הפעלת מוקדי קליטה ברשויות- 1.1.2019

11 ינואר, 2019 |

מצ"ב חוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מיום 1.1.2019 וחוזר משרד החינוך מיום 30.12.18, העוסק בהפעלת מוקדי הקליטה ברשויות מקומיות. לעיונכם. בשל חשיבות הנושא הנני ממליץ לשקול את הנושא ברשות ובעיקר להתמקד באיתור הבעיות העיקריות, בבחירת העובדים, מספר המשרות והשתתפות משרד החינוך בהוצאות. יש לדרוש השתתפות מרבית שכן מדובר בבעיות הדרושות טיפול מעמיק.

לעיון בחוזר, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

פסק דין שניתן בבין הדין הארצי לעבודה בעניין עיצומי ארגון המורים העל יסודיים – דצמבר 2018

30 דצמבר, 2018 |

 

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את דרישת מרכז השלטון המקומי, ארגון המועצות האזוריות והערים הגדולות כנגד ארגון המורים העל-יסודיים להפסיק את העיצומים המקוימים על ידם והורה לארגון המורים לחזור לעבודה תקינה.

עילת העצומים הייתה "אי קידום סביבת העבודה של המורים" במסגרת "עוז לתמורה" תשלום ימי מחלה ושעות עבודה במסגרת "מסע ישראלי".

ראוי לציין את עו"ד חמי לפידור וצוות עורכי הדין שלו עו"ד סיגל פעיל ועו"ד טל איסק שליוו אותו.

פסק הדין מכונן ובעל חשיבות.

מצ"ב ההחלטה ופסק הדין תוך פירוט הסיבות לקבלת בקשות המעסיקים. לעיון לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

בוררות בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות המעו"ף בעניין ד"ר עדנאן אבו ראס – עיריית אום אל פחם

16 דצמבר, 2018 |

בוררות בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות המעו"ף בעניין ד"ר עדנאן אבו ראס – עיריית אום אל פחם

החלטת בוררות בעניין זכאותו של עובד לרציפות זכויות פנסיה 

בימים אלו ניתנה החלטת בוררות ע"י כבוד השופטת בדימוס, דינה אפרתי, בעד זכאותו של רופא וטרינר לרציפות זכויות לפנסיה עם עיריית אום אל פחם. כב' הבוררת דחתה את טענות העירייה בעניין העדר מסמכים ברשותה, שיפוי והתיישנות וחייבה את העירייה להכיר בתקופת עבודתו בעירייה כחלק מהפנסיה לה הוא זכאי עפ"י הסכם הרציפות.

להלן אנו מפרסמים את פסק הבוררות בשל חשיבותו. לעיון בפסק הבוררות, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

 

תקנון הספורט (חיוב בתעודת הסמכה) – 2018

22 נובמבר, 2018 |

בחודש יוני 2018 פורסמו תקנות המחייבות בתוך 30 יום הערכות מקצועית בתחום אימון הספורט על בסיס תעודות מדריך, ומאמן, (ישנם תחומים, עפ"י התקנות שאינם מחייבים תעודה). על פי התקנות על הרשויות להקפיד שבכל אמון ספורט או חוג המתקיים מטעמן יהיו המאמנים או המדריכים מצוידים בתעודות המתאימות. למאמנים ומדריכים  המשרתים כיום ,שאין בידם תעודה נתנה שהות בת שנתיים להשלמת השכלתם. מעבר למועד זה חובה על הרשות לבחון ולהקפיד על קיום התקנות. כמו כן מומלץ לידע את הגופים העירוניים ואגודות הספורט המקומיות על מנת שיופעלו בהתאם.

לעיון בתקנות המפורטות, לחץ כאן.

(כפי שהופץ ע"י מרכז השלטון המקומי, בצירוף קובץ תקנון הספורט, מתוך המאגר המשפטי "נבו")

עיצומי העובדים הסוציאליים עליהם התבשרנו אתמול 11.11.2018

12 נובמבר, 2018 |

בוקר טוב,

לעיונכם הרצ"ב, מופץ לבקשת מרכז השלטון המקומי:

"החל מהבוקר ה- 11.11.18 פתחו העו"סים בעיצומים.
לידיעתכם, בעת עיצומים העובד אינו זכאי לתשלום שכר רגיל.
מצ"ב לנוחותכם הנחיות הממונה של השכר, משרד האוצר בדבר ניכוי שכר בגין שביתה מלאה או חלקית (עיצומים)".

