קידום בדרגה של יועצות למעמד האשה בדירוגי עוסי"ם חינוך ונוער

3 אפריל, 2019 |
  • שתף ברשת
  • שלח לחבר
  • הדפס עמוד

בהמשך להנחיות לגבי דרגותיהן של היועצות למעמד האשה ברשויות המקומיות, פורסמו הנחיות מ.ש.מ  המצורפות, מיום 21.3.19, המאפשרות מתן קידום בדרגה ליועצות למעמד האשה בדירוג עוסי"ם וחנוך ונוער, כפי שניתן לעובדים בדרוגים המועסקים עפ"י הדרגות  המנהליות (מנהלי, מח"ר, וכו'). עפ"י החוזר, עוסי"ם המשמשים בתפקיד יוכלו להיות מקודמים ברמה אחת מעל מתח הרמות לו הם זכאים. עובדות חינוך ונוער המשמשות בתפקיד יועצות למעמד האשה תהיינה זכאיות לתוספת 700 ₪ למשרה מלאה שתקרא: "תוספת יועצת למעמד האשה".

שאר הפרטים לרבות מנגנון עדכון בחוזר  המצ"ב.

בברכה,
יעקב אגמון