הסכם עם איגוד העוסי"ם מיום 7.9.17

23 אוקטובר, 2017 |

ביום 7.9.17 נחתם ההסכם המצ"ב עם איגוד העובדים הסוציאליים בדבר מיצוי 2%, מהסכם המסגרת מיום 18.4.2017. להלן עיקרי ההסכם:

  1. החל מ-1.7.16 זכאים עוסי"ם ברמות יא' עד ה'  לתוספת שכר שקלית 180.67 ₪ למשרה מלאה (תוספת 2017 ). התוספת מתעדכנת אחת לשנה בחודש ינואר בהתאם למדד.
  2. התוספת לא תובא בחשבון שכר המינימום אך תהיה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות שכר המינימום. התוספת מהוה שכר לכל דבר וענין לרבות לצורך חישוב ערך שעה אך לא תהיה בסיס לתוספת קיימת ובכלל זה תוס' 3.6% (הסכם 31.1.01 )
  3. התוספת משולמת עפ"י חלקיות המשרה.
  4. עו"ס שיהיה כונן בזמן חופשה מרוכזת יהיה זכאי לתשלום כונן עפ"י הכללים בנוסף לתשלום שהוא עבור לצורך ימי חופש.
  5. חופשה פנימית במפת"נים . החל מ-7.9.17 יהיו העוסי"ם המועסקים במפת"נים זכאים ל-5 ימי חופשה פנימית אותם יוכלו לנצל בחופשות המפת"נים בחגים ובקיץ אך בתאום מראש עם המעסיקים, בתמורה יהיו חייבים העוסים להשתתף בישיבות פדגוגיות, מסיבות, אסיפות וימי
    הורים המקוימים מעבר לשעות העבודה. אם בחופשות מרוכזות העובדים יוצאו לחופשות מרוכזות יהיו העוס"ים זכאים כאמור, ל- 5 ימים נוספים.
    ימים אלו הינם בנוסף לימי החופשה להם זכאים העוס"ים אך אינם ניתנים לצבירה או פדיון וביום 31.8 של כל שנה "יתאפסו" ימי החופשה הפנימית.
  6. קביעות. תקופת הניסיון של העוס"ים תוארך ל-24 חודש החל מים 7.9.17 והוראה  זו תחול גם על עוס"ים שהחלו לעבוד ב-12 החודשים שקדמו להסכם זה. עו"ס המועסק במשרת "פרויקט" אשר לפחות 50% ממומנת ע"י מימון חיצוי יהיה זכאי לקביעות רק כעבור 5 שנים בהתאם לרשימת שמופיעה בנספח ההסכם. (שיקום האסיר, מיזם מפגש ביטוח לאומי  קרן רשי, פרויקטים של הג'וינט).

לעיון בהסכם המלא ובהנחיות מרכז השלטון המקומי, לחץ כאן.

כנס: משפט העבודה בשלטון המקומי – 26.10.2017

2 אוקטובר, 2017 |

פורום דיני עבודה בלשכת עורכי הדין, בשיתוף איגוד מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות, מזמין את ציבור עורכי הדין ואת מנהלי משאבי אנוש ברשויות לערב עיון בנושא משפט העבודה בשלטון המקומי בהיבטים משפטיים שונים. הכנס יערך בתאריך 26.10.2017, יום ה', בין השעות 14:00-20:00, ב"בית הפרקליט" (רחוב דניאל פריש 10, תל אביב).

לעיון בתוכנית הכנס, לחץ כאן.

מנהלי משאבי אנוש, אנא הרשמו כאן.
(נא ציינו בעת הרישום את הנושא: "רישום לכנס משפט העבודה", את שם המנהל,  שם הרשות, תפקיד, מייל ומספר טלפון נייד)

 

שכר של בעלי תפקידים המועסקים בחוזה אישי ברשויות הקטנות

2 אוקטובר, 2017 |

הממונה על השכר, באמצעות סגנו מר דיאא אסדי פרסם חוזר מעודכן על דעת מרכז השלטון המקומי בנושא עדכון שכרם של בעלי תפקידים המועסקים בחוזה אישי ברשויות הקטנות. רשויות קטנות כהגדרתן בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 שהשכר התחילי של מנכ"ל לא יעלה על 70% משכר מנכ"ל והשכר המכסימלי לא יעלה על 80% משכר מנכ"ל דן ברשויות עד 15,000 תושבים לפי הלמ"ס. השינויים האמורים, עפ"י המפורט, נכנסו לתוקף ב- 1.6.2017 ובהמשך ב-1.1.2018 עובדים ":קיימים" ששכרם משולב עפ"י חוזר 4/2011 – ניתן לקדמם לרמת השכר המינימלית שאושרה בחוזה זה. עדכון השכר, לפי הטווחים החדשים מחייב אשור מליאת הרשות.

החוזר אינו חל על רשויות הנמצאות בתכנית הבראה.

אנא עיינו בחוזר על כל חלקיו. (ליחצו כאן)

בברכה,
יעקב אגמון

הקורסים של מחלקת ההדרכה במרכז השלטון המקומי- לשנת תשע"ח

1 אוקטובר, 2017 |

מחלקת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי שמחה להציג בפניכם קורסים לרבעון הראשון של השנה, שההרשמה עבורם כבר החלה. להלן רשימת הקורסים שמתאימים בעבור מנהלי משאבי אנוש ו/או לעובדים/מנהלים במחלקות שונות:

(לתשומת ליבכם, שם הקורס הינו גם לינק לסילבוס הקורס, לפתיחה ועיון  יש ללחוץ על שם הקורס).

קורס ת. פתיחה מקום לימודים
1 מנהלני/ות בבתי ספר יסודיים בניהול עצמי 1.11.17

5.11.17

13.11.17

21.11.17

ב"ש,

חיפה,

אור יהודה,

בית שמש

2 הכשרת מנהלי מטות בטיחות בדרכים 8.11.17 חיפה
3 מיצוי תקציבי חינוך 20.11.17 בית דורון, ר"ג
4 הסכמי שכר 21.11.17 בית דורון, ר"ג
5 הכשרת יועצות למעמד האישה 22.11.17 משמ, ת"א
6 דיני תכנון ובנייה 28.11.17 בית דורון, ר"ג
7 בקרת תקציבי רווחה 4.12.17 בית דורון, ר"ג
8 הכשרת מנהלי אירועים שאים דורשי רישוי 5.12.17 בית דורון, ר"ג
9 שכר עובדי הוראה 6.12.17 בית דורון, ר"ג
10 דיני מכרזים מוניציפאליים 20.12.17 בית דורון, ר"ג
11 בדיקה, בקרה ואכיפה עצמית לשכר 20.12.17 בית דורון, ר"ג
12 קורס בנושאי ביטוח ברשויות המקומיות 8.01.18 בית דורון, ר"ג
13 מנהל/ת לשכה ברשות המקומית עם התמחות בניהול לשכת נבחר ציבור 10.01.18 המכללה למינהל, ת"א
14 קורס דיני בחירות-מוכנות הרשות לבחירות 2018 15.01.18 בית דורון, ר"ג
15 קורס מיסוי מוניציפאלי 16.01.18 בית דורון, ר"ג
16 הכשרת בוררים לבכירים ומנהלים בשלטון המקומי 31.01.18 מרכז השלטון המקומי

נודה לכם אם תעבירו את הפרטים לבעלי תפקידים רלוונטיים ברשות

לקבלת הפרטים המלאים אודות הקורסים ניתן להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי ,בלשונית "הדרכה".

נשמח לראותכם בין הנרשמים ולעמוד לרשותכם בכל עניין ודבר בטלפון: 03-6844254, ילנה נוי, מחלקת הדרכה, מרכז השלטון המקומי.

 

תשלום מקדמה לעובדי הועדות המקומיות לתכנון ובניה הזכאים לשכר עפ"י הסכם 13.6.16

24 ספטמבר, 2017 |

 

מרכז השלטון המקומי והסתדרות המעו"ף הגיעו להסכמה (הודעה בעניני עובדים המצ"ב מס' 12/2016) בענין תשלום מקדמה בסך 4,800 ₪ למשרה מלאה ע"ח סעיף 15 להסכם שנחתם בעניין מודל עמידה ביעדים בועדת לתכנון ובניה מיום 13.6.16, התשלום יבוצע לעובדים הזכאים עפ"י ההסכם במשכורת חודש ספטמבר 2017 ולכן המאוחר בחודש אוקטובר 2017.
נא לפעול בהתאם.

