שכר מינימום- עידכון ינואר 2017

25 ינואר, 2017 |

בהוראת  חוזר הממונה על השכר מיום 28.12.16 עודכן שכר המינימום החל מינואר 2017 כמפורט בחוזר.

לקריאת החוזר לחץ כאן.

תקרת שכר לעניין דמי חבר ודמי טיפול ארגוני- 2017

22 ינואר, 2017 |

בהתאם לחוזר הממונה על השכר בפועל, מר יוסי כהן, יש לעדכן את סכום תקרת השכר לעניין דמי חבר ודמי טיפול ארגוני, החל מ-1.1.17 מסכום של 16,089 ₪ לסכום של 16,444 ₪ לחודש.

נא לידע את חשבי השכר ברשות.

ראו כאן, להודעה מיום 16.1.17 .

 

ישום תוספות השכר לחודש ינואר 2017 לחלק מהדרוגים הרפואיים ולפסיכולוגים

22 ינואר, 2017 |

ביום 29.12.2017, הוציא הממונה על השכר חוזר, המודיע על עדכון שכרם של חלק מהדירוגים הרפואיים (אלו שמופיעים בחוזר) ושל הפסיכולוגים.

החל מיום 1.1.2017 עודכנו התוספות השקליות 2016 והאחוזיות 2016 כמפורט בחוזר.

לצפיה בחוזר, לחץ כאן.

 

תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת 2017

22 ינואר, 2017 |

בהתאם לחוזר הממונה על השכר מיום 16.1.17, עודכנה תוספת המעונות החל מיום 1.1.17 כדלקמן:

בעד ילד אחד /ילד ראשון 312 ₪ לחודש. בעד ילד שני  210 ₪ לחודש.

אנא עדכנו את חשבי השכר.

לקריאת החוזר, לחץ כאן.

סקירת פסיקה וחקיקה- דצמבר 2016

15 ינואר, 2017 |

הסקירה המשפטית החודשית, המוגשת באדיבות עו"ד חמי לפידור ממשרד לפידור ושות' מביאה את נושאי החקיקה שנידונו בבתי הדין לעבודה, הן הארצי והאזורי. להלן רשימת רוב נושאי החקיקה שהובאו בסקירה:

 • שכר מינמום
 • חופשה שנתית
 • צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה
 • אפליה מטעמי מוצא
 • חבר וועד – הרחקה מחברות בוועד העובדים
 • הטרדה מינית – ממונה מטעם המעסיק – בעל מרות – מטפל סיעודי
 • עובד זר – סיום עבודה – פיצויי פיטורים
 • פנסיה תקציבית – רציפות זכויות – חישוב הקצבה
 • הריון – פיטורים – תקופת עבודה
 • פיטורי צמצום – הפליה על רקע גיל
 • פיצוי בגין ימי מחלה לא מנוצלים- תחולה
 • רשות מקומית – מכרזים – חוו"ד היועץ המשפטי
 • נציג עובדים – התנהגות – פיטורים
 • הסכם קיבוצי – עובדים פיקטיביים
 • הסכם קיבוצי – ניכוי סכום קצוב משכר העובד – חוק הגנת השכר

לקריאת כל הנושאים ופרוט הסקירה בחודש דצמבר 16, אנא לחץ כאן.
לקריאת סקירות קודמות, אנא היכנס כאן.

 

יישום תוספת ענפית 2017 לעובדים בדרוג המנהלי והמח"ר

12 ינואר, 2017 |

שלום רב,

ביום 8.1.17 נשלח חוזר לרשויות ע"י גב' חגית מגן, מנהלת מינהל יחסי עבודה במ.ש.מ בדבר יישום סעיף 13 בהסכם שנחתם ביום 14.7.16 (תוספת ענפית). עפ"י ההסכם, החל מ-1.1.2017 יש לשלם 10% מהשכר המשולב לעובדים בתפקידי מזכירות ומנהלניות בבתי הספר, לאחראי על משק ותחזוקה (אב בית) בבית הספר ובמתנ"ס, לחשב הבכיר בדרוג המח"ר, המועסק ביחידה ארגונית ברשות, פקחי חניה במתח דרגות 9-7+ ובערים הגדולות 10-8+ , לחשבי שכר (בעלי תעודת חשב מוכרת וחשבים שיעברו קורס לימודי חשבות מטעם מח' ההדרכה במ.ש.מ.).

