הממונה על השכר בנושא הסדרה עצמית של חריגות השכר.

והרי ההודעה כלשונה:

שלום רב לכולם,
לאחרונה הובאו לידיעתנו כי הגופים מעוניינים לבצע אכיפה עצמית של חריגות השכר שמתגלות בשכרם של העובדים או הגמלאים. חשוב להבהיר כי הסדרת חריגות השכר כוללת הפחתת  הרכיבים החורגים וכן ההשבה בגין התשלומים החורגים ששולמו.הסדרה עצמית של חריגות השכר הינה כשלעצמה מבורכת ואף רצויה.
יחד עם זאת, נבקש להבהיר כי אין בסמכות הרשות לפתור את העובד מההשבה בגין העבר או להפחית רק חלק מהרכיבים החורגים שנמצאו בשכרו ו/או בגמלתו.
על מנת לבצע הליך הסדרה עצמית, אשר יכלול בתוכו את נושא ההפחתה של הרכיבים החורגים וכן את נושא ההשבה, אשר עונה לקריטריונים שנקבעו על ידינו, אתם מוזמנים לפנות ליחידת האכיפה של הממונה על השכר לקבלת ההנחיות. כך תוכלו להעניק לעובדים אשר יטופלו במסגרת ההסדרה, רמת וודאות לגבי העבר.

למען הסר ספק, הפחתת חריגות השכר והשבת הסכומים החורגים, במסגרת האכיפה העצמית, דורשת הסכמת העובד/גמלאי.

קול קורא להפעלת תנאי סיום העסקה מטיבים לעובדי הרשויות המקומיות

20 יוני, 2019 |

ביום ה-18.6.2019, פרסם משרד האוצר הודעת תיקון בענין הותק המינימלי הנדרש עבור המבוטחים בפנסיה צוברת, בהמשך לקול הקורא להפעלת תנאי סיום העסקה מיטיבים לעובדי הרשויות המקומיות- פרישת עובדים המבוטחים בפנסיה צוברת.

לעיון בהודעה, לחץ כאן.

יתר הפרטים המלאים בדבר הקול הקורא, כמופרט להלן.

לכבוד
מנהל משאבי אנוש
ברשויות המקומיות

קול קורא להפעלת תנאי סיום העסקה מטיבים לעובדי הרשויות המקומיות

שלום רב,
משרד האוצר פרסם ביום 5.2.19 בחתימת הסגן הבכיר לממונה על השכר, מר דיאא אסדי, מסמך בו פורטו העקרונות והתהליכים הנדרשים כדי לקיים יישום תכניות התייעלות ברשוית שבמסגרתן ינתנו הטבות, כפי שמתואר במסמך זה. "חלון הזמן" לתכנית הינו עד יום 30.6.19 , למעט עובדי מוסדות חינוך כפי שפורט במסמך. אנא קראו בעיון את התכנית והמעוניינים מוזמנים להיערך.
לשאלות והבהרות ניתן לפנות לגב' גלי אמיר במשרד האוצר, במייל:  porshim@mof.gov.il

לפרטים המלאים ואופן הצטרפות אנא עיינו במסמך כאן.
לנוחיותכם, צורף אקסל מסמך הפרישה הנדרש.  לעיון לחץ כאן.
בתאריך ה18.2.2019, הופץ מסמך הבהרות, לעיון לחץ כאן
לעיון בפרק החוקה העוסק במדריכה טיפולית של הרשות לחינוך מיוחד או במעונות יום לילדים בחינוך מיוחד, לחץ כאן 

בתאריך 20.5.2019, הוציא סגן הממונה על השכר חוזר הארכה למועד סיום תוכנית הפרידה. לעיון בחוזר, לחץ כאן.

נאחל לכולנו בהצלחה בהטמעת התוכנית.