לקריאת ההודעה, לחץ כאן.

שנה טובה

19 ספטמבר, 2017 |

11שנה טובה 2017

סקירת פסיקה- אוגוסט 2017

18 ספטמבר, 2017 |

במסגרת הסקירה החודשית, באדיבות משרד לפידור ושות', פורסמו מספר תקנות העוסקות בתנאי הסף של מועמדים ללימודי בודק מוסמך, והיקף הלימודים המכסימלי הנדרש לגשת לבחינות "בודק שכר מוסמך", גיל הזכאות לפרישה מעבודה של אישה, המתכונת והדרך לחלוקת החסכון הפנסיוני בעת בקשה לרישום חלוקת זכויות בחסכון פנסיוני בגוף המשלם, תקנות בעניין יציגות ארגון המורים את המורים בחטיבת הביניים ואשר קבעו שארגון המורים אינו מוסמך להכריז סכסוך עבודה של עובדי הוראה בחטיבות הביניים. בנוסף, נקבע בפסק דין שעל המעביד חלה חובה להתאים את מקום העבודה לעובד עם מוגבלות עקב הרעה שחלה בבריאותו או בסביבתו וכן ,ככל האפשר, למצוא מקום עבודה חילופי.
בית הדין דן באופן התייחסות שונה של המעסיק לשביתות המתבצעות ע"י העובדים כגון שביתה חלקית, שביתה מלאה ותשלומי השכר אותם  ניתן "לקזז" בתגובה. המעסיק, כמפורט, רשאי, בין היתר, לפנות לבית הדין שיאשר במקרה מסוים על שביתה בלתי מוגנת ועם האשור הוא רשאי לשלם רק חלק מהתשלום מהשכר ההסכמים כפי שהחוק מאפשר. עם התפתחות השביתה מפורטים בתקנות הדרך בה רשאי המעסיק לפעול בהמשך.
בהמשך הסקירה מפורטת הפסיקה החוזרת וקובעת שעובד אינו יכול לעשות דין לעצמו ולהחליט מתי מגיע לעבודה ומתי לא. היעדרות יכולה להיעשות רק על רקע מחלה, חופשה, או חל"ת. נקבע במפורש שהצגת אשור מחלה בידיעה שהיא כוזבת פסולה היא. חברות בוועד עובדים או בוועד פעולה אינה מעניקה כל חסינות להתנהגות פסולה. נהפוך הוא: חברות בוועד עובדים מחייבת למתן דוגמא ומופת.

לסיכום הסקירה מוגדר מהי "שביתה בלתי מוגנת" שהיא למעשה שביתה שאינה חוקית והמעסיק רשאי על פי הנסיבות שתוארו לפעול על פי האמצעים שבידיו.

לקריאת הסקירה המלאה, לחץ כאן.

