אינדקס חברים

מר עבד אלכרים אסמאעיל
חשב שכר
שם רשות מקומית
נחף 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
04-6055624
פקס במשרד
04-9985693
דוא"ל
kaledabbas13@gmail.com
מר עבד אלראוף שאיב
מנהל משאבי אנוש
שם רשות מקומית
דבורייה 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
04-8139400
פקס במשרד
04-8139401
דוא"ל
abdshaib@hotmail.com
גב' עוזית אפינג'ר
מנהלת משאבי אנוש
שם רשות מקומית
נתיבות 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
08-9938759
פקס במשרד
08-6259913
דוא"ל
uzit4@walla.co.il
גב' עוזית אקנין
מנהלת משאבי אנוש
שם רשות מקומית
נתיבות 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
08-9938759
פקס במשרד
08-6259913
דוא"ל
uzit@netivot.muni.il