בעיית תשלומים רטרואקטיביים בתחום השכר ברשויות המקומיות

30 יולי, 2018 |

דעתו של יעקב אגמון: נושא פרוץ ביותר, השונה מרשות לרשות, הינו נושא התשלומים הרטרואקטיביים לעובד המציג דרישה לתשלום זכאות מסוימת אשר לטענתו לא שולמה לו. הסוגיה עולה רבות על סדר היום של הגזברים ומנהלי משאבי אנוש בשל מורכבות רבה של חלק מן ההנחיות, אי בהירות , לעתים לגבי ההיסטוריה של העובד, העדר מסמכים ומחלוקת גם כמובן, לעצם הזכאות. מרכז […]