נושא המשמעת ברשויות המקומיות

1 ינואר, 2018 |

נושא המשמעת ברשויות אינו זוכה לתשומת לב הראויה ולעתים ישנה התעלמות מנושאים משמעותיים עד מקרים של סלחנות יתרה. מצב עניינים זה, המתרחש ברוב הרשויות המקומיות ואשר הינו נחלת מקבלי ההחלטות והוועדים, הינו בעייתי ביותר בשל ההשלכות על תפקוד הרשות, המורל והאחווה ובעיקר אמון הציבור.

יתרה מכך ברשות מקומית בה נושא המשמעת לא זוכה לטיפול הראוי, לרבות העמדה לדין במקרים חמורים, נעלמת לחלוטין ההרתעה, עובדה שבהכרח מגבירה את הסיכוי להתרחשויות נוספות שרק יעמיקו את הבעיות ויפגעו מאוד בשירותים שהרשות נותנת ובתפקודה.

אנו נביא, ככל שניתן, מאולמו של אב בית הדין לענייני משמעת, עו"ד עינת איילון.

לקריאת הסקירה המלאה של חודש אוגוסט 2018, לחץ כאן

לקריאת הסקירה המלאה של חודש יוני 2018, לחץ כאן.
לקריאת הסקירה המלאה של חודש מאי 2018, לחץ כאן.
לקריאת הסקירה המלאה של חודש אפריל 2018, לחץ כאן.
לקריאת הסקירה המלאה של חודש מרץ 2018, לחץ כאן.
לקריאת הסקירה המלאה של חודש פברואר 2018, לחץ
כאן.
לקריאת הסקירה המלאה של חודש ינואר 2018, לחץ כאן.
לקריאת הסקירה המלאה של חודש דצמבר 2017, לחץ כאן.
לקריאת הסקירה המלאה של חודש נובמבר 2017, לחץ כאן.
לקריאת הסקירה של חודש אוקטובר 2017,לחץ כאן.
לקריאת הסקירה של חודש אוגוסט 2017,לחץ כאן.
לקריאת הסקירה של חודש יולי 2017,לחץ כאן 
לקריאת הסקירה של חודש יוני 2017,לחץ כאן
לקריאת הסקירה של חודש מאי 2017,לחץ כאן 
לקריאת הסקירה של חודש אפריל 2017,לחץ כאן
לקריאת הסקירה של חודש מרס 2017, לחץ כאן
לקריאת הסקירה של חודש פברואר 2017, לחץ כאן
לקריאת הסקירה של חודש ינואר 2017, לחץ כאן
לקריאת הסקירה של חודש דצמבר 2016, לחץ כאן
לקריאת הסקירה של חודש נובמבר 2016, לחץ כאן
לקריאת הסקירה של חודש אוקטובר 2016, לחץ כאן
לקריאת הסקירה של חודש ספטמבר 2016 לחץ כאן
לקריאת הסקירה של חודש אוגוסט 2016 לחץ כאן

הודעה מטעם מיחידת האכיפה של הממונה על השכר במשרד האוצר- בנושא חריגה לכאורה בשכרם של העובדים הסוציאלים

25 דצמבר, 2017 |

והרי לשון הודעה שנשלחה לאיגוד:

לאוניד שלום,
בהסכם הקיבוצי מיום 16.2.89, החל על העובדים הסוציאליים, נקבע כי החל ממועד ההסכם, יבוטלו טבלאות השכר הקודמות (טבלאות שכר על פי השכלה) וכל עובדים יקבלו את שכרם, על פי טבלה חדשה ואחידה.
דהיינו, במסגרת ההסכם נקבעה טבלת שכר אחידה ותוספת השכר בגין השכלה, הוצאה מחוץ לטבלה ואמורה הייתה להשתלם בתלוש כרכיב שכר נפרד.
בפועל, מבדיקתנו עולה, כי לא בוצע התיקון לטבלאות השכר, ועד היום, הרכיב בגין השכלה נכלל בתוך השכר הטבלאי וכתוצאה בתוך השכר המשולב.
מכיוון שחלק מתוספות השכר של העובדים הסוציאליים אמורות להיות מחושבות על בסיס השכר המשולב בלבד. בפועל, כיום, אותן תוספות מחושבות על בסיס השכר המשולב ועל בסיס תוספת בגין השכלה (7% בגין תואר שני ו- 10% בגין תואר שלישי). מצב זה מביא לכך שלעובדים הסוציאליים משולמות חריגות שכר לכאורה.
יצוין, נושא זה מטופל על ידי יחידת האכיפה מול הארגון העובדים הסוציאליים ועדכון בנושא יישלח בהמשך.