לעיון בפנייתו של מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, לחץ כאן.

לעיון בהנחייתה של גב' חגית מגן, ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, לחץ כאן.

לעיון בהנחיות הממונה על השכר, לחץ כאן.

הנכם מתבקשים לפעול בהתאם.

 

מאולמו של ביה"ד למשמעת – אוקטובר 2018

1 נובמבר, 2018 |

בחודש אוקטובר מתוארים בדו"ח בית הדין למשמעת המצ"ב שלושה מקרים שכללו ערעורים על פסיקות בית הדין.

מקרה ראשון
עוסק בעובדת שהוגשה נגדה תובענה בגין שימוש במסמכים מזוייפים ולאחר פסיקת בית הדין למשמעת, הקל ביהמ"ש המחוזי בעונש בשל נסיבות אישיות של העובדת.

מקרה שני
נדחה ערעור עובד כנגד עונש פיטורין שהוטל עליו בשל איומים.

מקרה שלישי
הוגש ערעור ע"י עובד כנגד פסיקת ביה"ד למשמעת לעובד שהואשם בהתנהגות "בלתי הולמת" ו"בריונית". ביהמ"ש המחוזי קיבל את הערעור בחלקו, שכן הרשות לא הוכיחה הלכה למעשה שהעובד אכן איים. בנושא הפיטורין על תנאי הוחלט ":לצמצם" את העונש למקרה של אי מילוי הוראות והתנהגות בלתי הולמת בלבד.

לקריאת מסמך הסקירה ופירוט המקרים במלואם, לחץ כאן.

קורסים למנהלי משאבי אנוש

15 אוקטובר, 2018 |

בסיס העבודה של מנהל משאבי אנוש ומנהל השכר הינו הידע במורכבות הרבה של עולם העבודה במגזר הציבורי ובפרט ברשויות המקומיות. חובה על איש משאבי אנוש או השכר להכיר על בוריה את חוקת העבודה, דיני העבודה, הוראות משרד הפנים והאוצר, "השחקנים בזירה", מעמדם וסמכויותיהם. הכרות זו מאפשרת לאנשי משאבי אנוש ושכר, ניהול נאות ותקין של המערכת, חסכון תקציבי, מערכת יחסי עבודה תקינים ואמון העובדים בהנהלה.
מעל הכל, כידוע, קיים החשש שניהול לא תקין ותשלומי יתר לעובדים יכולים להביא ל"חריגות שכר", להחזר כספים של העובדים וחיוב אישי של האחראים לחריגה. כמובן, שלמנהל משאבי אנוש ולחשב  השכר צורך באישיות של מנהיג, יכולת ניהול מו"מ עם הגורמים הבאים עמו במגע, " הכרות של השטח" והם שישלימו את התכונות הדרושות לידע.

הקורס שאנו מתחילים, בתאריך 5.11.18, "הסכמי שכר ברשויות המקומיות: כללים, דרכי יישום וסוגיות מרכזיות", הינו מחזור 9, מופעל בחסות מ.ש.מ ובשיתוף עם האיגוד למנהלי משאבי אנוש ואיגוד חשבי השכר, מהוה כלי ממדרגה ראשונה למנהלים, מסייע בידיהם בקבלת פתרונות מקצועיים, מתן כלים והנגשת הידע הדרוש לעבודה השוטפת.
לעיון בסילבוס זה והנחיות רישום, לחץ כאן.

הקורס "שכר עובדי הוראה ברשויות המקומיות", שאנו מתחילים בתאריך 18.2.2019, המופעל בחסות מש"מ ובשיתוף עם האיגוד למנהלי מחלקות החינוך, מטרתו להקנות ידע בהבנת עולם השכר בתחום ההוראה, על מורכבויותיו בעקבות הרפורמות שעבר בשנים האחרונות ותוך מתן מענה ודרכי פתרון למחלוקות בתחום זה.
לעיון בסילבוס והנחיות רישום לקורס זה, לחץ כאן.

קורס "זכויות פנסיוניות בשלטון המקומי", יפתח 11.12.2018.
לעיון בסילבוס והנחיות רישום לקורס זה, לחץ כאן.

קורס"דיני עבודה – תשתית חוקית ונורמטיבית לניהול המשאב האנושי", ייפתח 4.3.2019.
לעיון בסילבוס והנחיות רישום לקורס זה, לחץ כאן.

