תשלום לסייעות שתועסקנה במסגרת חופשה הפסח ובחגי האביב בשנת 2019

17 אפריל, 2019 |

פורסמה הודעה בענייני עובדים מס' 7/2019 המפרטת סדרי הפעלת הסייעות לגננות במסגרות חינוכיות בחופשת הפסח ובפגרת האביב בשנת 2019 לגילאי 3-9.

להלן עיקר ההנחיות:

 1. במגזר היהודי, תפעל התכנית בימים א'-ה', 5 ימים רצופים בין התאריכים 18 – 14 באפריל.
 2. במגזר הלא יהודי, תפעל התכנית, 5 ימי עבודה רצופים, בין התאריכים 15.4.19 – 1.5.19 .
 3. כל סייעת לגננת המועסקת עפ"י ההסכמים הקיבוציים, שתועסק במסגרת זו (6 שעות עבודה 5 ימים) תהיה זכאית לתשלום נוסף בסך 1,100 ₪. עבודה חלקית תזכה בשיעור חלקי.
 4. סייעות שהחלו עבודתן לפני אוגוסט 2014 , לא יחוייבו לעבוד במסגרת התכנית.
  ניתן להעסיק מעבר לשעה 13:30, סייעות  שהחלו עבודתן לאחר 5.8.2015. העבודה מעבר לשעה 13:30 תזכה ב-37 ₪ בגין כל שעה בפועל.
 5. חונכות לילד בודד וסייעות רפואיות אשר הילד בטיפולן במסגרת התכנית תמשיך להיות מועסקת עפ"י ההנחיות בהודעות 11/2014 , 14/2015. חונכת לילד בודד וסייעת אשר הילד בטיפולן אינו בתכנית ותועסק במסגרת התכנית תהיה זכאית לקבל את התוספת.
 6. חישוב התשלום הנוסף יהיה של עבודה נוספת על כל המשתמע ולא יובא כחלק להשלמת שכר מינימום.

לעיון בהודעה, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

ברכת חג שמח – איגוד מנהלי משאבי אנוש

16 אפריל, 2019 |

פסח

סקירת חקיקה ופסיקה- מרץ 2019

16 אפריל, 2019 |

להלן סקירת חקיקה ופסיקה לחודש מרץ 2019 , פרי עבודתו של עו"ד חמי לפידור, היועמ"ש לענייני עבודה של מרכז השלטון המקומי. להלן הנושאים העיקריים בסקירה:

הרחבת תחום סמכותו של הדין המשמעתי גם על גופים נתמכים, לפי חוק יסודות התקציב לרבות הרחבת סמכות הענישה. התיקון יכנס לתוקף ביום 3.9.19 .

 1. החלטת ביהמ"ש העליון עוסקת בנושא ההטרדה המינית ורואה בה נסיבות אחרות ביחסי עבודה לגבי עובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.לפי כך יש לראות בהתפטרותך  בעילה זו כפיטורין משום שהוא משקפת החומרה של ההטרדה.
 2. בעניין חיוב עובד בהשבת עלות ההכשרה עקב התפטרותו מחליט ביה"ד הארצי שהסוגיה להבחן לאור עקרונות סבירות ומידטיות ואין מקום לקביעות גורפות.
 3. בהחלטת ביה"ד הארצי בתביעת הסתדרות המעוף כנגד עיריית קריית גת בעניין שמוע בתכנית הבראה  נקבעשקודם על העירייה למצות את הדיון עם ועד העובדים ורק לאחר מיצוי ניתן לפנות לרשות שקודם ,לדעת ביה"ד אין כל טעם בקיום שמועים פרטניים במקום שלא נדון עם נציגי העובדים הצורך, מספר העובדים וזהותם.
 4. ביה"ד הארצי קבע בהחלטה בעניין היתר לבצוע עבודה נוספת שאין בעובדה שעובד קיבל בעבר היתר לעבודה נוספת מקנה לו חסינות  בפני דרישה כאמור.
 5. ביה"ד האזורי קבע שניתן "לרפא" פגם של הפסקת עבודה ע"י שמוע מאוחר יותר בתנאי שנעשה בנפש חפצה ותוך נכונות לשקול את  ההחלטה.. תיעוד השימוע צריך להיות מבוצע באחת הדרכים כמו הקלטה, רישום הדברים וכו.
 6. העלאת  נושא הגיל בראיון עבודה, גם אם לא מדובר באפליה מכוונת מהווה "אפליה עקיפה".
 7. נפסק כי העסקת עובדים ע"י המתנס, גם כאשר הוא ממומן ע"י המועצה, אינה הופכת את המועצה למעסיק.
 8. ויתור על סודיות רפואית ע"י מציל שנדרש לחתום על ויתור סודיות ע"י המעסיקה אינה בגדר
  "התעמרות" אלא דרישה לגיטימית. לדעת בית הדין מדובר על תפקיד "מציל חיים" ומכאן ההוראה בבדיקות רפואיות.

