אינדקס חברים

גב' ענת זיגלבוים
ממונה על משאבי אנוש
שם רשות מקומית
מזכרת בתיה 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
08-9371105
פקס במשרד
02-
דוא"ל
m-enosh@mazkeret-batya.muni.il
גב' ‫ענת שחר‬‎
מנהלת משאבי אנוש מנהל קהילה תרבות וספורט
שם רשות מקומית
תל אביב-יפו 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
03-5217800
פקס במשרד
02-5317878
דוא"ל
shahar_a@mail.tel-aviv.gov.il
גב' ענת זיגלבוים
ממונה על משאבי אנוש
שם רשות מקומית
מזכרת בתיה 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
08-9371105
פקס במשרד
02-
דוא"ל
m-enosh@mbatya.org.il
גב' ענת זיגלבוים
ממונה על משאבי אנוש
שם רשות מקומית
מזכרת בתיה 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
08-9371105
פקס במשרד
08-9371108
דוא"ל
anatzig1481@gmail.com