קורס" תכנון פרישה – כלים לליווי עובדים בפרישה", ייפתח 14.11.2018.
לעיון בסילבוס והנחיות רישום לקורס זה, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

 

מאולמו של בית הדין למשמעת -חודש אוגוסט 2018

3 אוקטובר, 2018 |

בדיווח ביה"ד מופיעים 4 מקרים שראוי לעיין בהם ולהפיק לקחים.

מקרה ראשון -מדובר בעובד שהואשם באלימות מילולית ואיומים. חרף ההאשמות החריפות הגיעו הצדדים להסדר טיעון ועל העובד הושתו עונשי נזיפה, פיטורין על תנאי ל-3 שנים על העברות שנאשם וכן  הורדה בשתי דרגות.

מקרה שני– מדובר על עובד שהואשם בדיווחים כוזבים אשר לטענת הרשות נערכו באופן קבוע. בשל התנצלות העובד, והודעתו והתחייבותו שהמעשה לא יישנה, הושת עליו עונש של התראה, נזיפה, הקטנת 1/6 משכרו הקובע, השבה, הורדה ב-2 דרגות למשך שנתיים, פיטורין על תנאי ל-3 שנים, פסילה מתפקידי ניהול אחרים למשך שנתיים ופרסום פסק הדין בקרב עובדי הרשות.

מקרה שלישי- שני עובדים נתבעו על התנהגות שאינה הולמת והתבטאויות גנאי כנגד הממונה עליהם העובדים הביעו התנצלותם. בינתיים נמשך ההליך.

מקרה רביעי – מדובר בעובד שנתבע בגין דיווחים כוזבים. העובד התנצל על מעשיו והודה בהם. העובד תאר את מצבו הכלכלי ונסיבות חייו וביקש שלא להחמיר עמו. על העובד הוחלט להשית נזיפה, הקפאת דרגה למשך שנה, פיטורין על תנאי למשך 3 שנים, קנס והשבה.

לעיון במסמך פסקי הדין במלואם, לחץ כאן.

שנה טובה

5 ספטמבר, 2018 |

שנה טובה- איגוד 2018

הפעלת מערכת תמריצים לסייעות לגננות בעיריית כפר סבא

20 אוגוסט, 2018 |

עיריית כפר סבא החלה מראשית שנת הלימודים תשע"ח, להפעיל פיילוט למודל תמריצים לסייעות לגננות בעירייה הפועלת במערכת יום לימודים ארוך.  העירייה מעסיקה כ-500 סייעות.
ביום 16.8.2018, הציג מנהל אגף משאבי אנוש, מר צפריר רוזן, במעמד רה"ע  ומנכ"ל העירייה בפני נציגי משרד האוצר, משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי, יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש ונציגי מנהלי משאבי אנוש מרחבי הארץ את מתכונת הפיילוט, לרבות בסיס התכנון, מהלכו והסוגיות והאתגרים שעמדו לאורך הדרך.

הייעוץ, התכנון, ההטמעה והליווי לפרויקט בוצעו ע"י חברת אגמון ייעוץ מוסדי בע"מ.

והרי מאמר שפורסם בנושא במקומון "שרון פוסט":

בכירי משרד האוצר ומנהלי אגפי משאבי אנוש

הגיעו לעיר על מנת ללמוד על תכנית התמריצים לסייעות גני הילדים שיזמה העירייה

מדובר על תכנית ביוזמת עיריית כפר סבא שפעלה לראשונה בארץ וזכתה להצלחה גדולה

עיריית כפר סבא, בהובלת אגף משאבי אנוש והדרכה, אגף החינוך אגף המחשוב וחברת אגמון , אירחה משלחת של בכירים ממשרד האוצר, משרד הפנים והשלטון המקומי, וכן מנהלי אגפי משאבי אנוש מרשויות שונות בארץ, שהגיעו על מנת ללמוד על תכנית התמריצים לסייעות בגני הילדים. מדובר על תכנית ביוזמת העירייה שפעלה השנה לראשונה בארץ וזכתה להצלחה גדולה. תוכנית התמריצים קיבלה את אישור משרד האוצר, ושמה לה למטרה להוריד את כמות ההיעדרות וזאת באמצעות תמריצים כספיים, אשר יינתנו לסייעות בהתאם לכמות ימי היעדרותן או חיסוריהן וכן על פי מדדים נוספים כמו: איכות התכנים הפדגוגיים המועברים לילדים, ניקיון הגנים, הנכונות להחליף אחת את השנייה ועוד. כמו כן, שמירת הרצף החינוכי בכך שהילדים לא יצטרכו להסתגל כל פעם לסייעת אחרת, אלא ימשיכו להתנהל מול הסייעות אותן הם מכירים.

