יום עיון 15.3.2018

27 פברואר, 2018 |

יום עיון -פרסום- 15.3.2018

לעיון בסדר יום, לחץ כאן.

לטופס הרשמה לחץ כאן

 

תשלום לסייעות לגננות שתועסקנה בחופשה הפסח תשע"ח ובפגרת האביב 2018

27 פברואר, 2018 |

מרכז השלטון המקומי ושלושת הערים הגדולות חתמו על הסכם העסקה של סייעות לגננות בחופשה הפסח תשע"ח ובחופשה האביב 2018 עם הסתדרות המעוף. פורסמו ההודעה בענייני עובדים שמספרה 6/2018 ומכתבם של גב' חגית מגן ממרכז השלטון המקומי ואבי פרץ בשם שלושת הערים הגדולות מיום 18.2.18.
האמור בהסכם קובע שרשות מקומית תוכל לחייב סייעות שהתקבלו לעבודה החל מ- 15.8.2014, להיות מועסקות ב-5 ימי פגרת הפסח והאביב כפי שנקבעו ועובדות אלו יקבלו תוספת של 37 ₪ על כל שעת עבודה שביצעו.

פרטים נוספים בהסכם, לעיונכם.

בברכה,
יעקב אגמון

סקירת פסיקה- ינואר 2018

12 פברואר, 2018 |

מצ"ב סקירת פסיקה מחודש ינואר 2018 , אשר נערכה ע"י עו"ד חמי לפידור, היועץ המשפטי של מרכז השלטון המקומי.

להלן הנושאים שנדונו החודש:

 • קיצור אורך המנוחה שבועית
 • העברת מקום דיון – נציג ציבור שסיים את כהונתו
 • עבודה בשעות נוספות – נטל ההוכחה
 • תביעת השבה
 • הזכות לבחור את הגוף המבטח
 • הסכם התוספות המקומיות – פנסיה תקציבית
 • שיבוץ בתפקיד חלופי
 • השכר הקובע לחישוב פיצוי פיטורים לעובד בשכר יומי
 • טרדה מינית – בירור
 • הנחת יד
 • מסירת פרטים – ייצוג ע"י עו"ד
 • תלונה אנונימית
 • שימוע – עובד שטרם החל לעבוד
 • עבודת נשים – שיבוץ לעבודה לאחר חזרה מחופשת לידה
 • עבודת לילה
 • הפסקה בעבודה שאינה עבודת כפיים  ..וכו'

 

לפרוט כל הנושאים, לחץ כאן.

לכניסה לאתר עו"ד לפידור ושות' ולעיון בסקירות נוספות, לחץ כאן.

 

 

 

שכר מינימום-עדכון דצמבר 2017

12 פברואר, 2018 |

מצ"ב חוזר הממונה על השכר בדבר עדכון שכר המינימום החל מחודש דצמבר 2017:

 • שכר המינימום לעובד במשרד מלאה הינו 5,300 ₪ לחודש.
 • שכר המינימום לשעה 28.49 ₪.
 • שכר המינימום היומי לעובד המועסק שבוע עבודה בן 6 ימים ,הינו 212 ₪.
 • שכר המינימום היומי לעובד המועסק שבוע עבודה בן 5 ימים הינו 244.62 ₪.
 • שכר "המינימום הבסיסי" לא השתנה והוא בהתאם לעדכון מיום 1.4.17  4,532.93 ₪.
 • הסכום הבסיסי לשעה הינו 24.37 ₪.
 • הסכום הבסיסי היומי לעובד המועסק 6 ימים בשבוע הינו 181.32 ₪.
 • הסכום הבסיסי לעובד המועסק 5 ימים בשבוע הינו 209.21 ₪.

לעיון בחוזר הממונה על השכר מיום 6 בדצמבר 2017, לחץ כאן
לעיון בעידכון חוק שכר מינימום, הוראת תיקון 2017, לחץ כאן.

אנא פעלו בהתאם.

בברכה,
יעקב אגמון

החזרי קצובת נסיעה בתחבורה הציבורית לאחר הרפורמה בתחבורה הציבורית

12 פברואר, 2018 |

ביום 28.1.2018 וביום 29.1.2018 פורסמו חוזרים העוסקים ביישום הרפורמה בתחבורה הציבורית בנושא קצובת הנסיעה. החוזר מציג מתווה לפתרון סוגיית הפגיעה בעובדים ותיקים (התקבלו לפני 1.1.2016) אשר נפגעו עקב הרפורמה. חוזר זה פונה לעובדי מדינה ויש לצפות שיותאם לעובדי הרשויות המקומיות.

לעיונכם במכתבו של החשב הכללי בנושא, חוזר מיום 28 לינואר, היכנסו לכאן.
לעיונכם בחוזר הממונה על השכר , חוזר מיום 29 לינואר, היכנסו כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

SAVE THE DATE 27/2/2018

3 פברואר, 2018 |

SAVE THE DATE 27.2

 

מיקום: יד בנימין, מועצה אזורית נחל שורק

עידכון תוספת מעונות

29 ינואר, 2018 |

תוספת המעונות אשר אושרה בהסכם מיום 12.1.2011, לילדים גיל 5 עודכנה כדלקמן בחוזר הממונה על השכר מיום 16.1.2018.

 1. בעד ילד אחד/ראשון 313 ₪ לחודש.
 2. בעד ילד שני 211 ₪ לחודש.

מצ"ב חוזר הממונה על השכר.
נא לפעול בהתאם.

בברכה,
יעקב אגמון

 

עדכון תוספת שקלית לעובדים סוציאליים

29 ינואר, 2018 |

התוספת השקלית, פרי הסכם 2011 שהיתה  בבסיס 1,000 ₪, עודכנה החל מיום 1.1.2018 ל-1,024 ₪ לחודש למשרה מלאה.
נא לפעולה בהתאם.

מצ"ב הודעת הממונה על השכר מיום 16.1.2018 .

בברכה,
יעקב אגמון

 

סקירה פסיקה וחקיקה- דצמבר 2017

20 ינואר, 2018 |

הסקירה החודשית המשפטית המוגשת באדיבות עו"ד חמי לפידור ממשרד לפידור ושות' עוסקת בחודש דצמבר 2018, בנושאי החקיקה הבאים:

 • חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)(הוראות שעה), התשע"ח – 2017
  פסיקות מבית המשפט העליון:
 • בית הדין לעבודה – סמכות
 • משמעת – עבירת סמים – עובד הוראה
  פסיקות בית הדין הארצי לעבודה:
 • וועדת איתור – התערבות בית הדין
 • שיחה בהמשך לשימוע
 • פיצויי פיטורים – שינוי מהותי באופי מקום עבודה
 • הקלטה
 • תלונה לממונה על המנהל הישיר – פיטורים
 • סכסוך קיבוצי – ערעור – ימי פגרה
 • הסכם רציפות לבר תקנוני – קרן פנסיה ותיקה
 • טיפולי פוריות – היעדרות מהעבודה
  פסיקות מבתי דין אזוריים לעבודה:
 • שעות נוספות – בניגוד להוראות המעסיק
 • עיכוב הליכים – הליך פלילי – הליך אזרחי 

לקריאת כל פרטי הסקירה המלאים, לחץ כאן

לקריאת כל הסקירות, באדיבות משרד לפידור ושות', לחץ כאן

חוזרי אוצר, ינואר 2018

20 ינואר, 2018 |

שלום רב,

הנכם מוזמנים לעיין בחוזרי האוצר שהופצו לאחרונה:

 

השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים – סכום מירבי 2018, לחץ כאן

תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת, לחץ כאן

עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים, לחץ כאן

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2018, לחץ כאן

לחוזרי מנכל משרד הפנים 1 או 2 לשנת 2018, לחץ בהתאם.

לכל החוזרים במרכז המידע, לחץ כאן.