נחתם הסכם חדש למצילים

20 ספטמבר, 2016 |

הננו שמחים לעדכן כי ביום 6.9.2016 נחתם הסכם קיבוצי חדש בין מרכז השלטון המקומי, הערים הגדולות (תל-אביב, חיפה) הסתדרות המעו"ף וארגון המצילים. מדובר על הסכם חשוב המהווה המשך להסכם שנחתם בשנת 2000 והסדיר את העסקת המצילים דור ב'. ההסכם החדש מביא מספר שינויים חשובים לגבי העסקת המצילים בעיקר דור ב'. לעיונכם מצ"ב קישור להסכם וליישום.