התוכנית נמצאת בשלבים מאוד מתקדמים, ועל מנת לשפר ולמקסם את היעילות שבהפעלת גני הילדים פותחו מערכת מחשב ואפליקציה אשר מאפשרות למנהלים השונים לדעת בכל רגע נתון איזה גן נפתח ועל ידי מי הוא מאויש וכן יודעות לחשב באופן עצמאי את התמריץ אליו זכאית כל סייעת וזאת בהתאם לדוח הנוכחות אותה היא מילאה באופן מקוון ומהיר.

יחד עם זאת ניתן לומר בבטחה כי המערכת כבר כיום בסיכום שנת הפיילוט הראשונה החזירה את ההשקעה שבבנייתה וכולנו צופים כי במידה ומשרד האוצר יאפשר להמשיך את הפיילוט לשנה נוספת, נוכל להפוך את הפיילוט לתצורת עבודה קבועה ובכך לאפשר לסייעות (שעמדו בהצלחה בהגדרות המערכת), להגדיל את שכרן בהיקף גבוהה ומשמעותי העומד על מאות שקלים מידי חודש בחודשו.

אחד היעדים של הפיילוט הינו חיזוק ערך ה"ערבות הדדית", שבו אם סייעת תהיה מוכנה להחליף את "רעותה", הדבר יחסוך משאבים רבים בשכר, ימנע צורך בהפעלת חמ"ל שמטרתו למצוא מחליפה במהירות האפשרית, ימנע איחור בפתיחת הגנים ועל ידי כך ימנע עיכוב הורים בשעות הבוקר המוקדמות בדרכם לעבודה, והחשוב מכל יאפשר גמישות תפעולית נרחבת.

כידוע העירייה מתמודדת עם היעדרויות רבות של סייעות, כאשר התופעה מועצמת באופן ניכר בימי ערבי חג וחול מועד. טיפול בפער זה הצריך מהעירייה משאבים רבים ביצירת מנגנון אשר ידע לקלוט את הבעיות של אי התייצבויות הבוקר של הסייעות ואז ידע להזעיק ולהקפיץ סייעות אחרות אשר ימלאו את מקומן. תוכנית זו אמורה לפתור את הבעיה וכאמור אף לתגמל את הסייעות על חריצותן ומסירותן. יתרונה של השיטה היא בחיבור אל מערכות השכר, כך שאת התגמול על העבודה המבורכת יזכו לראות הסייעות כבר בחודש העוקב לביצוע בפועל.

בהקשר זה ראוי לציין כי עיריית כפר סבא פועלת רבות בשנים האחרונות על מנת להסדיר את תפקידן של הסייעות, כולל ברמה המקצועית חינוכית. רק לאחרונה קיימה מחלקת גני הילדים קורס מקצועי ראשוני וחדשני לסייעות. מטרת הקורס להעניק לסייעות גני הילדים הכשרה חינוכית מקצועית.

צפריר רוזן, מנהל אגף משאבי אנוש והדרכה, "אין ספק שמדובר בתוכנית מהפכנית וייחודית ראשונה מסוגה , עם בשורה משמעותית ואשר שמה את כפר סבא כחלוצה במתן פתרון מקצועי מחוץ לקופסה בסוגיית העצמת הסייעות ובתגמולן וזאת מתוך כוונה אמתית ליצירת מצב בו כולם מרוויחים: הסייעות תרווחנה תוספת כספית בצורת תמריץ, העירייה תוכל לצמצם את המנגנון המנופח שיצרה לעצמה על מנת לטפל בסוגיה הכואבת של ההיעדרויות, והחשוב מכל התושבים אשר ייהנו מפתיחת גני הילדים בזמן מחד וביצירת רצף חינוכי פדגוגי רציף לילדים הזכים ובמניעת החלפות רבות מידי בגני הילדים. מדובר על בשורה אמתית ואשר כולי תקווה כי תצליח להגיע אל היעדים הגבוהים אותם הציב משרד האוצר ואשר יאפשרו את המשך הפעלתה גם בשנים הבאות. כנס זה, שבו השתתפו רשויות רבות מעיד על החדשנות והיצירתיות שבפתרון ובעצם היותה של הבעיה בעיה ברמה הארצית ולא המקומית בלבד, ואני שמח שלקחנו את ההובלה בנושא".