לכניסה לאתר משרד עורכי הדין ונוטריון לפידור ושות', לחץ כאן.

לקריאת הסקירה המלאה לחודש מרץ, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

רפורמת "קרנות ברירת המחדל" נכנסה לתוקף 2019

14 אפריל, 2019 |

החל מיום 1 באפריל 2019 נכנסה רפורמת "קרנות ברירת המחדל" של קרנות הפנסיה לתוקף מלא. במועד זה יפוגו הסכמי ברירת המחדל שהיו למעסיקים, ביניהם הרשויות המקומיות והמעסיקים יהיו מחויבים להפנות  עובדים שהתקבלו על ידם ושלא בחרו מיזמתם קרן פנסיה, לאחת מהקרנות אשר נבחרו במכרז שוק ההון. רשות מקומית שבחרה מטעמה במכרז קרן פנסיה אחרת, עפ"י ההנחיות של רשות שוק ההון, תהיה רשאית להפנות עובדים אלו לקרן שזכתה במכרז כאמור.
המטרה העיקרית של הרפורמה שנערכה היתה להוזיל א דמי הניהול אותם גובים הקרנות.
מטרה נוספת ברפורמה היא לפעול כנגד הריכוזיות בשוק הפנסיה שכן כיום 5 חברות הפנסיה הגדולות אוחזות ב-95% מתשלומי הפנסיה של העובדים. החברות שנבחרו "כברירת מחדל" כיום, הינן אלטשולר שחם, הלמן-אלדובי, מיטב דש ופסגות שתעריפיהן נמצאו האטרקטיביים ביותר.

בברכה,
יעקב אגמון

 

קידום בדרגה של יועצות למעמד האשה בדירוגי עוסי"ם חינוך ונוער

3 אפריל, 2019 |

בהמשך להנחיות לגבי דרגותיהן של היועצות למעמד האשה ברשויות המקומיות, פורסמו הנחיות מ.ש.מ  המצורפות, מיום 21.3.19, המאפשרות מתן קידום בדרגה ליועצות למעמד האשה בדירוג עוסי"ם וחנוך ונוער, כפי שניתן לעובדים בדרוגים המועסקים עפ"י הדרגות  המנהליות (מנהלי, מח"ר, וכו'). עפ"י החוזר, עוסי"ם המשמשים בתפקיד יוכלו להיות מקודמים ברמה אחת מעל מתח הרמות לו הם זכאים. עובדות חינוך ונוער המשמשות בתפקיד יועצות למעמד האשה תהיינה זכאיות לתוספת 700 ₪ למשרה מלאה שתקרא: "תוספת יועצת למעמד האשה".

שאר הפרטים לרבות מנגנון עדכון בחוזר  המצ"ב.