בברכה,
ליאוניד סמוליאנוב
יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש

מפגש מקצועי פתוח למנהלי מש"א: חוסן שחיקה ומה שבניהם

17 יוני, 2019 |

אנו שמחים להזמינכם למפגש מנהלים מקצועי פתוח בנושא "חוסן שחיקה ומה שבניהם", הכולל שיתוף מעשי של ארגונים המטפחים סדר יום בנושא שחיקת עובדים, מתודולוגיות מארגנות וכלי מחקר ומדידה, וכן הרצאה של ד"ר דרור דולפין, המשתף בשנים האחרונות על נושא "השחיקה כמחלה תעסוקתית בעידן הנוכחי". למעשה מחוברות וחוסן הפכו בשנים האחרונות למושגים מובילים בקידום הצלחה אישית, צוותית וארגונית. נושאים אלו העמידו בצל, ואף השכיחו, את מושג השחיקה (שנחקר כבר בשנות השבעים).
מאפייני התקופה בעולם העבודה הנוכחי, החזירו את השיח על הנושא בגדול ובעוצמה. נעסוק שחיקה – שלומות Well Being) ) – מחוברות – חוסן – במה שבניהם, ונפגיש בין מתודולוגיה, פרקטיקה ומחקר.
המפגש מתקיים במרכז קריפטון רמת השרון ב 8 ביולי בין השעות 9-13:30, ללא עלות אך נדרשת מחוייבות להגעה לאור מיגבלת כמות המשתתפים.

עוד על הכנס הפתוח – סדר יום בהרחבה ופרטים לחץ כאן

להרשמה לחץ כאן

פתיחת ההרשמה למחזור ד' בתכנית מקום

13 מאי, 2019 |

שלום רב

אנו שמחים לבשר על פתיחת ההרשמה למחזור ד' בתכנית מקום.
תכנית מקום נועדה לפיתוח מנהיגות שתתמודד עם אתגרי המרחב המקומי. התכנית הינה רב מגזרית ומיועדת למשתתפים ממגזרים שונים, בעלי זיקה והשפעה על המרחב המקומי והאיזורי. התכנית תיפתח בפברואר 2020 ותהיה בפורמט "On The Job Training" – שישה שבועות תוכן מרוכזים הפרוסים על פני כשנה (כ-40 יום), מתוכם כעשרה ימי למידה בארה"ב הכולל שבוע בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד.
התכנית מיועדת למנהיגים ומנהיגות המייצגים קהילות שונות בחברה הישראלית, מצויים בעמדות השפעה באחד מהמגזרים; עסקי, חברתי, ציבורי (מקומי וממשלתי) ותקשורת, ושואפים להוביל שינוי במגזר ממנו הם באים ובמערכת בה הם פועלים.
עם סיום התכניות ישתייכו העמיתים לרשת מעוז ועתודות לישראל שהינה רשת-רב מגזרית רב-תחומית ומגוונת, המהווה מרחב להובלת והאצת יוזמות ושינויים חברתיים כלכליים במדינה. התכנית הוקמה במסגרת החלטת ממשלה "עתודות לישראל", ע"י משרד הפנים וארגון "מעוז". השנה ההרשמה מתבצעת לכל תכניות מעוז יחד (עמיתים, מקום ואדוות).

להלן קישור לקול הקורא הכולל גם קישור לשאלון ההרשמה וכן מידע על התכניות ותהליך המיון.
ההרשמה פתוחה עד לתאריך 02.6.19, כ"ח באייר תשע"ט.

 

הסכם קיבוצי מיום 10.4.19

28 אפריל, 2019 |

ביום 10.4.19 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי, שלושת הערים הגדולות ,המועצות האזוריות והסתדרות המעוף. מצ"ב ההסכם שעניינו השתתפות המעסיק במועדון "שלך", תיקון התוס' האחוזית לעובדי המינהל והשרותים וחינוך ונוער החל מ-1.3.2020, תשלום תוס' ענפית למפעילי אוטובוסים ותשלום המענק החד פעמי בסך 2,000 ₪ למפעילי אוטובוסים שהועסקו במלוא התקופה בין 1.1.2008 ו-31.5.2018. מפעילי אוטובוסים עפ"י ההסכם, מנהל מח' תחבורה, נהגים , סדרן וקצין בטיחות בתחבורה.

לעיון בהסכם המלא, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון