בעיית תשלומים רטרואקטיביים בתחום השכר ברשויות המקומיות

30 יולי, 2018 |
  • שתף ברשת
  • שלח לחבר
  • הדפס עמוד

דעתו של יעקב אגמון:

נושא פרוץ ביותר, השונה מרשות לרשות, הינו נושא התשלומים הרטרואקטיביים לעובד המציג דרישה לתשלום זכאות מסוימת אשר לטענתו לא שולמה לו. הסוגיה עולה רבות על סדר היום של הגזברים ומנהלי משאבי אנוש בשל מורכבות רבה של חלק מן ההנחיות, אי בהירות , לעתים לגבי ההיסטוריה של העובד, העדר מסמכים ומחלוקת גם כמובן, לעצם הזכאות.

מרכז השלטון המקומי מפרסם "באוגדן תנאי שירות" כללים מנחים בנושא (פרק 4, 5 ) אך ניכר שהם רחבים מדי ואינם עונים על חלק ניכר מהשאלות. ראוי , איפוא, שכל רשות מקומית תאמץ לעצמה מדיניות וכללי התנהלות העומדים במבחן המשפטי הסביר ובכך תסייע מאוד לקידום הטיפול. שכן קורה לרוב, שבשל המחלוקות בין העובד והרשות ואשר מתקיימת המחלוקת בין הגורמים השונים של הרשות המקומית היא גורמת להתמשכות הטיפול, כעס, אכזבה, טענות קיפוח מטעם העובד ועוד. ברור שחשיבות הטיפול המהיר, השקוף והשיוויוני תביא לחסכון ולהגברת האמון של העובדים

במערכת. כאמור, חשוב שבשל העובדה שמדובר לעתים בסכומים גדולים רצוי שתקום ועדה בה יהיו שותפים גזבר (יו"ר), יועץ משפטי, מנהל משאבי אנוש וחשב השכר של הרשות. את הפניות ירכז מנהל משאבי אנוש, אשר ימסור לכל פונה שאלון בו ימלא את פרטי הבקשה ויצרף מסמכים רלוונטיים. מנהל משאבי אנוש יבחן את הבקשה ויכין תקציר הפניה  ותגובה ראשונית. כאן ראוי להעיר שכל שינוי בתנאי העסקת עובד מחייבת את הרשות המקומית, עפ"י חוק, "בהודעה לעובד" עפ"י נוסח 2002 מנהל משאבי אנוש יוכל לבחון את הפניה לאור פעולות הרשות ועדכון תנאי העסקת העובד. מומלץ אגב, שכל רשות תבחן  האם היא פועלת כפי שהחוק דורש ממנה.

העירייה תקבע כללים לעבודת הועדה אשר בהתאם לכך תפעל. כמובן, שבמקרה שלדעת מנהל משאבי אנוש אין לעובד זכאות הרי שהעובד יקבל תשובה שלילית. במקרה שהעובד מערער יובא הנושא לדיון בוועדה. להלן הצעה לקריטריונים כאשר הפניה, לכאורה, רטרואקטיבית מוצדקת והתשלום המגיע לא שולם ,כמובן שניתן ורצוי להסתמך , כאמור, על פרק 5.4 באוגדן.

  1. מה התקופה המכסימלית בה ניתן לשלם? מועד הזכאות? 7 שנים? 3 שנים? תחילת שנת התקציב?
  2. כיצד יבוצע התשלום? בשעור אחד? בכמה? אין יחושב? לפי הסכום השלם? ברבית?
  3. האם יש מקום להתחשבות במקרים מיוחדים כמו עובד הסובל מבעיות רפואיות? הכנסה נמוכה?
  4. גימלאים
  5. מהם המקרים בהם יש להגיע להתדיינות משפטית? (באין הסכמה עם הפונה? מחלוקת לגבי עובדות) אך אין סעיף זה מבטל את חובתה של העיריה לקבוע עמדה.
  6. מי יעמוד בקשר עם הפונה.
  7. תביעות להשלמות שכר שוטף כמו דיני כוננות מהו המועד המאוחר בו עובד יוכל לפנות.

כל המרכיבים הנ"ל שצוינו ועוד מוצעים לרשות כדרך בסיסית והכרחית לניהול תקין של הטיפול בסוגייה המתרחשת  תדירות ברשות, גורמת "לכאב ראש" אשר ניתן, כמובן, לצמצם ובדרך גם לפעול בדרך נאותה.

רשם:

יעקב אגמון