בברכה,
יעקב אגמון

 

קורס דיני עבודה תשתית חוקית ונורמטיבית לניהול המשאב האנושי – ההרשמה בעיצומה

26 פברואר, 2019 |

שלום רב,
נמשכת ההרשמה בקורס "דיני עבודה תשתית חוקית ונורמטיבית לניהול המשאב האנושי" מועד פתיחת הקורס: 04.03.19 ימי שני בין השעות: 15:15- 09:00 מספר המקומות מוגבל, אנא שריינו את מקומכם בהקדם!! !

לעיון בפרטי הקורס ואופן הרשמה, לחץ כאן

הזמנה לכנס מעסיקים הראל 20/02/2019

9 פברואר, 2019 |

שלום רב,
חברת הראל מזמינה את מנהלי משאבי אנוש לכנס מעסיקים "שיח משותף על עולם הפנסיה", שיערך ביום 20.2.2019., באולם "הגן" בקיבוץ שפיים.

לעיון במודעה ופרטים לחץ כאן.

לרישום לכנס, אנא לחץ כאן.

לפרטים נוספים: זוהר זריהן 052-5481144.

 

כנס הראל

 

נחתם הסכם מנהלי מחלקות לחינוך 29.1.2019

31 ינואר, 2019 |

נחתם הסכם למנהלי מח' לחינוך ביום 29.1.2019. תוקף ההסכם הינו עד ליום 31.12.2020.
בהגדרה "מנהלי מח' לחינוך" נוספו הגדרות של "מנהל מח' לחינוך אוכלוסיות מיוחדות" ותנאי הזכאות  המתייחס לאוכלוסיות בזרם החינוך הערבי (ממלכתי ומוכר שאינו רשמי) ולמנהלים באוכלוסיות בתחום החינוך החרדי (ממלכתי מוכר שאינו רשמי).

תשומת לבכם לסעיף 13 על חובת הסדרת תשלומי השכר למנהלים שלא עשו כן, עפ"י ההוראות בהסכם משנת 2012 .

אנא עיינו בהסכם.
לעיון בהסכם, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

 

MUNI EXPO 2019

21 ינואר, 2019 |

מרכז השלטון המקומי, בשיתוף איגוד מנהלי משאבי האנוש, שמחים להזמין את מנהלי משאבי האנוש ברשויות המקומיות לאירוע המוניציפלי הגדול והחשוב ביותר של השנה:

MUNI EXPO 2019

יריד חדשנות אורבנית, שיערך 27-28.2.2019, בביתן 2 בגני התערוכה.

לעיון בהזמנה ולינק לרישום, לחץ כאן

מרכז השלטון המקומי הינחה, שהתשלום לעובדים המשתתפים בימי הוועידה, היעדרותם תיחשב כעבודה לכל דבר ועניין. לעיון בהנחייה זו, לחץ כאן.

 

 

ארוע השקה UniverCity

20 ינואר, 2019 |

מנהלי משאבי אנוש
ברשויות המקומיות

ארוע השקה UniverCity

ידידיי,

איגוד מנהלי משאבי אנוש מתכבד לברך את מרכז השלטון המקומי, מינהל ההדרכה ומנהלי משאבי אנוש וההדרכה ברשויות המקומיות על הקמת מרכז הדרכה, ראוי לשמו, ה-UniverCity. אכן, כל מי שמגיע למרכז ההדרכה מתפעל מיופיו של המרכז, מהמתקנים אשר בו ובעיקר "מהמולת" המשתתפים הרבים אשר נוטלים בו חלק, מדי יום, ולומדים בו את הנושאים החשובים ומתמודדים עם האתגר המקצועי של השירות המוניציפלי בכל התחומים.
איגוד מנהלי משאבי אנוש שותף מלא לתכנון ולמלאכה חשובה זו.

נשמח לראותכם בחגיגת ההשקה ביום 21.2.19 בתל אביב.

לעיון בפרטי ההזמנה, לחץ כאן.

בברכה,
ליאוניד סמוליאנוב
יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש