אינדקס חברים

מר חורי עטאללה
אחראי כח אדם
שם רשות מקומית
פסוטה 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
04-9870228
פקס במשרד
04-9870304
דוא"ל
atakhy@gmail.com
גב' חיותא שטרן
מנהלת משאבי אנוש
שם רשות מקומית
בני שמעון 
סוג רשות
מועצה איזורית 
טלפון במשרד
08-9911754
פקס במשרד
08-9915852
דוא"ל
hayuta@bns.org.il
מר חיים שגיא
משנה למנכ"ל למשאבי אנוש
שם רשות מקומית
הרצליה 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
09-9591528/9
פקס במשרד
09-9591671
דוא"ל
sagi@herzliya.muni.il
מר חיים שגיא
משנה למנכ"ל למשאבי אנוש
שם רשות מקומית
הרצליה 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
02-099591528
פקס במשרד
02-099591671
דוא"ל
sagi@herzlyia.muni.il