שכר השעה של עובדים שעתיים עקב קיצור שבוע העבודה

13 ינואר, 2019 |

 

ביום 25.12.18, פרסם הממונה על השכר הודעה בעניין שכר לשעה של עובדים שעתיים (בשירות המדינה) עקב קיצור שבוע העבודה. כידוע, עפ"י החוזר מיום 26.4.2018 , נקבע ששכר המינימום לשעה, יעלה החל מיום 1.4.2018 מ-28.49 ₪ לשעה ל-29.12 ₪ לשעה (5,300 חלקי 182) .
עפ"י החוזר, לא יחול שינוי, בשכרם של עובדים שעתיים המועסקים בחוזים אישיים אשר שכרם לשעה גבוה מסך 29.12 ₪ לשעה.
מרכז השלטון המקומי אימץ חוזה זה, כמקובל.

לעיון בחוזר, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

הפעלת מוקדי קליטה ברשויות- 1.1.2019

11 ינואר, 2019 |

מצ"ב חוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מיום 1.1.2019 וחוזר משרד החינוך מיום 30.12.18, העוסק בהפעלת מוקדי הקליטה ברשויות מקומיות. לעיונכם. בשל חשיבות הנושא הנני ממליץ לשקול את הנושא ברשות ובעיקר להתמקד באיתור הבעיות העיקריות, בבחירת העובדים, מספר המשרות והשתתפות משרד החינוך בהוצאות. יש לדרוש השתתפות מרבית שכן מדובר בבעיות הדרושות טיפול מעמיק.

לעיון בחוזר, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

פסק דין שניתן בבין הדין הארצי לעבודה בעניין עיצומי ארגון המורים העל יסודיים – דצמבר 2018

30 דצמבר, 2018 |

 

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את דרישת מרכז השלטון המקומי, ארגון המועצות האזוריות והערים הגדולות כנגד ארגון המורים העל-יסודיים להפסיק את העיצומים המקוימים על ידם והורה לארגון המורים לחזור לעבודה תקינה.

עילת העצומים הייתה "אי קידום סביבת העבודה של המורים" במסגרת "עוז לתמורה" תשלום ימי מחלה ושעות עבודה במסגרת "מסע ישראלי".

ראוי לציין את עו"ד חמי לפידור וצוות עורכי הדין שלו עו"ד סיגל פעיל ועו"ד טל איסק שליוו אותו.

פסק הדין מכונן ובעל חשיבות.

מצ"ב ההחלטה ופסק הדין תוך פירוט הסיבות לקבלת בקשות המעסיקים. לעיון לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

בוררות בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות המעו"ף בעניין ד"ר עדנאן אבו ראס – עיריית אום אל פחם

16 דצמבר, 2018 |

בוררות בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות המעו"ף בעניין ד"ר עדנאן אבו ראס – עיריית אום אל פחם

החלטת בוררות בעניין זכאותו של עובד לרציפות זכויות פנסיה 

בימים אלו ניתנה החלטת בוררות ע"י כבוד השופטת בדימוס, דינה אפרתי, בעד זכאותו של רופא וטרינר לרציפות זכויות לפנסיה עם עיריית אום אל פחם. כב' הבוררת דחתה את טענות העירייה בעניין העדר מסמכים ברשותה, שיפוי והתיישנות וחייבה את העירייה להכיר בתקופת עבודתו בעירייה כחלק מהפנסיה לה הוא זכאי עפ"י הסכם הרציפות.

