יחידות משאבי אנוש ושכר ברשויות מקומיות – איחוד או הפרדה?

5 מאי, 2021 |

ברשויות מקומיות רבות קיימת התלבטות האם לאחד את יחידת השכר עם יחידת משאבי אנוש או לבצע הפרדה מלאה ביניהן בתחומי האחריות והסמכות. הרבה פעמים אני נשאלת מי אחראי על טיפול בסוגיות שונות , משאבי אנוש או שכר.
במסגרת תפקידי ניהול משאבי אנוש ושכר שביצעתי הן בחברות ממשלתיות והן ברשויות מקומיות, ניהלתי יחידות שעברו איחוד וגם יחידות שהייתה ביניהן  הפרדה מלאה. גם במסגרת הייעוץ לרשויות מקומיות, אני נשאלת לעיתים קרובות ע"י מנכ"לים מה הכי נכון לארגון, הפרדה או איחוד. ראשית, עלי לומר שאין כאן נכון ולא נכון.
כל ארגון והמבנה הארגוני שלו, זרימת העבודה בין היחידות השונות, רמת החיכוך אם קיימת בין שתי היחידות ורמת השירות שהעובד מקבל מהיחידות. נקודה נוספת שמטרידה מנכ"לים היא מי רואה את התמונה הכוללת של שכר ומשאבי אנוש גם יחד על מנת לנתח ולעקוב אחר תקינת כ"א אל מול מצבת כ"א ועלויות שכר – סמנכ"ל/מנהל אגף משאבי אנוש ושכר במידה ושתי היחידות כפופות לו או המנכ"ל במידה ויחידת השכר מופרדת ממשאבי אנוש וכפופה לגזבר.
אנסה להאיר מעט את תחומי האחריות והסמכות של כל יחידה וכפועל יוצא מכך היתרונות והחסרונות של כל בחירה – איחוד או הפרדה.
עפ"י הגדרות התפקידים המופיעות בקובץ תיאורי התפקיד של משרד הפנים:
חשב שכר מרכז את נושא תשלום השכר לעובדים ברשות המקומית הכולל תשלומי שכר לעובדים, הפקת משכורת, הנחיות בנושאי הסכמי השכר ועוד.
רכז משאבי אנוש מטפל במשימות הנגזרות מתהליכי ניהול המשאב האנושי ברשות הכולל מיון וגיוס עובדים, קליטת עובדים חדשים, טיפול בנושאי משמעת, מעקב אחר תקינת הארגון, ריכוז פעולות הדרכה ורווחה לעובדי הארגון וטיפול בסיום העסקת עובד.
על פניו שני עולמות תוכן שונים שגם דרישות הסף לתפקידים שונות. בעוד שחשב שכר צריך להיות בעל תעודת חשב שכר, רכז משאבי אנוש מספיק שתהיה לו הבנה וניסיון בעולם משאבי אנוש. במירב הרשויות קיימת הפרדה בין היחידות וקיים סנכרון בין שתי היחידות. לכל יחידה ישנן המטלות הנגזרות מתפקידן. אך במקרים רבים קיימות נקודות חיכוך רבות בין שתי היחידות, מתחים  לגבי הסמכויות של כל יחידה  וטענות  לאי איזון ברמת העומס, האחריות והתפקוד ביניהן.

מעט על החסרונות והיתרונות של איחוד או הפרדה-
כשיש הפרדה בין היחידות:
תנאי העסקה ושכר לעובד חדש – יחידת השכר מקבלת את נתוני העובד ממשאבי אנוש ומכינה את תנאי השכר, אך לפעמים המידע בדרך נשמט או לא מועבר היטב ואז צצות טעויות בשכר העובד.
בירור תנאי העסקה ושכר של עובד – עובד שרוצה לברר את תנאי העסקתו, לא תמיד ברור לו למי הוא צריך לפנות: לשכר או למשאבי אנוש, ואז הוא פונה לשני הגורמים וזה יוצר סרבול במתן השירות לעובד.
סיום העסקת עובד– לפעמים גמר החשבון לעובד שגוי  עקב אי קבלת מלוא המידע ממשאבי אנוש. כשהמידע מסונכרן ושני הגורמים יושבים יחד אז אין בעיה אך כשאין שיתוף פעולה בין הגורמים, עשויות להיווצר טעויות.
כשיש איחוד בין היחידות:
הכשרה– רכז משאבי אנוש חייב להיות גם חשב שכר. זהו תחום הדורש מקצועיות רבה ולא תמיד ניתן למצוא בעלי מקצוע הבקיאים בשני התחומים גם יחד.
טיפול מרוכז בעובד– הרכז מטפל בעובד גם בתנאי העסקתו וגם בתנאי שכרו. העובד מקבל שרות מגורם אחד בלבד ומקבל ממנו את כל המידע הנדרש. מידע אינו נופל בין הכיסאות עקב פיצול בין שכר ומשאבי אנוש.
בקיאות והתעדכנות תמידית – הרכז צריך להיות בקיא  בתחומי השכר ומשאבי אנוש ולהתעדכן כל הזמן בהסכמים קיבוציים חדשים, חוזרי הממונה על השכר ועוד.