בברכת שנה טובה,
יעקב אגמון

נפתחה עונת הקורסים תשע"ח- תשע"ט של מרכז השלטון המקומי- קורסים ראשונים לבחירתכם

14 ספטמבר, 2017 |

נפתחה עונת הקורסים תשע"ח- תשע"ט  של מרכז השלטון המקומי, קורסים ראשונים לבחירתכם. כמדי שנה, מפרסמת מחלקת ההדרכה במרכז השלטון המקומי את רשימת הקורסים המקויימים מטעמה והמיועדים לעובדי הרשויות המקומיות. אחד התחומים המבוקשים ביותר הינו בתחום הכרת ההסכמים הקיבוציים ומערכת יחסי העבודה, בה מקבלים וךמשתתפי הקורסים את הידע הדרוש לעבודתם את הכלים הדרושים להתמודדות עם הסוגיות השונות, תוך הבנה רחבה של מטרות ההסכמים והרציונל הנמצא בכל סעיף, לצד הדרך לממושו. מטרות אלו מושגות תוך מפגש עם נציגי הממשלה (משרד האוצר, פנים, חינוך, רווחה ועוד), מרכז השלטון המקומי, הסתדרות  מרצים מומחים ונציגי אקדמיה ומשפט.
הקורס המבוקש ביותר עד כה הינו הקורס להסכמי שכר  (הורחב ל-84 שעות) ואשר מקיף את מירב הנושאים הדרושים למשתתף. עד כה קיימנו 8 קורסים בהשתתפות של כ-300 משתתפים ב-4 שנים. הקורס שיפתח ביום ג' 21.11.2017 מקנה ניקוד לחשבי שכר המבקשים לצבור 84 ש' מתוך 168 הדרושות לתוספת 10% – תוספת ענפית. שעות אלו מוכרות גם לגמול השתלמות (לעיון בסילבוס הקורס לחץ כאן).
הקורס לשכר עובדי הוראה מספק ידע ופרקטיקה בניהול שכר עובדי הוראה, בעיקר במסגרת "עוז לתמורה" וכן ב"אופק חדש", הקורס מלווה בתרגיל הסוגיות לביצוע ועונה על שאלות מורכבות של שכר המורים. הקורס בן 49ש', מוכר לגמול השתלמות, ומתחיל ביום ד' 6.12.2017 (לעיון בסילבוס הקורס לחץ כאן).
קורס לבדיקת שכר ואכיפה עצמית, מעניק ידע וכלים לבחינת שכר עובדי הרשות ועובדי הקבלן המועסקים בשירותיה. הקורס מהווה נדבך בן 42 ש' לחשבי שכר המבקשים להשלים 168 ש' לצורך קבלת תוס' ענפית בשעור 10% וכן מוכר לגמול השתלמות . הקורס מתחיל ביום ד'  20.11.2017 (לעיון בסילבוס הקורס לחץ כאן).
הנכם מוזמנים לעיין בתכניות הקורסים ולהרשם בהקדם. נשמח לפגוש כל אחד מכם.

בברכה שנה טובה,
יעקב אגמון

הזמנה להרמת כוסית לראש השנה- 14.9.2017

5 ספטמבר, 2017 |
להרשמה יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי, לחץ כאן ( דפדפן כרום בלבד).
לדף הנחיות ועזרה באופן הרישום, לחץ כאן.

יום עיון 14.9 והרמת כוסית

 

 

 

מאולמו של ביה"ד למשמעת- סקירת החלטות מחודש אוגוסט 2017

5 ספטמבר, 2017 |

 

בחודש אוגוסט 2017 התקבלו אצלנו 4 פסקי דין מבית הדין למשמעת של הרשויות המקומיות  בראשות אב בית הדין עו"ד ענת איילון. להלן עיקרם:

מקרה ראשון:
עוסק בדיון בבית הדין למשמעת בעקבות הליך פלילי בבית המשפט כנגד עובד שהואשם בפתיחת תיקי רישום נכסים חדשים ללא אשור מורשה חתימה ושלא במסגרת תפקידו ובהפניית תושבים שנזקקו למדידת נכסים למודד פרטי שגבה תשלום בגין שירות זה.
העובד זוכה מהרשעתו  בהליך הפלילי בבית המשפט וביה"ד למשמעת ששקל את דרגתו הזוטרה של העובד והעובדה שהפנים  את העבירה הסתפק בנזיפה, פיטורין על תנאי ל-3 שנים ולהעברה לתפקיד שאין בו קהל ומתן היתרים.

מקרה שני:
עוסק בערעור של עובד בבית משפט מחוזי על פסק דין של בית הדין למשמעת. ערעור העובד נדחה והפיטורים נשארו על כנם.

מקרה שלישי:
דן בעובד שדיווח דיווחים כוזבים על שעות שלא היה נוכח בהן. לאור מקרים שהיו בעבר נדון העובד לנזיפה ופיטורין.

מקרה רביעי:
ביה"ד דן בעובד שפרסם פרסומים פוגעים נגד הממונה עליו ועל ראש הרשות. העובד הודה על מעשיו וביה"ד התחשב בעובדה זו ועל כן הושת על העובד עונש של נזיפה, פיטורין על תנאי ופרסום פסק הדין.

לקריאת הדיווח המלא, לחץ כאן.