לעידכונכם-פגישת עבודה עם הממונה על השכר מר ערן יעקב

5 דצמבר, 2017 |

שלום רב,

אתמול, בתאריך 04.12.2017, התקיימה ישיבה ראשונה עם מר ערן יעקב הממונה על השכר במשרד האוצר. לאחר הצגת פעילות האיגוד דנו במספר נושאים:

 • חיזוק מעמדו של מנהל משאבי אנוש ברשויות כשומר הסף
 • שיתוף נציגי האיגוד בבניית הסכמים בשלבים ראשוניים של מו"מ
 • שכר עידוד לרשויות מקומיות
 • איחוד שורות בתלוש שכר
 • דרכי שיתוף פעולה

ברוב הנושאים לא היו חלוקי דעות וסוכם שנביא המלצות בנושאים הנ"ל, נדון בהם עם מר דיאא אסדי, סגן בכיר לממונה על השכר במשרד האוצר, ונחזור עם ההמלצות לממונה. הישיבה הייתה טובה והממונה הביע נכונות לשיתוף פעולה עתידי.

נמשיך לעדכן.

בכבוד רב,
לאוניד סמוליאנוב
יו"ר האיגוד

תודה על השתתפותכם בכנס

28 נובמבר, 2017 |

חברים שלום רב,

נבקש להודות לכולכם על ההשתתפות בכנס השנתי של מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות. קיבלנו הרבה תגובות מפרגנות, כתבתם שנהנתם מההרצאות המקצועיות, מהשיחות ומהקשר עם נציגי משרדי הממשלה, מהביקור במצפה, במזרקה המזמרת, ממופע WOW ובמיוחד מהשיח אחד עם השני.
יחד נמשיך להשקיע בהון האנושי ברשויות.

בברכה,
לאוניד סמוליאנוב – יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש וחברי הנהלת האיגוד

52

57

לכל תמונות הכנס, לחץ כאן.

פסיקה וחקיקה- אוקטובר 2017

26 נובמבר, 2017 |

הסקירה המשפטית החודשית שמוגשת באדיבות עו"ד חמי לפידור ממשרד לפידור ושות' עוסקת הפעם בנושאי החקיקה הבאים של בתי הדין :

 • שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה (הנחייה)
 • חוק שעות עבודה ומנוחה (בית המשפט העליון)
 • חוק הגנת השכר – מעסיק נוכחי – מעסיק קודם (בית הדין הארצי לעבודה)
 • קרן לרווחת העובד – סמכות עניינית (בית הדין הארצי לעבודה)
 • פיטורים פוליטיים – מועד הפיטורים (בית הדין הארצי לעבודה)
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) – הסכם קיבוצי  (בית הדין הארצי לעבודה)
 • עבודת נשים – חזרה לעבודה לאחר חופשת לידה  (בית הדין האזורי לעבודה)
 • פיצויים – בונוס  (בית הדין האזורי לעבודה)
 • חופשה – היעדרות מהעבודה – קיזוז (בית הדין האזורי לעבודה)
 • מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי – השוואת תנאים – עובדים מנהליים (בית הדין האזורי לעבודה)
 • רשויות מקומיות – העסקת קרובי משפחה (בית הדין האזורי לעבודה)

לסקירה המשפטית החודשית המלאה,  לחץ כאן

הכנס השנתי של מנהלי משאבי אנוש 2017

13 נובמבר, 2017 |

כנס- הרשמה 2017

דירוג האקדמאים במח"ר ודירוג העיתונאים – הסכם מיום 14.9.2017

9 נובמבר, 2017 |

ביום 14.9.17 נחתם הסכם קיבוצי עם הסתדרות המח"ר בעניין תוס' בשעור 0.3% לעובדים במגזר הציבורי לרבות ברשויות המקומיות כולל הפסיכולוגים המועסקים ברשויות.
נא תשומת לבכם בסעיף 2 א' 6 להוראת הביצוע על תוס' 0.3% לתוספת 2009 כך שסך התוספת הינה 5% (מיועדת לפסיכולוגים בלבד). בסעיף 3 א' להוראות, עפ"י ההסכם, ישנה תוספת חדשה בשיעור 0.3% והיא מחייבת תשלום כמפורט. החל מסעיף 4 ישנם פרטים לגבי תשלום ההפרשים מחודש ינואר 2013.
לטיפולכם בהתאם.