להלן אנו מפרסמים את פסק הבוררות בשל חשיבותו. לעיון בפסק הבוררות, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

 

תקנון הספורט (חיוב בתעודת הסמכה) – 2018

22 נובמבר, 2018 |

בחודש יוני 2018 פורסמו תקנות המחייבות בתוך 30 יום הערכות מקצועית בתחום אימון הספורט על בסיס תעודות מדריך, ומאמן, (ישנם תחומים, עפ"י התקנות שאינם מחייבים תעודה). על פי התקנות על הרשויות להקפיד שבכל אמון ספורט או חוג המתקיים מטעמן יהיו המאמנים או המדריכים מצוידים בתעודות המתאימות. למאמנים ומדריכים  המשרתים כיום ,שאין בידם תעודה נתנה שהות בת שנתיים להשלמת השכלתם. מעבר למועד זה חובה על הרשות לבחון ולהקפיד על קיום התקנות. כמו כן מומלץ לידע את הגופים העירוניים ואגודות הספורט המקומיות על מנת שיופעלו בהתאם.

לעיון בתקנות המפורטות, לחץ כאן.

(כפי שהופץ ע"י מרכז השלטון המקומי, בצירוף קובץ תקנון הספורט, מתוך המאגר המשפטי "נבו")

עיצומי העובדים הסוציאליים עליהם התבשרנו אתמול 11.11.2018

12 נובמבר, 2018 |

בוקר טוב,

לעיונכם הרצ"ב, מופץ לבקשת מרכז השלטון המקומי:

"החל מהבוקר ה- 11.11.18 פתחו העו"סים בעיצומים.
לידיעתכם, בעת עיצומים העובד אינו זכאי לתשלום שכר רגיל.
מצ"ב לנוחותכם הנחיות הממונה של השכר, משרד האוצר בדבר ניכוי שכר בגין שביתה מלאה או חלקית (עיצומים)".

לעיון בפנייתו של מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, לחץ כאן.

לעיון בהנחייתה של גב' חגית מגן, ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, לחץ כאן.

לעיון בהנחיות הממונה על השכר, לחץ כאן.

הנכם מתבקשים לפעול בהתאם.

 

מאולמו של ביה"ד למשמעת – אוקטובר 2018

1 נובמבר, 2018 |

בחודש אוקטובר מתוארים בדו"ח בית הדין למשמעת המצ"ב שלושה מקרים שכללו ערעורים על פסיקות בית הדין.

מקרה ראשון
עוסק בעובדת שהוגשה נגדה תובענה בגין שימוש במסמכים מזוייפים ולאחר פסיקת בית הדין למשמעת, הקל ביהמ"ש המחוזי בעונש בשל נסיבות אישיות של העובדת.

מקרה שני
נדחה ערעור עובד כנגד עונש פיטורין שהוטל עליו בשל איומים.

מקרה שלישי
הוגש ערעור ע"י עובד כנגד פסיקת ביה"ד למשמעת לעובד שהואשם בהתנהגות "בלתי הולמת" ו"בריונית". ביהמ"ש המחוזי קיבל את הערעור בחלקו, שכן הרשות לא הוכיחה הלכה למעשה שהעובד אכן איים. בנושא הפיטורין על תנאי הוחלט ":לצמצם" את העונש למקרה של אי מילוי הוראות והתנהגות בלתי הולמת בלבד.

לקריאת מסמך הסקירה ופירוט המקרים במלואם, לחץ כאן.

קורסים למנהלי משאבי אנוש

15 אוקטובר, 2018 |

בסיס העבודה של מנהל משאבי אנוש ומנהל השכר הינו הידע במורכבות הרבה של עולם העבודה במגזר הציבורי ובפרט ברשויות המקומיות. חובה על איש משאבי אנוש או השכר להכיר על בוריה את חוקת העבודה, דיני העבודה, הוראות משרד הפנים והאוצר, "השחקנים בזירה", מעמדם וסמכויותיהם. הכרות זו מאפשרת לאנשי משאבי אנוש ושכר, ניהול נאות ותקין של המערכת, חסכון תקציבי, מערכת יחסי עבודה תקינים ואמון העובדים בהנהלה.
מעל הכל, כידוע, קיים החשש שניהול לא תקין ותשלומי יתר לעובדים יכולים להביא ל"חריגות שכר", להחזר כספים של העובדים וחיוב אישי של האחראים לחריגה. כמובן, שלמנהל משאבי אנוש ולחשב  השכר צורך באישיות של מנהיג, יכולת ניהול מו"מ עם הגורמים הבאים עמו במגע, " הכרות של השטח" והם שישלימו את התכונות הדרושות לידע.

הקורס שאנו מתחילים, בתאריך 5.11.18, "הסכמי שכר ברשויות המקומיות: כללים, דרכי יישום וסוגיות מרכזיות", הינו מחזור 9, מופעל בחסות מ.ש.מ ובשיתוף עם האיגוד למנהלי משאבי אנוש ואיגוד חשבי השכר, מהוה כלי ממדרגה ראשונה למנהלים, מסייע בידיהם בקבלת פתרונות מקצועיים, מתן כלים והנגשת הידע הדרוש לעבודה השוטפת.
לעיון בסילבוס זה והנחיות רישום, לחץ כאן.

הקורס "שכר עובדי הוראה ברשויות המקומיות", שאנו מתחילים בתאריך 18.2.2019, המופעל בחסות מש"מ ובשיתוף עם האיגוד למנהלי מחלקות החינוך, מטרתו להקנות ידע בהבנת עולם השכר בתחום ההוראה, על מורכבויותיו בעקבות הרפורמות שעבר בשנים האחרונות ותוך מתן מענה ודרכי פתרון למחלוקות בתחום זה.
לעיון בסילבוס והנחיות רישום לקורס זה, לחץ כאן.

קורס "זכויות פנסיוניות בשלטון המקומי", יפתח 11.12.2018.
לעיון בסילבוס והנחיות רישום לקורס זה, לחץ כאן.

קורס"דיני עבודה – תשתית חוקית ונורמטיבית לניהול המשאב האנושי", ייפתח 4.3.2019.
לעיון בסילבוס והנחיות רישום לקורס זה, לחץ כאן.

קורס" תכנון פרישה – כלים לליווי עובדים בפרישה", ייפתח 14.11.2018.
לעיון בסילבוס והנחיות רישום לקורס זה, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

 

מאולמו של בית הדין למשמעת -חודש אוגוסט 2018

3 אוקטובר, 2018 |

בדיווח ביה"ד מופיעים 4 מקרים שראוי לעיין בהם ולהפיק לקחים.

מקרה ראשון -מדובר בעובד שהואשם באלימות מילולית ואיומים. חרף ההאשמות החריפות הגיעו הצדדים להסדר טיעון ועל העובד הושתו עונשי נזיפה, פיטורין על תנאי ל-3 שנים על העברות שנאשם וכן  הורדה בשתי דרגות.

מקרה שני– מדובר על עובד שהואשם בדיווחים כוזבים אשר לטענת הרשות נערכו באופן קבוע. בשל התנצלות העובד, והודעתו והתחייבותו שהמעשה לא יישנה, הושת עליו עונש של התראה, נזיפה, הקטנת 1/6 משכרו הקובע, השבה, הורדה ב-2 דרגות למשך שנתיים, פיטורין על תנאי ל-3 שנים, פסילה מתפקידי ניהול אחרים למשך שנתיים ופרסום פסק הדין בקרב עובדי הרשות.

מקרה שלישי- שני עובדים נתבעו על התנהגות שאינה הולמת והתבטאויות גנאי כנגד הממונה עליהם העובדים הביעו התנצלותם. בינתיים נמשך ההליך.

מקרה רביעי – מדובר בעובד שנתבע בגין דיווחים כוזבים. העובד התנצל על מעשיו והודה בהם. העובד תאר את מצבו הכלכלי ונסיבות חייו וביקש שלא להחמיר עמו. על העובד הוחלט להשית נזיפה, הקפאת דרגה למשך שנה, פיטורין על תנאי למשך 3 שנים, קנס והשבה.

לעיון במסמך פסקי הדין במלואם, לחץ כאן.

שנה טובה

5 ספטמבר, 2018 |

שנה טובה- איגוד 2018