אינדקס חברים

גב' ענת זיגלבוים
ממונה על משאבי אנוש
שם רשות מקומית
מזכרת בתיה 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
08-9371105
פקס במשרד
02-
דוא"ל
m-enosh@mbatya.org.il
גב' ענת זיגלבוים
ממונה על משאבי אנוש
שם רשות מקומית
מזכרת בתיה 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
08-9371105
פקס במשרד
08-9371108
דוא"ל
anatzig1481@gmail.com
מר ערן בן דב
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
שם רשות מקומית
בית שמש 
סוג רשות
עירייה 
טלפון במשרד
02-9909878
פקס במשרד
02-
דוא"ל
eran@bshemesh.co.il
מר פרח סאבר
מזכיר/מנהל משאבי אנוש
שם רשות מקומית
חורפיש 
סוג רשות
מועצה מקומית 
טלפון במשרד
04-9076902
פקס במשרד
04-9979103
דוא"ל
farahs@iula.org.il