לעיון בהסכם ו/או בהוראות הביצוע, לחץ בהתאמה.

מנגנונים לפתרון מחלקות – הרצאה מכנס לשכת עורכי הדין

30 אוקטובר, 2017 |

לעיונכם, ההרצאה מכנס משפט העבודה ברשויות המקומיות, שהתקיים עם לשכת עורכי הדין, בתאריך 26.10.2017, באדיבות משרד לפידור ושות' עו"ד.

להורדת המצגת, ללחוץ על התמונה (או כאן).הרצאה-26.10

מנהלי משאבי אנוש "בנעלי בית"

24 אוקטובר, 2017 |

מנהלים יקרים,

 בכנס השנתי הקרוב שיתקיים בין התאריכים 20-23/11/2017 במלון דן פנורמה באילת, נקיים מפגש למנהלי משאבי אנוש "בנעלי בית". במפגש זה יציגו המנהלים סיפורים אישיים מרתקים / מענייניים / שונים / מגוונים / מרגשים שאינם קשורים לעבודה השוטפת ביום יום. על מנת שנצליח לקיים את המפגש בהנאה מרובה, אנו מזמינים אתכם, המנהלים להציג את סיפורכם, לכל מנהל שירצה להציג את סיפורו יינתנו כ – 10 דקות ויועמדו עזרים טכניים נדרשים.

אבקש מכל מנהל המעוניין לקחת חלק ולהציג את סיפורו לפנות אליי בטלפון או בכתובת המייל.

נשמח מאד לשיתוף פעולה שלכם.

בברכה,
סנדרה כהן
מנהלת אגף משאבי אנוש בעיריית לוד
מזכירת האיגוד

טלפון: 08-9279028
נייד:    054-4772964
מייל: sandrac@lod.muni.il

התחדשנו- פורום שאלות, תשובות ודעות

23 אוקטובר, 2017 |

הננו שמחים לבשר לכם שפתחנו במסגרת האתר של האיגוד "פורום", שישמש במה ומקום מפגש מקצועי בנושאים שבהם אנו מתלבטים, ישמש לשאלות ודעות אותן הננו מבקשים לבטא. אנו, כמובן, נשתדל להעלות כל נושא מקצועי, לפי בקשת משתתפי "הפורום", אשר הינם חברי האתר בלבד ,  לתשומת ליבכם, זהות השואלים והתשובות סגורה בפני מי שאינו משתמש רשום באתר, ואשר אינו נכנס עם שם המשתמש והסיסמא האישית.
במידת הצורך, ניתן להפנות שאלות לעורך האתר יעקב אגמון אשר ישתדל להשיב על כל פניה, כאשר אינה בעלת אופי משפטי או נסיבתי.
ל"פורום" יצורפו גם מומחים חיצוניים לפי שיקול עורך האתר.
התשובות שתינתנה ותוגדרנה ע"י עורך האתר, יעקב אגמון, כ"חוו"ד מומחה" הינם "מייעצות" ואינן מחליפות תשובה רשמית של הרגולטור.
כדוגמא, אנו כבר העלנו שתי שאילתות ואת תשובת המומחה אליהן.כמובן, שדברי "נאצה" או נושאים שיש בהם חשש לפגיעה בצד ג' לא יפורסמו באתר.

אנו קוראים לכולכם, ליטול חלק פעיל ב"פורום" ולבטא את מחשבותיכם, הערותיכם, שאלותיכם והסוגיות בהן הינכם מתלבטים וכמובן לענות גם בעצמכם לשאלות שיעלו החברים.

ל"כללי ההתנהגות" המפורטים בפורום לחץ כאן.
את הפורום ניתן למצוא באתר בתפריט העליון והראשי של האתר, לכניסה ישירה אל הפורום  לחץ כאן.

לשימושכם הפורה,
ליאוניד סמוליאנוב
יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש

 

הפורום "בחיתוליו" לכן כל בקשה, תקלה או שאלה נשמח לקבל, לענות, לעזור
לקרן אגמון נעים, מנהלת האתר
נייד- 0523-774521
מייל: Agmon_ip@bezeqint.net
או  ב"צור קשר" בתפריט האתר