תשלום כוננות – פיקציה או הכרח?

21 מאי, 2018 |

דעתו של יעקב אגמון:

כידוע, ישנם עובדים ברשויות המקומיות ובמדינה הנדרשים לשמש ככוננים בשעות שלאחר העבודה למקרה שיהיה צורך בשירותיהם. במדינה מוכרות לנו היטב הכונניות המתבצעות במערכת הבריאות ע"י רופאים, אחיות, בצבא בודאי שמשרתים בחובה במילואים ובקבע נדרשים לכוננות שמא יצטרכו לתת מענה בשעה שאינם במחנה. בשלטון המקומי נדרשים עובדים לא מעטים לשמש ככוננים. הבולטים בהם הינם  עובדי מים וביוב, חשמלאים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, קבט"ים וכו'. אין ספק שחיוני מאוד שעובדים ישמשו ככוננים במיוחד כאשר מדובר בשירות חיוני לאזרח הכרוך לעתים בהצלת חיים ובסיוע חיוני.

למרבה הצער, קיים ניצול לרעה של הנושא והרשויות וגם המדינה נוהגים לאשר כוננות גם לעובדים שאינם חיוניים בשעות שאחרי העבודה ובכך מייצרים 3 סוגי עובדים: עובדים המחויבים וחיוניים למתן שירות חרום במסגרת כוננות, עובדים המקבלים כוננות אך אינם נדרשים כלל לתת שירות ועובדים אשר אינם מקבלים כלל כוננות. כאן ראוי לציין שבמדינה משולמת כוננות אשר קשה להגדיר אותה "ככוננות אמת" והיא מקבלת כינויים שונים כגון "כוננות על", "תוספת דריכות" ועוד. במסגרת השם הכל כשר. המצב הקיים בלתי נסבל משום שהוא מתאפיין בחוסר שיויוניות, חוסר שקיפות, ותחושות אפליה. ההסברים הניתנים למתן כוננות לעובדים שאינם כוננים בפועל שהשכר נמוך והרצון לסייע לעובדים אלו. מתברר שמענה הכוננות ברשויות המקומיות מתבצע לא רק לעובדים ששכרם נמוך אלא דוקא לאלו "המקורבים למלכות"… ודי לחכימא ברמיזה.

דרך זו של מתן כוננות ללא קריטריונים וללא צידוק כלשהו מייצר תחושות קשות של קיפוח ואפליה כאמור וראוי שנושא זה יעלה על סדר היום של משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי כדי לגבש דרך נאותה, מכבדת ויעילה למתן שירותים חיוניים בשעות שלאחר העבודה. לקראת דיון כזה אם יתקיים רצוי שכל רשות מקומית תקבע לעצמה נוהל העומד במבחן המציאות והדרישות.

בהזדמנות זו הנני מציע נוהל אשר הונח על שולחנו של ס/ הממונה על השכר וכן במספר רשויות לבחינה ועיון, וכמובן יישום הולם.

הצעה לנוהל כוננות ברשות

הגדרת הכוננות
כוננות מוגדרת כמצב בו "העובד יהיה זמין ונגיש לביצוע המשימות שהוגדרו לו בזמן ובמקום שבו יוכל להגיש את הסיוע הנדרש באופן המיידי ביותר".

זמני הכוננות
הכוננות מתבצעת אחרי שעות העבודה, בשעות שיוגדרו ע"י העיריה.

העובד
העובד צריך שיהיו לו המיומנות והכלים הדרושים לביצוע תפקידו אם ייקרא. העובד צריך להיות בקרבת מקום כך שיוכל להגיש את הסיוע במועד מידי ככל האפשר (קרבת מקום: עד 20 דקות בדרך כלל).

דיווח
על כל עובד לדווח בפועל על השעות בהן הוא כונן.

תשלום
התשלום יבוצע עפ"י הכללים: על 8 שעות הראשונות ישולמו 5.3 שעות ובהמשך כפי שפורט על כל 8 שעות עוד 5.3 שעות.

כיצד העיריה צריכה להתארגן

בשלב ראשון העיריה צריכה לערוך מיפוי של הנושאים הנדרשים לכוננות. הנושאים יכללו כדוגמא: סיוע למשפחות במצוקה וילדים בסיכון, תיקוני חשמל, סילוק פגרים, סילוק עצים מסוכנים, בורות שנפערו וכו'.

בשלב השני על העיריה לקבוע את השעות בהן יש צורך בכוננות בכל תחום ותחום. ההחלטה תתבצע על סמך נתונים ומידע שהתקבל וממוקד העיריה ועל איזון בין ביטחון ובטיחות לבין ההוצאה התקציבית. העיריה גם תשקול אילו נושאים יכולים להתבצע ע"י גורם אחד ובכך לחסוך כוננים.

בשלב השלישי לאחר שנקבעו נושאי הכוננות וזמני הכוננות, מגיע שלב הקצאת הכוננים הקצאה זו תהיה מחלקתית ועל מנהל המחלקה לערוך תכנית הקצאה במסגרת השעות שהוקצו לו בין העובדים המיומנים והזמינים תוך הקצאה שיויונית בין העובדים. מנהל המחלקה יהיה אחראי לקביעת סדרי הכוננות וההחלפות במקרה שעובדים נעדרים מן השירות או חולים וכו'. המוקד העירוני יקבל לפני תחילת כל חודש את רשימת הכוננים ופרטיהם למקרה של קריאה.

בשלב הרביעי המוקד העירוני יתודרך למתן מענה ראשון ויחליט, עפ"י המדיניות שתקבע, האם להזמין את הכונן או לדחות את הטיפול ליום הבא.

דוגמא למצב קיים

מהתבוננות בקריאות למוקד בחודש מסויים, אנו למדים שיש כ-15 קריאות כלומר קריאה אחת ביומיים בממוצע. בנוסף אנו למדים שרוב הקריאות המכריע מסתיים לערך בשעה 22:00 , מספר קטן מאוד עד השעה 24:00 בחצות ועוד מספר קטן מאוד, עד השעה 2:00 לפנות בוקר.  לפיכך ולאור נתונים אלה, יש לבדוק את המגמה ולאור המצב להערך ובכך גם להגיע ליתר כוננות וגם לחסוך בד בבד כסף רב.

הערות:

 1. עובד שנקבע ככונן חייב להיות זמין ונגיש בכל רגע שנקבע לו. אי התייצבות לארוע הינה לכאורה, סוגיה משמעתית.
 2. שינוי תחומי הכוננות והשעות הינם באחריות רה"ע או מנכ"ל העיריה אשר רשאי להוסיף תחומים או לותר על תחום כוננות.
 3. אדם שעובר תפקיד "אינו סוחב" איתו את הכוננות והוא יהיה כונן רק במקרה שהצרכים מחייבים.
 4. אין לשלם לעובדים "כוננות על". הנושא לא מאושר אלא רק בצמוד לשעות שנקבעו ולדיווח.
 5. הצטרפות עובד למחלקה אינה מגדילה את שעות הכוננות אלא מחייבת הערכות אחרת כמו עזיבת עובד את המחלקה אינה משנה את מכסת הכוננות אלא תחייב הוספת שעות לעובדים במערך הכוננות.

נשמח להסברים נוספים ולסייע בעת הצורך.

"העברנו את כל עובדי התאגיד לשכר על בסיס חוקת העבודה"-בת שבע אבו חצירה, מנכלי"ת תאגיד המים, עין כרמים

14 מאי, 2018 |

תאגיד "עין כרמים", בניהולו של המנכלית בת שבע אבוחצירה, העביר את כל עובדי התאגיד לשכר על בסיס חוקת העבודה.  

בתאגיד "עין כרמים"  הקדימו ופעלו להסדרת תחום השכר על בסיס הכללים המחייבים ברשויות המקומית. "עברנו תהליך הסדרה " הטעימה אבוחצירה "ובדקנו כל עובד ועובד, לא רק שהעובדים לא נפגעו אלא שכרם וזכויותיהם שופרו באופן משמעותי בכך הסדרנו לא רק את שכרם אלא הבאנו על עצמנו  שקט מפני בדיקות ובקורת של האוצר".

גב' אבוחצירה הודתה לחב' אגמון יעוץ מוסדי על העבודה שנעשתה ומזמינה את מנכל"י התאגידים ללמוד על התהליך.

קידום תמריצים לעובדות ברשויות המקומיות

13 מאי, 2018 |

פגישה במשרד האוצר בנושא קידום תמריצים לעובדים ברשויות המקומיות

 בתחילת השבוע שעבר, התקיימה פגישה במשרד האוצר שעסקה בקידום תמריצים לעובדי הרשויות המקומיות.

בפגישה הוצגה ע"י מנהל אגף משאבי אנוש  והדרכה בעיריית כפר סבא, מר צפריר רוזן, מצגת שהציגה את הפילוט המתקיים בעיר לסייעות לגננות ואשר מופעל בכלל הגנים, לרבות יום לימודים ארוך, המתקיים עד השעות 16:00-17:00.  בפיילוט משתתפות כ-600 סייעות. מר רוזן הציג בדיון, את המיתוה שבתכנית, המתמודד עם סוגיות שונות כגון היעדרות, איחורים, עידוד יוזמות ואת היתרונות הנוספים שהמערכת השיגה עקב הפעלת  השיטה.
בדיון השתתפו נציגי משרד האוצר מר דיאא אסדי, וגב' אתי גבאי סגני הממונה על השכר. מטעם עיריית ירושלים השתתפה גב' מיקול בן עמי, מנהלת אגף משאבי אנוש. מטעם מרכז השלטון המקומי גב' חגית מגן.
כמו כן השתתפה בדיון נציגת חב' התכנון גב' קרן אגמון נעים מחב' אגמון ייעוץ מוסדי.

המשתתפים בדיון הביעו הערכתם החיובית לפיילוט. עוד סוכם שבקרוב ייערך בעיריית כפר סבא, ביקור בהשתתפות נציגות האוצר להתבוננות ולמידת הנושא.

יעקב אגמון

SAVE THE DATE

10 מאי, 2018 |

שמור את היום- יולי 18

חג שמח!

29 מרץ, 2018 |

ברכה- חג שמח 2018

מצגות יום העיון- 15.3.2018

21 מרץ, 2018 |

 

להלן רשימת המצגות מיום העיון שהתקיים שבוע שעבר ב 15 במרץ 2018 למנהלי משאבי אנוש, אשר הועלו לאתר האינטרנט של מפעם השפלה.

הסכמי שכר – עירית ורונין

קידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות במגזר הציבורי

ניהול ההון האנושי בתקופת בחירות – שחר בן עמי

עידכוני שכר – חגית מגן

הערכת עובדים ברשויות המקומיות אתגרים וכלים – יעל אלפר הראל

 

לעיון בכל המצגות וכניסה לאתר המפעם, לחץ כאן

 

 

 

 

 

יום עיון 15.3.2018

27 פברואר, 2018 |

יום עיון -פרסום- 15.3.2018

לעיון בסדר יום, לחץ כאן.

לטופס הרשמה לחץ כאן

 

תשלום לסייעות לגננות שתועסקנה בחופשה הפסח תשע"ח ובפגרת האביב 2018

27 פברואר, 2018 |

מרכז השלטון המקומי ושלושת הערים הגדולות חתמו על הסכם העסקה של סייעות לגננות בחופשה הפסח תשע"ח ובחופשה האביב 2018 עם הסתדרות המעוף. פורסמו ההודעה בענייני עובדים שמספרה 6/2018 ומכתבם של גב' חגית מגן ממרכז השלטון המקומי ואבי פרץ בשם שלושת הערים הגדולות מיום 18.2.18.
האמור בהסכם קובע שרשות מקומית תוכל לחייב סייעות שהתקבלו לעבודה החל מ- 15.8.2014, להיות מועסקות ב-5 ימי פגרת הפסח והאביב כפי שנקבעו ועובדות אלו יקבלו תוספת של 37 ₪ על כל שעת עבודה שביצעו.

פרטים נוספים בהסכם, לעיונכם.

בברכה,
יעקב אגמון

סקירת פסיקה- ינואר 2018

12 פברואר, 2018 |

מצ"ב סקירת פסיקה מחודש ינואר 2018 , אשר נערכה ע"י עו"ד חמי לפידור, היועץ המשפטי של מרכז השלטון המקומי.

להלן הנושאים שנדונו החודש:

 • קיצור אורך המנוחה שבועית
 • העברת מקום דיון – נציג ציבור שסיים את כהונתו
 • עבודה בשעות נוספות – נטל ההוכחה
 • תביעת השבה
 • הזכות לבחור את הגוף המבטח
 • הסכם התוספות המקומיות – פנסיה תקציבית
 • שיבוץ בתפקיד חלופי
 • השכר הקובע לחישוב פיצוי פיטורים לעובד בשכר יומי
 • טרדה מינית – בירור
 • הנחת יד
 • מסירת פרטים – ייצוג ע"י עו"ד
 • תלונה אנונימית
 • שימוע – עובד שטרם החל לעבוד
 • עבודת נשים – שיבוץ לעבודה לאחר חזרה מחופשת לידה
 • עבודת לילה
 • הפסקה בעבודה שאינה עבודת כפיים  ..וכו'

 

לפרוט כל הנושאים, לחץ כאן.

לכניסה לאתר עו"ד לפידור ושות' ולעיון בסקירות נוספות, לחץ כאן.

 

 

 

שכר מינימום-עדכון דצמבר 2017

12 פברואר, 2018 |

מצ"ב חוזר הממונה על השכר בדבר עדכון שכר המינימום החל מחודש דצמבר 2017:

 • שכר המינימום לעובד במשרד מלאה הינו 5,300 ₪ לחודש.
 • שכר המינימום לשעה 28.49 ₪.
 • שכר המינימום היומי לעובד המועסק שבוע עבודה בן 6 ימים ,הינו 212 ₪.
 • שכר המינימום היומי לעובד המועסק שבוע עבודה בן 5 ימים הינו 244.62 ₪.
 • שכר "המינימום הבסיסי" לא השתנה והוא בהתאם לעדכון מיום 1.4.17  4,532.93 ₪.
 • הסכום הבסיסי לשעה הינו 24.37 ₪.
 • הסכום הבסיסי היומי לעובד המועסק 6 ימים בשבוע הינו 181.32 ₪.
 • הסכום הבסיסי לעובד המועסק 5 ימים בשבוע הינו 209.21 ₪.

לעיון בחוזר הממונה על השכר מיום 6 בדצמבר 2017, לחץ כאן
לעיון בעידכון חוק שכר מינימום, הוראת תיקון 2017, לחץ כאן.

אנא פעלו בהתאם.

בברכה,
יעקב אגמון