כמי שמלווה רשויות בתהליכי ייעוץ בתחומי משאבי אנוש, כולל  בנושא איחוד או הפרדה בין יחידות משאבי אנוש ויחידת השכר, עליי לציין שזהו תהליך מורכב וטעון עד לקבלת ההחלטה ויישומה בשטח. זהו תהליך שהטמעתו מלווה בפירוק מתחים, הגדרה מחדש והכשרה בהתאם. 

 

מאמר דעה נכתב על ידי תמי כהן, מומחית בתחום משאבי אנוש ברשויות המקומיות ובחברות ממשלתיות.
www.tami-cohen.com
tamicho1234@gmail.com

 

 

החלטת ביה"ד הארצי לעבודה בעניין תשלום כוננות למנהלי מח' לחינוך

16 דצמבר, 2020 |

 

ביום 15.12.20 דן ביה"ד הארצי לעבודה בבקשת הסתדרות המורים ואיגוד מנהלי מח' לחינוך, בהחלטת משרד האוצר לבטל את תשלומי הכוננות למנהלי מח' לחינוך כפי שבא לידי ביטוי במכתבו של שאדי עאזם מספטמבר 2020.
ביה"ד קיבל בינתיים החלטה חשובה (ראו עמוד 9 בהחלטה) לפיו המצב בינתיים חוזר לקדמותו כפי שהיה ערב המכתב וקבע שעד לסיום ההליך המשפטי יפעלו הרשויות כפי שנהגו עד כה ומתן הכוננויות למנהלי המח' לחינוך חוזר לרשות ולשיקולה.
כמובן שההליך לא מסתיים והאוצר ימשיך לטעון בהמשך כנגד התנגדות של הסתדרות המורים והאיגוד.
אנא עיינו במסמך.
לעניות דעתי מגיעה בהחלט הערכה לאיגוד וליו"ר מר אבי קמינסקי ולהסתדרות המורים בהנהגת גב' יפה בן דוד וכמובן לעורכי הדין אשר עסקו במלאכה והביאו להישג הזה – אומנם זמני – אבל נותן מקום לאופטימיות.
אנא ראו במצורף גם חוזר מרכז השלטון המקומי בנדון.

בברכה,
יעקב אגמון

הנחיות בדבר צבירת ימי חופשה וקצובת הבראה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

7 דצמבר, 2020 |

   חוזר האוצר המצ"ב מיום 3.12.20 עוסק בשני נושאים:
1. צבירת ימי חופשה.
2. קצובת הבראה
עפ"י החוזר ניתן לעובדים שהוגדרו "כחיוניים" בתקופת הקורונה או סורבו לצאת לחופשה לנצל את יתרות חופשתם שמעבר למכסה המרבית גם בשנים 2021 , 2022.
בנושא ההבראה, מאשר החוזר תשלום קצובת הבראה לעובד חיוני אשר בשל תקופת נגיף הקורונה לא ניצל לפחות 10 ימי חופשה בשנת 2020.

לעיונכם. 

בברכה,
יעקב אגמון

הענקת דרגות אישיות לעובדים בחוזה שכר דירוגי

16 נובמבר, 2020 |

מרכז השלטון המקומי הוציא חוזר  מיום 9.11.20 בעניין אשור למתן דרגות אישיות לעובדים המועסקים בשכר כולל.

בחוזר מפורטים התנאים המצטברים למתן הדרגה האישית:

 1. 4 שנים לפחות בדרגת השיא התקנית.
 2. הישגים מיוחדים, כפי שמפורט וקריטריונים ברורים ושקופים.

אנא פעלו בהתאם.

לצפייה בחוזר, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

ניצול ימי מחלה של "מנהלי מח' לחינוך במקרה של פסילה מטעמי נכות- ספטמבר 2020

6 ספטמבר, 2020 |

 

שלום רב,

מצ"ב מכתבה של גב' חגית מגן, מנהלת מינהל יחסי עבודה ושכר במ.ש.מ, אשר נענתה לפניית איגוד מנהלי מח' לחינוך בנוגע לזכאותו של עובד המועסק עפ"י דרוג מנהלי מח' לחינוך לניצול ימי מחלה במקרה של פסילה מעבודה עקב נכות.
ההתנהלות ברשות, איפוא, תהיה על בסיס הזכאות של עו"ה שנפסל כאמור מעבודה וניצול ימי מחלה העומדים לרשות העובד, דוגמא להוראות עפ"י חוקת העבודה ואף מאפשר לפנות למעביד גם אם הנכות שנקבעה לו פחותה מ-50%.
ניתן למצוא את ההוראות בנושא זה, לגבי עו"ה בחוזר מנכ"ל אכ"אב, תשנ"ב 1 או בהודעת נש"מ נב 6 מיום 17.10.91.