התוספת משולמת לעובד כל עוד הוא מועסק בתפקיד הרשום לעיל והיא אינה מהוה תוספת קבועה לצורך הסכם "הבלתי יחודיים" או שכר המינימום, אך תהווה שכר לכל דבר וענין, לרבות לחשוב ערך שעה, גמול עבודה נוספת, כוננות משמרות וכו' ולענין הפרשות מהווה בסיס מתשלום תוספת 2001 (3.6%).

למסמך היישום המלא, לחץ כאן.

בברכה,

לאוניד סמוליאנוב

יו"ר אגוד מנהלי משאבי אנוש

פסק דין בגין אפליה של עובדת בת 63 שפוטרה עקב צמצום

21 דצמבר, 2016 |

פסק דין חדש התקבל בבית הדין לעבודה שמעסיק לא התחשב בגילה של עובדת שפוטרה כחלק מפיטורי צמצום. בית הדין לעבודה קיבל תביעת אפליה של עובדת בת 63 שפוטרה עקב צמצום מבלי להתחשב בגילה. בפסק הדין של השופטית איצקוביץ עולה כי התובעת שהיא אם יחידנית המגדלת ומטפלת בבנה בן ה-28 המתגורר עמה בדירה שכורה ונמצא על הספקטרום האוטיסטי.

בפסק הדין עולה שלמרות שהמעסיק הוכיח שהפיטורין נעשו מטעמי צמצום תקציבי, הרי שנפל פגם בפיטורין ועל המעסיק היה לשקול כאמור את גילה המבוגר של העובדת לכף זכות.

במקרה זה נאמר גם בפסק הדין שהתובעת היתה ראויה להגנה גם נוכח הוראת חוק השיוויון לבעלי מוגבלות. בפסה"ד צויין שעל המעסיק היה לעשות מאמץ לאתר לעובדת הסדר חילופי לפיטורין או לפחות להעסיקה בהסדר מצמצם יותר.

בית הדין פסק לתובעת פיצוי מיוחד נוסף על הפיצוי בשל עוגמת הנפש שנגרמה לה.

הנחיות להשתתפות באחזקת רכב לשנת 2017

20 דצמבר, 2016 |

כמדי שנה, מפרסם מרכז השלטון המקומי את ההסדרים להחזר הוצאות ביטוח רכב מקיף וחובה. בהתאם לחוזר מרכז השלטון המקומי, הושג הסדר עם חב' הראל לתעריפים מירביים לשנת 2017 אשר פורטו בחוברת אשר הופצה לכל הרשויות המקומיות.

ההתקשרות תתקיים באופן ישיר עם חב' הראל.

לקריאת החוזר מרכז השלטון המקומי שהוצא ע"י גב' חגית מגן , ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, לחץ כאן.

 

 

בברכה,

 

יעקב אגמון

יישום הסדר פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו לעובדים המועסקים בחוזים אישיים

18 דצמבר, 2016 |

בהתאם להודעת הממונה על השכר בפועל מר יוסי כהן, מיום 12.12.16 הוחל הסדר פיצוי ימי מחלה שלא נוצלו על העובדים המועסקים בשכר בכירים החל מיום 1.7.2016 .

לוטה הודעה גב' חגית מגן ראש מינהל שכר והסכמי עבודה מיום 13.12.16 והודעת הממונה על השכר בפועל מיום 12.12.16.

לקריאה ההודעות, לחץ כאן.

 

דיונים להסכם קיבוצי חדש בין אגוד מנהלי מח' לחינוך והמרכז לשלטון מקומי

13 דצמבר, 2016 |

נפתחו הדיונים להסכם קיבוצי חדש בין אגוד מנהלי מח' לחינוך לבין מרכז השלטון המקומי.

נציגי אגוד מנהלי מח' לחינוך נפגשו עם נציגי מרכז השלטון המקומי במגמה לפתוח את הדיונים לחתימת הסכם קיבוצי חדש. כידוע הסתיים תוקפו של ההסכם הקיבוצי שנחתם בשנת 2012, בדצמבר 2015 .

יו"ר האיגוד, מר אבי קמינסקי, הדגיש כי האיגוד יעמוד על דרישותיו לקידום שכר ראוי למנהלי מחלקות לחינוך ברשויות המקומיות.