נא לפעול בהתאם

 

 

להלן הציטוט מכתבה של גב' חגית מגן: 

בוקר טוב,

לאחר בחינה מחודשת של הנושא אנו מאמצים את פרשנות הסתדרות המורים והאיגוד לפיה למנהלי מחלקות חינוך זכאים לניצול ימי מחלה במקרה של פסילה מטעמי נכות כמקובל לעובדי הוראה. עמדתנו זו בצירוף חוו"ד משפטית של עו"ד חמי לפידור הובאה לידיעת מנכ"ל הרשות המקומית.

בריאות לכולם!

 

הסכם עבודה מיום 4.8.20

11 אוגוסט, 2020 |

ביום 4.8.20 נחתם הסכם עבודה בין המעסיקים הציבוריים והסתדרות המעוף הנוגע לתקופה שבין 1.8.20 ועד  30.9.2020 (תקופת חירום זמנית) . עפ"י ההסכם יוכל המעסיק לרענן את רשימת העובדים שבהסדר ולערוך תחלופה בין העובדים לגבי אופן ביצוע ההסדר.

ההסכם כולל גם התייחסות לסטודנטים המועסקים ברשות.

לעיון בהסכם המלא, לחץ כאן

אי תשלום שכר – שביתה של העו"סים – יולי 2020

28 יולי, 2020 |

כלל העובדים הסוציאלים נקראו ע"י איגוד העובדים הסוציאלים לצאת לשביתה כללית החל מתאריל 6.7.2020, וזאת בהמשך לסכסוך עבודה שעליו הכריז האיגוד החל מיום 14.6.2020. ביום 22.7.20 חזרו העו"סים לעבודה לאחר השביתה.

משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי הוציאו הנחיות. לעיונכם מכתבה של גב' חגית מגן ומכתב משרד האוצר בעניין פריסת הפחתת תשלום שכר לעו"סים אשר השתתפו בשביתה.

ההפחתה תהיה ב-10 תשלומים שווים .

בברכה,
יעקב אגמון

למכתבה של גב' חגית מגן, מש"מ, לחץ כאן

למכתבה של גב' אתי גבאי מורלי,  משרד האוצר, לחץ כאן

 

 

 

קצובת ביגוד לשנת הלימודים תש"פ, 2020

22 יולי, 2020 |

חוזר משרד החינוך לבעלויות תש"פ /11 בעניין קצובת ביגוד לשנת הלימודים תש"פ, קצובת ביגוד לעובדי הוראה בחינוך הגופני קצובת ביגוד לעובד הוראה בחינוך הטכנולוגי

שלום רב,
להלן הנחיות משרד החינוך, על בסיס הסכמי העבודה עם השלטון המקומי בנושאים כדלקמן:

 1. קצובת ביגוד, תשולם בחודש יולי, לפי רמה 4 , דהיינו 2,116 ₪ למשרה מלאה (עד משרה) ועפ"י תקופת הזמן בה הועסק  העובד במהלך השנה.
 2. קצובת ביגוד נוספת למורה בחינוך גופני (הכוללת גם מוצרים להגנה בפני שמש) עפ"י הפרוט התשלום משליש משרה ומעלה 675.5 ₪. התשלום מעל חצי משרה 1,348 ₪.
 3. קצובת ביגוד בחינוך הטכנולוגי יהיה זכאי עובד הוראה עפ"י רשימה 1 א' לזוג נעליים ו-2 חלוקים בסך 557 ₪ ועפ"י רשימה 1 ב' ל-2 חלוקים במחיר 346 ₪. קבוצה זו היא בנוסף לביגוד לכלל עובדי ההוראה ומשולמת יחסית להיקף המשרה ולא יותר ממשרה אחת ויחסית לתקופת השירות בתקופה המזכרה.

לעיון בחוזר לחץ כאן

בברכה,
יעקב אגמון

חג שמח

7 אפריל, 2020 |

פסח 2020

התנהלות והנחיות בזמן משבר קורונה- מכתב איגוד מנהלי משאבי אנוש מיום 28.3.20

29 מרץ, 2020 |

בתאריך 28.3.2020, מוציאה סנדרה כהן, יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות  ומנהלת אגף משא"ב בעיריית לוד, מכתב פניה למשרד האוצר, למשרד הפנים ולמרכז השלטון המקומי, אשר בו מצויינים התייחסויות של מנהלי משאבי האנוש לקשיים ולאתגרים אשר הם נתקלים בעבודה אל מול ההנחיות, בתקופה זו.

להלן חלק מההתייחסויות:

 1. גמישות בתחום המסגרת 30%
 2. מסגרת עבודה של עובד חיוני
 3. שילוב עבודה מהבית ומהמשרד
 4. זכאות לחל"ת
 5. סייעות צמודות שהוצאו לחופשה
 6. דיווח והעברת רשימות למשרדי ממשלה

לעיון בפניה המלאה ובפרוט הסעיפים לרגולטורים, לחץ כאן

נמשיך לעדכן

באיחולי בריאות איתנה וחזרה מהירה לשיגרה